ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: 0xC004F061

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด "0xC004F061" เมื่อพยายามเปิดใช้งาน Windows 7 แสดงว่าคุณกำลังใช้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา และไม่มี Windows รุ่นก่อนหน้าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อครั้งที่ติดตั้ง Windows 7 เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา ต้องติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows XP บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณฟอร์แมตไดรฟ์ก่อนเริ่มกระบวนการติดตั้ง คุณจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการปรับรุ่นเพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 7 คุณจะต้องติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้า แล้วจึงติดตั้ง Windows 7 ใหม่ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการเปิดใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Support

เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Windows 7 ด้วย Windows รุ่นปัจจุบันที่คุณเรียกใช้ ถ้าคุณต้องการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ และคุณกำลังใช้งาน Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ดีวีดีการปรับรุ่น Windows 7 คลิก กำหนดเอง (ขั้นสูง) แล้วจึงคลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

รหัสบทความ: MSW700057