Windows Mail okundu bilgisi ayarlarını değiştirme

Okundu bilgisi göndermeyi veya yanıtlamayı seçmek için Windows Mail Seçenekler iletişim kutusundaki Okundu Bilgisi sekmesini kullanabilirsiniz. Okundu bilgisi, alıcı e‑postanızı okuduğunda size bilgi verebilir. Okundu Bilgisi sekmesine erişmek için:

  1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar ve ardından Windows Mail'i tıklatarak Windows Mail'i açın.

  2. Araçlar menüsünü, Seçenekler'i ve ardından Okundu Bilgisi sekmesini tıklatın.

Tümünü göster

Okundu bilgisi isteme

Gönderdiğiniz her ileti için okundu bilgisi istemek için Okundu Bilgileri İsteme'nin altında, Gönderilen tüm iletiler için okundu bilgisi iste onay kutusunu seçin. Çoğu e‑posta programı alıcının okundu bilgisi göndermemeyi seçmesine izin verdiğinden, okundu bilgisinin istenmesi iletiniz okunduğunda bilgilendirileceğinizi garanti etmez.

Okundu bilgilerini gönderme

Okundu Bilgilerini Gönderme'nin altında, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

  • Gönderenler tarafından istediğinde okundu bilgisi göndermek istemiyorsanız, Asla okundu bilgisi gönderme'yi tıklatın.

  • Her okundu bilgisi istenişinde okundu bilgisi gönderip göndermemeyi seçmek istiyorsanız, İstenen her okundu bilgisini bildir'i tıklatın.

  • İletiyi okuduğunuzda istenen okundu bilgisini otomatik olarak göndermek için Her zaman okundu bilgisi gönder'i tıklatın. Bu seçenek belirlendiğinde büyük olasılıkla önemsiz e‑posta gönderenlere iletilerini okuduğunuzun bildireceğini aklınızda bulundurun.

Güvenli okundu bilgilerini kullanma

Güvenli okundu bilgileri okundu bilgileri gibi işler. Tek fark dijital olarak imzalanmış e‑postalarla kullanılmalarıdır. Dijital olarak imzalanmış iletilerde okundu bilgisi isteyip istemediğinizi belirtmek ve dijital imza isteklerini yanıtlama seçeneklerinizi ayarlamak için Güvenli Okundu Bilgileri'ni tıklatın.