Bu Yardım konusundaki bilgiler Windows Internet Explorer 7 için geçerlidir.

Aşağıda, Bilgi çubuğu ile ilgili bazı genel soruların yanıtları bulunmaktadır.

Tümünü göster

Internet Explorer Bilgi çubuğu nedir?

Bilgi çubuğu, Internet Explorer'ın güvenlik, karşıdan yüklemeler, engellenmiş açılır pencereler ve diğer etkinlikler hakkındaki bilgileri görüntülediği yerdir. Web sayfasının üst kısmında bulunur.

Bilgi çubuğunun resmi
Internet Explorer Bilgi çubuğu

Bilgi Çubuğu'nu ne zaman göreceğim?

Internet Explorer özgün ayarlarını kullanmaya devam ediyorsa, Bilgi çubuğunu aşağıdaki durumlarda görürsünüz:

 • Web sitesi bilgisayarınıza bir ActiveX denetimi yüklemeye çalışıyorsa veya ActiveX denetimini güvenli olmayan biçimde çalıştırırsa.

 • Web sitesi bir açılır pencere açmaya çalışıyorsa.

 • Bir web sitesi bilgisayarınıza bir dosyayı karşıdan yüklemeye çalışıyorsa.

 • Web sitesi bilgisayarınızda etkin içerik çalıştırmayı denerse.

 • Güvenlik ayarlarınız önerilen düzeylerin altındaysa.

 • İntranet web sayfasına eriştiyseniz, ancak intranet adres denetlemesini etkinleştirmediyseniz. Daha fazla bilgi için, bkz. İntranet güvenlik ayarlarını değiştirme.

 • Internet Explorer'ı eklentiler devre dışı bırakılmış olarak başlattıysanız.

 • Güncelleştirilmiş bir ActiveX denetimi veya eklenti programı yüklemeniz gerekirse.

 • Web sayfası adresi özgün dilde harfler ve simgelerle görüntülenebilmesine karşın dil yüklü değilse.

Bilgi çubuğunu nasıl kullanabilirim?

Bilgi çubuğunda bir ileti gördüğünüzde, daha fazla bilgi almak veya bir işlem gerçekleştirmek için iletiyi tıklatabilirsiniz.

Bilgi çubuğunu kapatabilir miyim?

Evet kapatabilirsiniz, ancak bunu yapmanız önerilmez. Yine de kapatmak isterseniz, her tür ileti için onu kapatmanız gerekir.

Bilgi çubuğunun dosyaları ve yazılım yüklemelerini engellemesini durdurmak için

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Araçlar düğmesini ve ardından Internet Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Güvenlik sekmesinde, Özel düzey'i tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

  • ActiveX denetimleri için Bilgi çubuğunu kapatmak üzere, listenin ActiveX denetimleri ve eklentileri bölümünde ActiveX denetimlerinin otomatik olarak sorulması altında Etkinleştir'i tıklatın.

  • Bilgi çubuğunu dosya karşıdan yüklemeleri için kapatmak üzere, listenin Karşıdan Yüklenenler bölümünde, Karşıdan dosya yüklemesinin otomatik olarak sorulması altında Etkinleştir'i tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın, değişikliği yapmak istediğinizi onaylamak üzere Evet'i tıklatın ve sonra yine Tamam'ı tıklatın.

Bilgi çubuğunda hangi iletiler görüntülenir?

Aşağıdaki tabloda, Bilgi çubuğunda görüntülenen iletiler ve bunların açıklamaları listelenmektedir.

İleti
Anlamı

Güvenliğinizin korunmasına yardımcı olmak için, Internet Explorer bu sitenin bilgisayarınıza bir ActiveX denetimi yüklemesini durdurdu. Seçenekler için burayı tıklatın.

Web sayfası bir ActiveX denetimi yüklemeye çalışmış ve Internet Explorer bu işlemi engellemiştir. ActiveX denetimini yüklemek isterseniz, Bilgi çubuğunu ve ardından Yazılımı Yükle'yi tıklatın. ActiveX denetimleri bilgisayarınıza zarar verebileceğinden, ActiveX denetimini bilgisayarınıza yüklemeye kadar vermeden önce yayımcısına güvendiğinizden emin olmalısınız.

