การทำงานกับโฟลเดอร์ 'เกม'

โฟลเดอร์ 'เกม' เป็นมากกว่าเพียงแค่ที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับเกมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Windows 7 โฟลเดอร์ 'เกม' จะมีการปรับปรุงเกม สถิติ เนื้อหาสรุปของข่าวสาร และอื่นๆ

เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

โฟลเดอร์ 'เกม' จะมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'เกม'
โฟลเดอร์ 'เกม' ใหม่ใน Windows 7 จะมีการปรับปรุง สถิติ และเนื้อหาสรุปของข่าวสารสำหรับเกมของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดโฟลเดอร์ 'เกม' แล้ว คุณสามารถเริ่มเล่นเกมได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไอคอนของเกมนั้นๆ

ถ้าคุณไม่เห็นเกม เช่น Minesweeper หรือ Solitaire ในโฟลเดอร์ 'เกม' อาจเป็นเพราะว่าถูกปิดอยู่ในรุ่นของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดเกมของ Windows (0:48)

การเปิดเกมใน Windows

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เกม แล้วคลิก ตกลง

การตั้งค่าโฟลเดอร์ 'เกม'

ครั้งแรกที่คุณเปิดโฟลเดอร์ 'เกม' คุณจะได้รับคำถามว่าคุณต้องการใช้การปรับปรุงที่แนะนำ และการตั้งค่าโฟลเดอร์หรือไม่ ถ้าคุณตกลง Windows จะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข่าวเกมหรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์

 • ดาวน์โหลดภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับเกมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ยกตัวอย่าง ประเภท หรือรายละเอียดการจัดอันดับ)

 • แสดงเวลาที่คุณเล่นเกมครั้งล่าสุด (มองเห็นได้เฉพาะในบางมุมมองโฟลเดอร์เท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมของคุณมีการปรับปรุงล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าเกมมีประสิทธิภาพดี เมื่อเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับเกมบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกส่งไปให้ Microsoft เราไม่เก็บข้อมูลที่จะสามารถใช้เพื่อติดต่อคุณ (เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้อ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล แบบออนไลน์)

แม้ว่า Windows จะไม่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของการปรับปรุงสำหรับเกมของคุณ แต่อาจมีการปรับปรุงดังกล่าวพร้อมให้ใช้งาน ผู้เผยแพร่เกมบางรายไม่มอบการปรับปรุงให้ Microsoft ในทันที ถ้าคุณมีปัญหากับเกม หรือต้องการยืนยันว่าเกมของคุณทันสมัย ให้ตรวจสอบกับเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการปรับปรุงได้ตลอดเวลา

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการปรับปรุงเกมโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ตรวจหาการปรับปรุงและข่าวสารแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งให้ฉันทราบเมื่อพร้อมใช้งาน หรือ ไม่ต้องตรวจหาการปรับปรุงหรือข่าวสารแบบออนไลน์ ฉันจะตรวจหาด้วยตนเอง

 4. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของโฟลเดอร์ 'เกม'

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของไอคอน และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมของคุณให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกลูกศรซึ่งอยู่ถัดจากปุ่ม มุมมอง

  รูปภาพของเมนู 'มุมมอง'
  เมนู 'มุมมอง'
 3. เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อเลือกมุมมองอื่น

วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับเกม: