Eşitleme Merkezi: sık sorulan sorular

Burada, Eşitleme Merkezi ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.

Tümünü göster

Eşitleme nedir?

Eşitleme, eşitleme işlemi gerçekleştirmek anlamına gelir. Windows'da eşitleme, aynı dosyanın farklı konumlarda depolanan iki veya daha fazla sürümünü birbiriyle eşleşir durumda tutma işlemidir. Bir konumda dosya ekleme, değiştirme veya silme gerçekleştirirseniz, Windows, eşitlemeyi her seçtiğinizde, ilgili konumla eşitlemeyi seçtiğiniz diğer konumlarda aynı dosyayı ekler, değiştirir veya siler.

Eşitleme Merkezi nedir?

Eşitleme Merkezi, bilgisayarınız ve aşağıdaki listelenen öğeler arasında bilgileri eşit durumda tutmanızı sağlayan bir Windows özelliğidir:

 • Bilgisayarınıza taktığınız veya kablosuz olarak bağlandığınız (taşınabilir müzik çalarlar, dijital fotoğraf makineleri ve cep telefonları gibi) taşınabilir aygıtlar.

 • Ağ sunucularındaki klasörlerde depolanan dosyalar. (Bilgisayarınız veya sunucu ağa bağlı olmasa bile bunlara erişebildiğinizden çevrimdışı dosyalar olarak adlandırılırlar.)

 • Eşitleme Merkezi'ni destekleyen programlar.

Not

 • Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic veWindows Vista Home Premium'a ağ klasörleriyle eşitleme özelliği eklenmemiştir.

Eşitleme Merkezi'ni nasıl devre dışı bırakır veya kapatırım?

Eşitleme Merkezi'ni devre dışı bırakamaz veya kapatamazsınız.

Nasıl bir eşitleme ortaklığı oluştururum?

Eşitleme ortaklığı oluşturmak için:

 1. Aygıtınızı açarak bilgisayarınıza takın. Kablosuz bir aygıtsa, aygıtla bilgisayarınız arasında kablosuz bağlantı kurulduğundan emin olun veya evrensel seri yolu (USB) kablosuyla bağlayın.

 2. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Eşitleme Merkezi'ni tıklatarak Eşitleme Merkezi'ni açın.

 3. Eşitleme Merkezi'nin sol bölmesinden Yeni eşitleme ortaklıkları ayarla'yı tıklatın.

 4. Kullanılabilir eşitleme ortaklıkları listesinden aygıt adını tıklatın.

 5. Araç çubuğunda Ayarla'yı tıklatın.

 6. Ayarları seçerek aygıtınızı bilgisayarınızla nasıl ve ne zaman eşitlemek istediğinizi belirlemek için zamanlayın.

 7. Hemen eşitlemek için, Eşitleme ortaklıklarını görüntüle'yi tıklatın, eşitleme ortakları listesinde aygıtınızı tıklatın ve araç çubuğunda Eşitle'yi tıklatın.

Notlar

 • Aygıtınız listede görünmüyorsa, yeniden bağlayarak kapatıp açmayı deneyin. Ardından, Eşitleme Merkezi'nde yenileme düğmesine Eşitleme Merkezi'nde yenileme düğmesinin resmi‌ basmayı deneyin. Aygıt hala görünmüyorsa, daha fazla bilgi için bkz. Aygıtla eşitleme.
 • Bazı eşitleme ortaklıklarında ayarlayabileceğiniz eşitleme ayarları veya zamanlama bulunmaz.

Eşitleme ortaklığını nasıl bitiririm?

Eşitleme ortaklığını bitirmek için:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Eşitleme Merkezi'ni tıklatarak Eşitleme Merkezi'ni açın.

 2. Sonlandırmak istediğiniz eşitleme ortaklığını sağ tıklatıp ardından Sil'i tıklatın.

Notlar

 • Bazı eşitleme ortaklıkları, ortaklığı silme seçeneği sunmayabilir. Bu seçenek yoksa, program veya konumu kullanarak kapatıp kapatamayacağınızı ya da silip silemeyeceğinizi görmek için programı veya eşitleme ortaklığını ayarladığınız konumu açmayı deneyin.

 • Yalnızca geçerli eşitleme işlemini durdurmak isterseniz, yukarıdaki eşitleme ortaklığını kalıcı olarak sonlandıran adımları uygulamayın. Bunun yerine, eşitleme ortaklığını sağ tıklatıp ardından Eşitlemeyi durdur:‍  ortaklık adı'nı tıklatın. Eşitleme ortaklığı sonraki zamanlanan saatte yeniden eşitler.

 • Eşitleme ortaklığı silindiğinde dosya ya da diğer bilgiler nadiren silinir. Yalnızca eşitleme ortaklığını sonlandırır. Eşitleme ortaklığını silerseniz, dosya veya diğer bilgileri silmeden önce sizi uyaracaktır.

 • Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic veWindows Vista Home Premium'a ağ klasörleriyle eşitleme özelliği eklenmemiştir.

Eşitleme Merkezi neden Windows Mobile 6 aygıtım ile çalışmıyor?

Bilgisayarınızı Windows Mobile 6 aygıtı ile eşitlemek için, Windows Vista için Windows Mobile Aygıt Merkezi 6.1 uygulamasını Windows Mobile web sitesinden yükleyip kurmanız gerekir.

Eşitleme Merkezi dosyanın hangi sürümünü saklayacağını nasıl biliyor?

Eşitleme Merkezi, dosyanın değişip değişmediğine bakar ve ardından her iki konumu eşitlenmiş durumda tutmak için güncelleştirilmiş sürümü diğer konuma kopyalar. Eşitleme ortaklıklarının çoğunda Eşitleme Merkezi'nin dosyanın en son sürümünü tutması ve eski sürümün üzerine yazması sağlanır.

Bazen, Eşitleme Merkezi hangi sürümün tutulacağını seçmenizi ister. Bu genellikle dosya en son eşitlemeden sonra her iki konumda da değiştirildiğinde olur. Bu durum ortaya çıktığında, Eşitleme Merkezi bir bir eşitleme çakışması bildiriminde bulunur, çakışan öğelerin eşitlenebilmesi için önce bu çakışmaları çözmeniz gerekir.

Eşitleme çakışması nedir?

Eşitleme çakışması, belirli bir konumda saklanan bir dosya ile aynı dosyanın başka bir konumdaki sürümünün eşitlenmesini engelleyen farklılıklar giderilemediğinde oluşur. Bu genellikle bir dosyanın en son eşitlemeden sonra iki konumda da değiştirilmesi gibi, değiştirilmeden kalacak (ya da ana kopya olarak tutulacağı) ve güncelleştirilecek sürümleri belirlemeyi zorlaştıran durumlarda ortaya çıkar.

Örneğin, en son eşitlemeden sonra bilgisayarınızdaki bir belgeyi değiştirdiyseniz ve aynı belgenin bilgisayarınızla eşitlenecek ağ klasöründe bulunan sürümünde de farklı bir değişiklik yaptıysanız, eşitleme çakışması oluşur. Eşitleme Merkezi, hangi sürümün değiştirilmeden kalacağını ve hangisinin güncelleştirileceğini seçmenize izin vererek çakışmayı nasıl çözümlemek istediğinizi sorar.

Daha fazla bilgi için bkz. Eşitleme çakışmalarını çözümleme: sık sorulan sorular.

Tek yönlü ve iki yönlü eşitleme arasındaki fark nedir?

