การทำงานกับรูปภาพใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อดูรูปภาพของคุณ ทำการแก้ไข และสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนทีวีของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูรูปภาพและวิดีโอใน Windows Media Center และ การแก้ไขรูปภาพใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพใน Media Center

แสดงทั้งหมด

ฉันจะดูรูปภาพของฉันใน Media Center ได้อย่างไร

แฟ้มรูปภาพที่เข้ากันได้ทั้งหมดใน 'ไลบรารีรูปภาพ' ของคุณใน Windows จะปรากฏใน Media Center รวมทั้งสิ่งใดๆ ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'รูปภาพสาธารณะ' ถ้าคุณเก็บรูปภาพไว้ที่อื่น เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเหล่านั้นลงใน Media Center ได้เช่นกัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

ฉันจะสร้างการนำเสนอภาพนิ่งที่มีเพลงได้อย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการดูรูปภาพของคุณคือการสร้างการนำเสนอภาพนิ่ง คุณลักษณะนี้เหมาะสำหรับงานเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับทีวี คุณสามารถกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งเองด้วยการเลือกรูปภาพที่จะแสดง ระยะเวลาในการแสดง และเพลงที่คุณต้องการให้ Media Center เล่นเป็นเพลงประกอบ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งพร้อมเพลงประกอบใน Windows Media Center

เหตุใดรูปภาพจึงไม่แสดงใน Media Center

ต่อไปนี้เป็นรายการสาเหตุที่รูปภาพอาจไม่แสดงใน Media Center รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา

  • ชนิดแฟ้มรูปภาพไม่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center ตัวอย่างเช่น รูปภาพจากกล้องดิจิทัลบางรูปได้รับการบันทึกในรูปแบบแฟ้ม RAW ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center ถ้าคุณมีโปรแกรมแก้ไขภาพถ่าย ให้ลองเปิดรูปในโปรแกรมนั้น แล้วบันทึกใหม่เป็นชนิดแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุน (เช่น JPEG) เมื่อต้องการดูว่ามีชนิดแฟ้มใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน

  • แฟ้มเสียหาย ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ลองเปิดรูปในโปรแกรมแก้ไขภาพถ่ายอื่น แล้วบันทึกรูปใหม่เป็นชนิดแฟ้มอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหาย ให้ดูที่ แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่ถามบ่อย

  • แฟ้มซ่อนอยู่ คุณสามารถแสดงแฟ้มที่ซ่อนอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแฟ้มนั้นใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้

เหตุใดรูปภาพจึงมีคุณภาพต่ำ

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • การตั้งค่าคุณภาพของรูปในกล้องดิจิทัลของคุณถูกตั้งค่าไว้ต่ำเกินไป เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวเพื่อให้กล้องของคุณถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น ให้ดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับกล้อง

  • รูปได้รับการแก้ไขหลายครั้งเกินไปใน Media Center เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพใน Media Center แฟ้มจะถูกบีบอัด การแก้ไขรูปภาพซ้ำหลายครั้งจะทำให้คุณภาพของรูปภาพนั้นลดลงได้ ถ้าคุณมีปัญหานี้ ให้ลองบันทึกสำเนาของรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการแก้ไข เพื่อให้คุณมีรูปภาพต้นฉบับรุ่นที่ไม่มีการบีบอัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขรูปภาพใน Windows Media Center

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้หลังจากแก้ไขรูปภาพนั้นใน Media Center

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการที่ทำให้คุณอาจไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ภาพถ่ายของคุณได้หลังจากทำการแก้ไขแล้ว รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละปัญหา

  • แฟ้มเสียหาย ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ลองเปิดรูปในโปรแกรมแก้ไขภาพถ่ายอื่น แล้วบันทึกรูปใหม่เป็นชนิดแฟ้มอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหาย ให้ดูที่ แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่ถามบ่อย

  • มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอที่จะเก็บรูปภาพที่แก้ไขแล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์ แล้วลองแก้ไขภาพถ่ายนั้นอีกครั้งใน Media Center

  • แฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินี้ของแฟ้มได้ใน Windows แล้วลองทำการแก้ไขอีกครั้งใน Media Center เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแฟ้มนี้ ให้ดูที่ การป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียว

เหตุใดโปรแกรมอื่นจึงเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อฉันเชื่อมต่อกล้องดิจิทัล

สาเหตุอาจเกิดจากการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ของคุณถูกกำหนดค่าไว้ให้เปิดโปรแกรมอื่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องดิจิทัล เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ Media Center เพื่อนำเข้ารูปภาพจากกล้องดิจิทัล ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'เล่นอัตโนมัติ' ให้ดูที่ เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย