Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını nasıl değiştiririm?

Hesap yöneticisi ayarlarını kullanarak Kullanıcı Hesabı Denetimi'ni (UAC) tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ek olarak, Windows Vista™ Enterprise ve Windows Vista Ultimate'ta bir yönetici Yönetici Onay Modu'nda standart kullanıcılar veya yerel yöneticiler için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirebilir.

Bunu yapmak isteyebileceğiniz durumlara örnek olarak şunlar sayılabilir:

 • Tüm uygulamaların önceden onaylanmasını ve merkezi olarak yüklenmesini gerektiren ortamlar.

 • Ortak Ölçütler standartlarına uyması gereken kuruluşlar veya tüm yönetimsel görevler için kimlik bilgilerinin kullanılmasını gerektiren kuruluş ilkeleri.

Kullanıcı Hesabı Denetimi'ni devre dışı bırakma veya etkinleştirme

UAC'yi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için yerel Administrators grubunun bir üyesinin kimlik bilgileriyle oturum açabilmeli veya bu bilgileri sağlayabilmelisiniz.

UAC'yi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için

 1. Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Denetim Masası'nda Kullanıcı Hesapları'nı tıklatın.

 3. Kullanıcı Hesapları penceresinde, Kullanıcı Hesapları'nı tıklatın.

 4. Kullanıcı Hesapları görevleri penceresinde, Kullanıcı Hesabı Denetimi'ni aç veya kapat'ı tıklatın.

 5. UAC, Yönetici Onay Modu'nda yapılandırılmış durumdaysa Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisi görünür. Devam'ı tıklatın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • UAC'yi devre dışı bırakmak için, Bilgisayarınızı korumaya yardımcı olması için Kullanıcı Hesabı Denetimi'ni (UAC) kullanın onay kutusunu temizleyin.

  • UAC'yi etkinleştirmek için, Bilgisayarınızı korumaya yardımcı olması için Kullanıcı Hesabı Denetimi'ni (UAC) kullanın onay kutusunu işaretleyin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Değişiklikleri hemen uygulamak için Şimdi Yeniden Başlat'ı tıklatın veya Daha Sonra Yeniden Başlat'ı tıklatın ve Kullanıcı Hesapları penceresini kapatın.

Yönetici Onay Modu'nda yöneticiler için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirme

Yöneticiler için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için, Windows Vista Enterprise veya Windows Vista Ultimate kullanıyor olmalı ve yerel Administrators grubunun bir üyesinin kimlik bilgileriyle oturum açabilmeli veya bu bilgileri sağlayabilmelisiniz.

Yönetici Onay Modu'nda yöneticiler için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirmek için

 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın,Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna secpol.msc yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 2. UAC, Yönetici Onay Modu'nda yapılandırılmış durumdaysa Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisi görünür. Devam'ı tıklatın.

 3. Yerel Güvenlik İlkesi ağacından Yerel İlkeler'i tıklatın ve ardından Güvenlik Seçenekleri'ni çift tıklatın.

 4. Kullanıcı Hesabı Denetimi: Yönetici Onay Modu'ndaki yöneticiler için yükselme isteminin davranışı.

 5. Açılır menüden aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

 6. Sormadan yükselt

  Bu durumda kurulum uygulaması olarak algılanan uygulamaların yanı sıra yönetici uygulaması olarak işaretlenen uygulamalar da otomatik olarak tam yönetici erişim belirteciyle çalışır. Diğer uygulamaların tümü otomatik olarak standart kullanıcı belirteciyle çalışır.

 7. Kimlik bilgileri isteği

  Bu durumda, bir uygulamanın tam yönetici erişim belirteciyle çalışmasına izin vermek için kullanıcının yönetici kimlik bilgileri girmesi gerekir. Bu ayar Ortak Ölçütler veya kuruluş ilkeleriyle uyumluluğu destekler.

 8. Kabul isteği

  Varsayılan ayar budur.

 9. Uygula'yı tıklatın.

Standart kullanıcılar için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirme

Standart kullanıcılar için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için, Windows Vista Enterprise veya Windows Vista Ultimate kullanıyor olmalı ve yerel Administrators grubunun bir üyesinin kimlik bilgileriyle oturum açabilmeli veya bu bilgileri sağlayabilmelisiniz.

Standart kullanıcılar için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirmek için

 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın,Çalıştır'ı tıklatın, metin kutusuna secpol.msc yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 2. UAC yönetici kimlik bilgilerini isteyecek şekilde yapılandırılmışsa, Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisi görünür. Devam'ı tıklatın.

 3. Yerel Güvenlik İlkesi ağacından Yerel İlkeler'i tıklatın ve ardından Güvenlik Seçenekleri'ni çift tıklatın.

 4. Kullanıcı Hesabı Denetimi: Standart kullanıcılar için yükselme isteminin davranışı'na ilerleyip çift tıklatın.

 5. Açılır menüden aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

  • Yükseltme isteklerini otomatik olarak reddet

   Bu durumda, yönetici uygulamaları çalışamaz. Kullanıcı, uygulamadan, bir ilkenin uygulamanın çalışmasını önlediğini belirten bir hata iletisi görecektir.

  • Kimlik bilgileri isteği

   Varsayılan ayar budur. Bu durumda, bir uygulamanın tam yönetici erişim belirteciyle çalışması için kullanıcının yönetici kimlik bilgileri girmesi gerekir.

 6. Uygula'yı tıklatın.

Ek Kaynaklar