Resmin dosya türünü (dosya biçimi) değiştirme

Dijital resimler çeşitli dosya biçimlerinde gelse de, bilgisayarınızdaki çoğu resim büyük olasılıkla en yaygın biçim olan JPEG biçimini kullanacaktır. Çoğu dijital kamera, büyük dosyalar oluşturmadan iyi bir görsel kalite elde etmek için resimleri JPEG biçiminde kaydeder. Ayrıca, birçok program yalnızca JPEG biçiminde kaydedilmiş resimleri açabilir.

TIFF veya bit eşlem gibi başka bir dosya biçiminde kaydedilmiş bir resminiz varsa, bu resmin JPEG biçimindeki bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Bir JPEG resminin kopyasını farklı bir biçimde kaydetmek de olasıdır. Bir resmin kopyasını farklı bir biçimde kaydettiğinizde, bu kopya özgün resmin yerini almaz.

Bir resmi farklı bir dosya türünde kaydetmek için:

  1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar ve ardından Windows Fotoğraf Galerisi'ni tıklatarak Windows Fotoğraf Galerisi'ni açın.

  2. Değişiklik yapmak istediğiniz resmi tıklatın.

  3. Araç çubuğunda 'ı ve ardından Paint'i tıklatın.

    Paint resminizi görüntüleyecek şekilde açılacaktır.

  4. Paint'de Dosya menüsünü ve ardından Farklı Kaydet'i tıklatın.

  5. Kayıt türü listesini ve ardından resminizi dönüştürmek istediğiniz dosya türünü tıklatın.

  6. Kaydet'i tıklatın.

Notlar

  • Bir JPEG resminde daha fazla görsel kalite kaybı olmasını istemiyorsanız, bu dosyayı JPEG'in tersine, her düzenlendiğinde ve kaydedildiğinde bir miktar görsel kalite kaybına uğramayan TIFF biçiminde kaydedebilirsiniz.

  • Paint tüm dosya biçimleriyle çalışmaz. Örneğin, Paint kullanarak RAW biçimindeki bir resmi açamazsınız. Paint'in desteklemediği dosya türleri için, bir fotoğraf düzenleme programı kullanmanız gerekir.