ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้ง Windows 7 อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • คุณอาจพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ให้ลองพิมพ์ใหม่

  • คุณอาจใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับ Windows 7 รุ่นที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นหมายเลขสำหรับรุ่นที่คุณพยายามเปิดใช้งาน

  • หมายเลขผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา และไม่มี Windows รุ่นก่อนหน้าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อครั้งที่ติดตั้ง Windows 7 เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา ต้องติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows XP บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณฟอร์แมตไดรฟ์ก่อนเริ่มกระบวนการติดตั้ง คุณจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการปรับรุ่นเพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 7 คุณจะต้องติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้า แล้วจึงติดตั้ง Windows 7 ใหม่ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการเปิดใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7 ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: 0xC004F061

เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Windows 7 ด้วย Windows รุ่นปัจจุบันที่คุณเรียกใช้ ถ้าคุณต้องการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ และคุณกำลังใช้งาน Windows 7 รุ่นที่ปรับรุ่นมา คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ คลิก กำหนดเอง (ขั้นสูง) แล้วจึงคลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง)

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้มองหาจากสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์ซึ่งติดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือด้านในของแพคเกจ Windows หรือในอีเมลการยืนยันหากคุณซื้อและดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดูตัวอย่างสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณยังคงหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่พบ คุณอาจจะต้องซื้อใหม่เพื่อเปิดใช้งาน Windows คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Windows 7 รุ่นเดิมเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windows 7

ถ้าคุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปล่อยให้กล่องนั้นว่างได้และคลิก ถัดไป วิธีนี้จะทำให้การติดตั้งเสร็จสิ้น แต่ Windows 7 จะไม่ถูกเปิดใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งาน Windows ภายใน 30 วันหลังจากการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows 7 หลังจากติดตั้ง ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกต้องถ้าคุณกำลังเรียกใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Windows ที่ไม่ใช่ของแท้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows ของแท้คืออะไร

รหัสบทความ: MSW700002