Bir CD veya DVD'den Windows'u başlatma

Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse Windows'u yükleme CD'si veya DVD'sinden başlatmanız gerekir:

 • Bilgisayarınıza işletim sistemi yüklenmemiş.

 • Windows'u yeniden yüklemek istiyorsunuz.

 • Sistem kurtarma seçeneklerine erişmeniz gerekir.

Bir CD veya DVD'den Windows'u başlatmak için:

 1. Bilgisayarınızı açın, Windows yükleme CD'sini veya DVD'sini yerleştirin ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 2. İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve yönerge görüntülenirse bunları izleyin.

 3. Windows'u Yükle sayfası göründüğünde, yükleme işlemini başlatmak için Şimdi yükle'yi tıklatın veya sistem kurtarma seçeneklerine erişmek için Bilgisayarınızı onarın'ı tıklatın.

 4. Yönergeleri izleyin.

Windows'u Yükleme sayfası görüntülenmezse:

Windows'u Yükleme sayfası görüntülenmezse ve CD veya DVD'den başlatmak (veya "önyükleme yapmak") için herhangi bir tuşa basmanız istenmezse, bilgisayarınızın başlangıç aygıtı olarak CD veya DVD sürücüsünü kullanacağını belirtmeniz gerekebilir. Bu, CD veya DVD sürücüsünü temel giriş/çıkış sistemindeki (BIOS) ilk başlangıç aygıtı olacak şekilde ayarlamanız gerektiği anlamına gelir. Nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmaktadır:

 1. Bilgisayarınızı açın, Windows yükleme diskini yerleştirin ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 2. Daha yeni bilgisayarlarda genellikle bir başlangıç (veya önyükleme) menüsü görüntülenir. Başlangıç menüsünde, "BIOS ayarını," "BIOS ayarlarını" veya benzer bir seçeneği belirleyin.

  Uyarı

  • BIOS'un güncelleştirilmesi gelişmiş bir yordamdır ve bir hata oluşursa bilgisayarınız çalışmayı durdurabilir. Üreticinin yönergelerini tam olarak takip ettiğinizden emin olun.

  Not

  • BIOS'un güncelleştirilmesine yönelik yordamlar üreticiye göre farklılık gösterir. Bilgisayarınızla birlikte gelen bilgilere bakın veya bilgisayar üreticisinin web sitesine gidin. Her bilgisayarın kendine ait başlangıç (veya önyükleme) seçenekleri ve BIOS ayarlarına erişimi vardır. Bilgisayarınızda başlangıç menüsü bulunmuyorsa, "BIOS ayarı," "BIOS ayarları" veya içinde buna benzer bir ifade olan bir ileti arayın ve ardından BIOS ayarları ekranını görüntülemeniz istendiğinde uygun tuşa basın.

 3. BIOS ayarları ekranı görüntülenir. BIOS ayarları ekranında, "Önyükleme sırası" veya buna benzer biçimde adlandırılan seçeneği belirleyin.

 4. İlk başlangıç aygıtı olarak CD veya DVD sürücünüzü seçin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından daha önce açıklandığı gibi yükleme CD'si veya DVD'sinden Windows'u başlatın.