Açılır pencere engellendi. Bu açılır pencereyi veya ek seçenekleri görmek için burayı tıklatın

Açılır Pencere Engelleyicisi bir açılır pencereyi engellemiştir. Açılır Pencere Engelleyicisi'ni kapatabilir veya Bilgi çubuğunu tıklatarak açılır pencerelere geçici olarak izin verebilirsiniz.

Bu web sitesinde sizden bilgi istemek için komut dosyası penceresi kullanılıyor. Bu web sitesine güveniyorsanız, komut dosyası pencerelerine izin vermek için bunu tıklatın.

Internet Explorer uygulaması bir web sitesinin ayrı bir pencere görüntülemek için komut dosyası adı verilen küçük bir program kullanmasını engelledi. Bazen bilgisayar korsanları web sitelerinde görünen oturum açma ekranları gibi yasal pencereleri taklit eden komut dosyası pencereleri kullanırlar. Web sitesine güveniyor ve komut dosyası pencerelerine izin vermek istiyorsanız Bilgi Çubuğu'nu tıklatın, ardından Komut Dosyası Pencerelerine Geçici Olarak İzin Ver'i tıklatın. Komut dosyası pencerelerine her zaman izin verilmesini istiyorsanız, Web sitelerinin komut dosyası pencerelerini kullanarak bilgi istemesine izin ver adlı özel güvenlik ayarını seçin.

Güvenliğinizin korunmasına yardımcı olmak için, Internet Explorer bu sitenin dosyaları karşıdan yüklemesini kısıtladı. Seçenekler için burayı tıklatın.

Bir web sitesi istemediğiniz bir dosyayı karşıdan yüklemeye çalışmıştır. Dosyayı karşıdan yüklemek isterseniz, Bilgi çubuğunu ve ardından Dosyayı Karşıdan Yükle'yi tıklatın. Dosyalar bilgisayarınızın performansını etkileyebilecek veya bilgisayarınızdaki bilgilere erişebilecek yazılımlar içerebileceği için, dosyayı karşıdan yüklemeden önce, dosyanın içeriğini bildiğinizden ve yayımcısına güvendiğinizden emin olmalısınız.

Güvenlik ayarlarınız web sitelerinin bilgisayarınızda yüklü ActiveX denetimlerini kullanmasına izin vermiyor. Bu sayfa doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Seçenekler için burayı tıklatın.

Web sayfası bir ActiveX denetimi veya komut dosyasını kullanmaya çalışmış, ancak güvenlik ayarları buna izin vermemiştir.

ActiveX denetiminin veya komut dosyasının yayımcısına güveniyorsanız, web sitesi adresini Yasak Siteler listesinden silerek bu öğenin çalışmasına izin verebilirsiniz. Web sitesi Yasak Siteler listesinde değilse, Güvenilen siteler listesine ekleyebilirsiniz. Bir web sitesini Güvenilen siteler listenize eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Güvenlik bölgeleri: web sitelerini ekleme veya kaldırma. Bu ayarları değiştiremiyorsanız, bilgisayar yöneticiniz değişiklik yapmanıza izin vermiyor olabilir.

Internet Explorer, bu sitenin güvensiz bir şekilde ActiveX denetimlerini kullanmasını engelledi. Sonuç olarak, bu sayfa doğru şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir web sitesi izniniz olmadan bilgisayarınızdaki bir ActiveX denetimine erişmeye çalışmıştır.

Güvenliğinizin korunmasına yardımcı olmak için, Internet Explorer bu dosyanın bilgisayarınıza erişebilecek etkin içeriği göstermesini kısıtladı. Seçenekler için burayı tıklatın.

Bilgisayarınızda görüntülenmekte olan web sayfası bir komut dosyası veya ActiveX denetimi çalıştırmayı denemiştir. Denetimin çalışmasına izin vermek isterseniz, Bilgi çubuğunu ve sonra da Engellenen İçeriğe İzin Ver'i tıklatın.

Bu içerik, düzgün görüntülenemeyebilir. Dosya kısıtlanmış çünkü içerik güvenlik bilgisi ile eşleşmiyor. Seçenekler için burayı tıklatın.