Tek yönlü eşitlemede, dosyalar birincil konumdan ikincil konuma kopyalanır, ancak birincil konuma hiçbir zaman geri kopyalanmaz. İki taraflı eşitlemede, Eşitleme Merkezi iki konumu birbirleriyle eşit tutmak için dosyaları her iki yöne de kopyalar. Bazı eşitleme ortaklıkları eşitleme yönünü seçmenize izin vermesine rağmen, eşitleme ortaklıklarının çoğu ya tek yönlü ya da iki yönlü eşitlemeyi gerçekleştirmek için ayarlanır.

Örneğin, Eşitleme Merkezi'ne bilgisayarınızdan yeni müzik dosyalarının her birini taşınabilir aygıta kopyalamasını, ancak diğer yöndeki (aygıttan bilgisayarınıza) müzik dosyalarını kopyalamamasını bildirdiğiniz taşınabilir müzik çalar için tek yönlü eşitlemeyi ayarlayabilirsiniz.

Ağ klasörü ve bilgisayarınız arasında iki yönlü eşitleme ayarlayarak, Eşitleme Merkezi'nin bilgisayarınızda bulduğu herhangi bir dosyanın en yeni sürümünü, aynı dosyanın daha eski sürümlerinin üzerine yazarak diğer konuma kopyalamasını sağlayabilirsiniz. Ağ klasörünüzün ve bilgisayarınızın her ikisinde de aynı dosyalarla çalışıyorsanız ve üzerinde çalıştığınız dosyanın her zaman en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olmak istiyorsanız, bu iyi bir yoldur.

Eşitleme Merkezi ile hangi aygıtları eşitleyebilirim?

Aşağıdakiler dahil olmak üzere, bir çok farklı taşınabilir aygıt'ı eşitleyebilirsiniz: taşınabilir müzik çalarlar; taşınabilir video oynatıcılar; cep telefonları; kişisel dijital yardımcılar (PDA'ler) gibi taşınabilir bilgi işlem aygıtları ve diğer el aygıtı türleri. Eşitlemenin çalışması için üreticinin Eşitleme Merkezi'ni desteklemesi gerekir.

Aygıtınızın Eşitleme Merkezi ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için aygıtı bilgisayarınıza takarak, aygıtla birlikte verilen yazılımı yükleyin. Aygıtınız Eşitleme Merkezi ile eşitleme yapabiliyorsa, Eşitleme Merkezi'nde ayarlayabildiğiniz yeni eşitleme ortaklıkları listesinde görünür. Orada listelenmediyse, aygıtla birlikte verilen yazılımın eşitleme özelliklerinin olup olmadığını denetleyin.

Aygıtla birlikte yazılım verilmediyse, üreticinin web sitesinden yükleyebilirsiniz. Eşitleme yazılımlarının tümü Eşitleme Merkezi'yle çalışmaz. Çalışmazsa, aygıtınızı Eşitleme Merkezi yerine üreticiden gelen yazılımla eşitlemeniz gerekir.

Windows Mobile aygıtları Eşitleme Merkezi'ni destekler, ancak bir Windows Mobile aygıtını Windows Vista çalıştıran bir bilgisayarla eşitlemek için Windows Mobile Aygıt Merkezi yazılımını kullanmanız gerekir. Internet'e bağlı ve Windows Vista çalıştıran bir bilgisayara Windows Mobile aygıtını ilk kez taktığınızda, Windows Mobile Aygıt Merkezi'nin otomatik olarak karşıdan yüklenir. Windows Mobile Aygıt Merkezi'nde eşitlenmek üzere aygıtınızı kurduktan sonra, eşitleme sonuçları Eşitleme Merkezi'nde görünür.

Not

 • Aygıtı Eşitleme Merkezi'yle çalıştıramadıysanız, aygıtınızın Aygıt Yöneticisi'nde listelenip listelenmediğini denetlemek yardımcı olabilir. Ancak, Windows aygıtınızı tanısa bile, aygıtınız Eşitleme Merkezi'yle uyumlu olmayabilir.

  Bu adımları uygulayabilmeniz için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

  • Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.