Salt okunur dosyayı değiştirme

Bir dosyayı salt okunur hale getirdiğinizde, kaza ile silinmesine ve içeriğinin değiştirilmesine karşı korumuş olursunuz. Salt okunur bir dosyada yapılan değişiklikler, salt okunur durum devre dışı bırakılmadıkça kaydedilemez.

  1. Düzenlemek istediğiniz dosyayı bulun

  2. Dosyayı sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.

  3. Genel sekmesinde Salt okunur onay kutusunun işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

  4. Dosyanızı gerektiği gibi düzenleyin ve kaydedin.

Not

  • Dosyanın salt okunur durumunu değiştirmek istemiyor, ancak dosyada bazı değişiklikler de yapmak istiyorsanız, dosyanın bir kopyasını farklı bir adla kaydedip, değişiklikleri o kopyada kaydedebilirsiniz.