Bu bilgiler Windows Internet Explorer 7 ve Windows Internet Explorer 8 için geçerlidir.

Yer işaretleri olarak da bilinen sık kullanılanlar, sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarını düzenlemek ve bulmak için en kullanışlı yoldur. Internet Explorer'ı farklı bilgisayarlarda kullanıyorsanız, bir bilgisayardaki sık kullanılanları kaydedip bu listeyi başka bir bilgisayardan alabilirsiniz.

Tümünü göster

Internet Explorer 8'den sık kullanılanları vermek için

Sık kullanılanlarınızı verdiğiniz bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Sık Kullanılanlar düğmesini tıklatın, Sık Kullanılanlara Ekle düğmesinin yanındaki oku tıklatın, ardından Al ve Ver'i tıklatın.

 3. Ayarları Alma/Verme iletişim kutusunda Dosyaya ver'i tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sık Kullanılanlar onay kutusunu işaretleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sık kullanılanlarınızı verme kaynağınız olan klasörü seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzde bookmark.htm adlı bir dosya oluşturur. bookmark.htm dışında bir ad kullanmak veya verilen sık kullanılanları Belgeler'den başka bir klasörde depolamak istiyorsanız, yeni dosya ve klasör adını belirtin.

 7. Ver'i tıklatın. Aynı adlı bir dosyanız zaten varsa, Internet Explorer söz konusu dosyayı değiştirmenizi isteyecektir. Dosyayı değiştirmek istiyorsanız Evet'i, yeni bir dosya adı yazmak istiyorsanız Hayır'ı tıklatın.

 8. Son'u tıklatın.

Not

 • Seçtiğiniz klasöre yazılamaz durumda ise (örneğin, başka bir kullanıcının Belgeler klasörü), verme işlemi başarısız olur. Verme işlemini başka bir klasörde yeniden deneyin.

Internet Explorer 7'den sık kullanılanları vermek için

Sık kullanılanlarınızı verdiğiniz bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Sık Kullanılanlara Ekle düğmesini Sık Kullanılanlara Ekle düğmesinin resmi tıklatın ve ardından Al ve Ver'i tıklatın.
 3. Alma/Verme Sihirbazı'nda, İleri’yi tıklatın.

 4. Sık Kullanılanları Ver öğesini seçin ve sonra İleri’yi tıklatın.

 5. Vermek istediğiniz sık kullanılanlar klasörünü seçin. Sık kullanılanlarınızın tamamını vermek istiyorsanız, üst düzey (Sık Kullanılanlar) klasörü veya aksi halde vermek istediğiniz klasörü seçin. İleri’yi tıklatın.

 6. Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzde Bookmark.htm adlı bir dosya oluşturur. Bookmark.htm dışında bir ad kullanmak veya verilen sık kullanılanları Belgeler'den başka bir klasörde depolamak istiyorsanız, yeni dosya ve klasör adını belirtin.

 7. İleri’yi tıklatın. Aynı adlı bir dosyanız zaten varsa, Internet Explorer söz konusu dosyayı değiştirmenizi isteyecektir. Dosyayı değiştirmek istiyorsanız Evet'i, yeni bir dosya adı yazmak istiyorsanız Hayır'ı tıklatın.

 8. Son'u tıklatın.

Internet Explorer 8'e sık kullanılanları almak için

Sık kullanılanları almak istediğiniz bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Sık Kullanılanlar düğmesini tıklatın, Sık Kullanılanlara Ekle düğmesinin yanındaki oku tıklatın, ardından Al ve Ver'i tıklatın.

 3. Ayarları Alma/Verme iletişim kutusunda Dosyadan al'ı tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sık Kullanılanlar onay kutusunu işaretleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzdeki bookmark.htm adlı dosyadan alır, ancak Internet Explorer'a başka bir ad altında kaydedilen sık kullanılanları almasını da bildirebilirsiniz. Gözat'ı tıklatıp bir dosya seçin veya alınacak dosyanın konumunu ve adını yazın ya da varsayılanı kabul etmek için İleri'yi tıklatın.

 6. Alınan sık kullanılanların yerleştirileceği klasörü seçip Al'ı tıklatın.

 7. Son'u tıklatın.

Internet Explorer 7'den sık kullanılanları almak için

Sık kullanılanları almak istediğiniz bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Sık Kullanılanlara Ekle düğmesini Sık Kullanılanlara Ekle düğmesinin resmi tıklatın ve ardından Al ve Ver'i tıklatın.
 3. Alma/Verme Sihirbazı'nda, İleri’yi tıklatın.

 4. Sık Kullanılanları Al öğesini seçin ve sonra İleri’yi tıklatın.

 5. Internet Explorer varsayılan olarak Belgeler klasörünüzdeki Bookmark.htm adlı dosyadan alır, ancak Internet Explorer'a başka bir ad altında kaydedilen sık kullanılanları almasını da bildirebilirsiniz. Gözat'ı tıklatıp bir dosya seçin veya alınacak dosyanın konumunu ve adını yazın ya da varsayılanı kabul etmek için İleri'yi tıklatın.

 6. Alınan yer işaretlerinin yerleştirileceği klasörü seçip İleri'yi tıklatın.

 7. Son'u tıklatın.

Notlar

 • Bir bilgisayarda bulunan sık kullanılanları paylaşmak veya başka bir bilgisayara taşımak için Bookmark.htm dosyasını bir diske veya flash sürücüye verin veya kopyalayın. Böylece, disk veya flash sürücüdeki sık kullanılanlarınızı yeni bilgisayardan alabilirsiniz.

 • Internet Explorer'ın önceki sürümlerine ait sık kullanılanlar bu sürüme alınabilir.

 • Sık kullanılanlar listenizi yazdırmak için Internet Explorer'da Bookmark.htm dosyasını açın ve Yazdır düğmesini Yazdır düğmesinin resmi tıklatın.