ศูนย์ Service Pack และ Update


รับ Service Pack หรืออัปเดตล่าสุดสำหรับรุ่น Windows ของคุณ

Service Pack (SP) คือการปรับปรุงของ Windows ซึ่งมักจะรวมเอาการปรับปรุงรุ่นก่อนๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยทำให้ Windows มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น Service Pack ซึ่งมีให้บริการฟรีในหน้านี้ ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ประเภทใหม่ๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Service Pack รุ่นล่าสุดเพื่อให้ Windows ทันสมัยอยู่เสมอ Service Pack จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการติดตั้ง แล้วคุณจะต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในระหว่างการติดตั้ง

วิธีที่แนะนำ (และง่ายที่สุด) ในการรับ Service Pack คือการเปิด Windows Update สำหรับ Windows 8, Windows 7 และ Windows Vista หรือ การอัปเดตอัตโนมัติ สำหรับ Windows XP แล้วกำหนดให้ Windows แจ้งเตือนคุณเมื่อ Service Packs ที่คุณต้องการพร้อมติดตั้ง ใน Windows 10 การอัปเดตจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติยกเว้นคุณจะกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลให้ Windows 10 ทันสมัยอยู่เสมอ

เรียนรู้วิธีการระบุว่าคุณใช้งาน Windows และ Service Pack รุ่นใด