Faks gönderme

Bilgisayarınızı kullanarak faks göndermek için, Windows Faks ve Tarama veya Windows üzerinde çalıştırdığınız diğer programları kullanabilirsiniz. Ancak, faks göndermeye çalışmadan önce, bilgisayarınızın bir faks modeme veya faks sunucusuna bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Bilgisayarınızı faks gönderip alacak şekilde ayarlama.

Tümünü göster

Windows Faks ve Tarama kullanarak faks göndermek için:

 1. Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, ve ardından Windows Faks ve Tarama'yı tıklatın.
 2. Sol bölmenin alt kısmındaki Faks görünümünü kullanmak için Faks'ı tıklatın.

 3. Araç çubuğunda, Yeni Faks'ı tıklatın.

 4. Yeni Faks penceresindeki seçenekleri kullanarak, yeni bir faks oluşturun ve ardından Gönder'i tıklatın.

İpuçları

 • Birden fazla alıcıya faks göndermek için Kime kutusuna faks numaralarını noktalı virgülle ayırarak yazın. Kime kutusunu tıklatıp kişiler listesinde göndermek istediğiniz her bir kişiyi çift tıklatarak Windows Kişiler klasörünüzden de alıcılar seçebilirsiniz. Alıcılarınızın faks numaralarını kişi bilgileri altında kaydettiğinizden emin olun.

 • Özellikle faks kişisel veya gizli bilgiler içeriyorsa, bir kapak sayfası göndermeniz, hedef alıcılarınız dışındaki kişilerin bir faksın yazdırılmış veya ekrandaki içeriğini görmesini engellemenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Faks kapak sayfası oluşturma veya düzenleme.

 • Faks görünümündeki araç çubuğu seçeneklerini kullanarak, faksınızla birlikte göndermek üzere bir dosya veya diğer dosyalardan metin veya resimler ekleyebilirsiniz. Dosya ekleri, herhangi bir faks aygıtı tarafından alınabilmesi için TIF resimlerine (.tif dosyaları) dönüştürülür. Alıcınız, bağımsız bir faks aygıtı, başka bir deyişle, bilgisayara bağlı olmayan bir aygıt kullanıyorsa, ekli dosya da dahil olmak üzere faksın her sayfası faks alındığında sırasıyla yazdırılır. Alıcınız Windows Faks ve Tarama veya başka bir faks programı kullanıyorsa, faksınız, ekranda görüntülenebilecek ve programa bağlı olarak bilgisayarınızdaki diğer dosyalar gibi yazdırılabilecek veya yönetilebilecek bir .tif dosyası olarak alınacaktır.

 • Faksa bir belge veya resim eklemek için, dosyayı Yeni Faks penceresine sürükleyin. Bir belge veya resmi tarayabilir ve ardından taranmış dosyayı bir faks veya e‑posta iletisine ek olarak gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Taranmış belgeyi faks veya e‑posta ile gönderme

Başka bir program kullanarak faks göndermek için:

Bir belgeyi Windows Faks ve Tarama dışındaki bir programı kullanarak faks göndermek için, faksa ek olarak gönderilebilmesi için belgeyi bir faks yazıcısına "yazdırmanız" gerekir. Ekli dosya, herhangi bir faks aygıtı tarafından alınabilmesi için otomatik olarak TIF resmine (.tif dosyası) dönüştürülür. Yazıcı seçmek de dahil olmak üzere, bir programın yazdırma seçeneklerini kullanma hakkında bilgi için, programın Yardım'ına bakın. Çoğu program için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

 1. Faks olarak göndermek istediğiniz belgeyi veya dosyayı açın.

 2. Kullandığınız programda, genellikle Dosya ve ardından Yazdır tıklatılarak açılan Yazdır iletişim kutusunu açın.

 3. Yazdır iletişim kutusunda, genellikle Yazıcı veya Yazıcı Seç altında bulunan yazıcı seçme seçeneğini bulun. Kullanılabilen yazıcılar listesinde Faks'ı tıklatın.

 4. Yazdır'ı tıklatın. Windows Faks ve Tarama, dosyanız ekli şekilde yeni bir faks açar.

 5. Yeni faks altında, alıcı faks numaralarını ve konu, kapak sayfası notu gibi vermek istediğiniz diğer bilgileri yazın ve ardından Gönder'i tıklatın.

İpucu

 • Faks gönderirken veya alırken, Faks Durumu İzleme, faksın ilerleme durumunu otomatik olarak görüntüler. Başarıyla gönderilip gönderilmediği veya alınıp alınmadığı da dahil olmak üzere faksın ilerleme durumu hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için, Faks Durumu İzleme altında Ayrıntıları görüntüle'yi tıklatın.