Dosyanın gerçek içeriği beklenen içerikle eşleşmediğinden Internet Explorer bu dosyanın görüntülenmesini engellemiştir. Söz konusu içeriği görüntülemek isterseniz, Bilgi çubuğunu ve sonra da Kısıtlanmış İçeriği Göster'i tıklatın. Bu içeriğin görüntülenmesi bilgisayarınız için bir risk oluşturacağından, görüntülemeden önce hangi işlemin gerçekleştirileceğini bildiğinizden emin olmalısınız.

Bu site aşağıdaki eklentiyi gerektirebilir: Ad: Yayımcı. Yüklemek için burayı tıklatın.

Web sayfası geçerli bir dijital imzaya sahip bir eklentiyi yüklemeye çalışmıştır. Bu imza, yüklemeye karar vermeniz halinde eklentinin yayımcısını tanımlamanıza olanak tanır. Eklentiyi yüklemek isterseniz, Bilgi çubuğunu tıklatın.

Internet Explorer şu anda eklentiler devre dışı bırakılmış olarak çalışıyor.

Internet Explorer, eklentiler kapatılmış olarak çalışmaktadır. Eklentilere izin vermek istiyorsanız, Internet Explorer'ı kapatın ve normal şekilde yeniden açın.

İntranet ayarları Internet Explorer'da varsayılan olarak devre dışı bırakıldı. Daha fazla seçenek için burayı tıklatın.

Internet Explorer bir intranet web sayfası adresi algılamıştır, ancak intranet adres denetlemesi açık değildir. Daha fazla bilgi için, Bilgi çubuğunu tıklatın veya İntranet güvenlik ayarlarını değiştirme konusuna bakın.

Güvenlik ayarı düzeyiniz bilgisayarınızı tehlikeye atıyor. Daha fazla seçenek için burayı tıklatın.

Güvenlik ayarlarınız Microsoft tarafından önerilen düzeylerin altında. Güvenlik ayarlarını önerilen düzeylere sıfırlamak için, Bilgi çubuğunu ve ardından Ayarları Benim için Sabitle'yi tıklatın.

Bu site için şu güncelleştirilmiş eklenti gerekir: Ad: Yayımcı. Bunu Web sitesinden yüklemek için burayı tıklatın.

Yüklü bir eklentinin güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu, Internet Explorer'ın farklı bir sürümüne yükselttiğinizde oluşur. Eklentiyi güncelleştirmek için Bilgi çubuğunu tıklatın.

Bu web adresi, geçerli dil ayarlarıyla görüntülenemeyecek harfler veya simgeler içeriyor. Seçenekler için burayı tıklatın.

Web adresi (veya URL) geçerli dilde görüntülenemeyen karakterler içermektedir. Başka bir dil yüklemek için, Bilgi çubuğunu ve ardından Dil ayarlarını değiştir'i tıklatın. Ek dil yüklerken dikkatli olun. Web sitesi adresi farklı olsa da, bazı harf ve simgeler diğer dillerdeki karakterleri taklit etmek için kullanılabilir. Bu özellik, kimlik hırsızlığı veya dolandırıcılık amacıyla diğer web sitesini taklit etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, yalnızca bildiğiniz bir dili yüklemelisiniz.

Bu web sayfası, güvenlik ayarlarınızın izin vermeyeceği bir protokol kullanarak bilgisayarınızla iletişim kurmaya çalışıyor. Seçenekler için burayı tıklatın.

Web tarayıcıları ve diğer Internet programları iletişim kurmak için genelde HTTP, HTTPS veya FTP gibi protokolleri kullanır. Video akışı veya e‑posta gönderme gibi özel görevler için başka protokoller bulunmaktadır. Güvenlik nedeniyle, Internet Explorer belirli güvenlik bölgelerine yönelik bazı protokolleri kısıtlamaktadır. Kısıtlanmış bir protokol kullanan web sitesine güveniyorsanız, bu siteyi Güvenilen Siteler bölgesine ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili bilgi için, bkz. Güvenlik bölgeleri: web sitelerini ekleme veya kaldırma.