Görev çubuğu, ekranın altındaki uzun yatay çubuktur. Pencereler'le üstü kapatılabilen masaüstü'nden farklı olarak, görev çubuğu neredeyse her zaman görünebilirdir. Dört ana bölümü vardır:

 • Başlat menüsünü açan Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi. Bkz. Başlat menüsü (genel bakış).
 • Tek tıklatmayla programları başlatmanızı sağlayan Hızlı Başlat araç çubuğu.

 • Açtığınız programları ve belgeleri size gösteren ve kolayca aralarında geçiş yapmanızı sağlayan orta bölüm.

 • Saat ve belirli programlarla bilgisayar ayarlarının durumunu ileten simgeler (küçük resimler) içeren bildirim alanı.

Masaüstü, araç çubuğu ve Windows Kenar Çubuğu'nun resmi
Görev çubuğu ekranınızın altında bulunur

Çoğunlukla görev çubuğunun orta bölümünü kullanırsınız, onun için önce bu konuyu anlatacağız.

Pencerelerinizi izleme

Aynı anda birden fazla program veya belge açarsanız, pencereleri kolayca masaüstüne yığmaya başlayabilirsiniz. Pencereler birbirlerinin üstünü kapattığından ya da tüm ekranı kapladığından, altında ne olduğunu görmek veya ne açtığınızı hatırlamak bazen zorlaşır.

İşte, görev çubuğu bu durumda kullanışlıdır. Bir program, klasör ya da belge açtığınızda, Windows görev çubuğunda öğeyle ilgili bir düğme oluşturur. Düğmede öğenin simgesi ve adı gösterilir. Aşağıdaki resimde iki program açıktır—Hesap Makinesi ve Mayın Tarlası—ve her birinin görev çubuğunda kendi düğmesi vardır.

Hesap Makinesi ve Mayın Tarlası ile ilgili görev çubuğu düğmelerini masaüstünde gösteren resim
Her programın görev çubuğunda kendi düğmesi var

Mayın Tarlası düğmesinin içe basılı olarak göründüğüne dikkat edin. Bu, Mayın Tarlası'nın, diğer açık olan pencerelerin önünde ve sizinle etkileşime hazır etkin pencere olduğunu gösterir.

Diğer pencerelere geçiş yapmak için, görev çubuğu düğmesini tıklatın. Örneğimizde, Hesap Makinesi görev çubuğu düğmesini tıklatınca penceresi öne getirilir:

Mayın Tarlası'nın önünde, Hesap Makinesi'nin görev çubuğu düğmesi basılı şekilde Hesap Makinesi'ni gösteren resim
Pencereye geçiş yapmak için pencerenin görev çubuğu düğmesini tıklatın

Görev çubuğu düğmelerini tıklatmak pencereler arasında geçiş yapmanın çeşitli yollarından yalnızca biridir. Daha fazla bilgi için bkz. Pencerelerle çalışma.

Pencereleri simge durumuna küçültme ve geri yükleme

Bir pencere etkinken (görev çubuğu düğmesi basılı olarak görünür), görev çubuğu düğmesine basıldığında pencere simge durumuna küçülür. Bu, pencerenin masaüstünden kaybolması anlamına gelir. Bir pencerenin simge durumuna küçültülmesi pencereyi kapatmaz ya da içeriğini silmez, yalnızca masaüstünden geçici olarak kaldırır.

Aşağıdaki resimde Hesap Makinesi simge durumuna küçültülmüş, ancak kapatılmamıştır. Görev çubuğunda bir düğmeye sahip olduğundan hala çalıştığını anlayabilirsiniz.

Hesap Makinesi'ni görev çubuğunda simge durumuna küçültülmüş şekilde gösteren resim
Hesap Makinesi simge durumuna küçültüldüğünde yalnızca görev çubuğu düğmesi görünür.

Ayrıca, pencerenin sağ üst köşesindeki Simge Durumuna Küçült düğmesini tıklatarak da bir pencereyi simge durumuna küçültebilirsiniz:

Bir pencerenin Simge Durumuna Küçült düğmesini işaret eden fare işaretçisini gösteren resim
Simge Durumuna Küçült düğmesi (sol)

Simge durumuna küçültülmüş bir pencereyi geri yüklemek (masaüstünde yeniden göstermek) için görev çubuğu düğmesini tıklatın. Bu düğmelerle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Pencerelerle çalışma.

Görev çubuğu benzer öğeleri nasıl gruplar

Daha fazla pencere açtığınızda, yeni düğmeleri sıkıştırmak için var olan görev çubuğu düğmelerinin genişliğinin daraltıldığını görürsünüz. Ancak, görev çubuğundaki düğmeler çok kalabalık olursa, benzer program düğmeleri tek bir düğmede gruplanır.

Nasıl çalıştığını görmek için, masaüstünde üç Paint resminin açık olduğunu varsayın. Görev çubuğunda yeterli yer varsa, üç Paint penceresi ayrı düğmeler olarak gösterilir:

Üç ayrı düğmeyi gösteren görev çubuğunun resmi
Üç Paint penceresi ayrı görev çubuğu düğmesi olarak gösterilir.

Ancak, çok fazla program ve belgeniz açıksa, görev çubuğu bu üç düğmeyi grup adını (Paint) ve gruptaki öğe sayısını (3) gösteren tek bir düğmede toplar. Düğmeyi tıklatınca gruptaki dosyaları listeleyen bir menü gösterilir:

Bir görev çubuğu düğmesinde gruplanan üç dosyayı gösteren resim
Üç Paint penceresi tek görev çubuğu düğmesinde gruplanır.

Menüdeki öğelerden birini tıklatıldığında, penceresi görebilmeniz için etkinleştirilir.

İpucu

 • Gruptaki öğelerin tümünü kapatmak için grubun görev çubuğu düğmesini sağ tıklatarak Grubu Kapat'ı tıklatın.

Açık pencerelerinizin önizlemelerini görüntüleme

Fare işaretçinizi görev çubuğu düğmesi üzerine getirdiğinizde, ilgili pencerenin çok ufak bir sürümünü size gösteren küçük bir resim görünür. Küçük resim olarak da adlandırılan bu önizleme özellikle bir pencereyi yalnızca başlığıyla tanıyamazsanız kullanışlıdır. Ayrıca, pencerelerinizin birinde yürütülmekte olan video veya animasyon varsa, önizlemede yürütülürken görürsünüz.

Pencerenin önizlemesinin bulunduğu, fare işaretçisinin bir görev çubuğu düğmesinin üzerindeki resmi
Pencerenin görev çubuğu düğmesi üstüne gelindiğinde pencerenin bir önizlemesi gösterilir

Gruplanmış bir görev çubuğu düğmesi üstüne geldiğinizde bir önizleme yığını görürsünüz, ancak yalnızca en üstteki önizleme görülebilir.

Not

 • Bilgisayarınız Windows Vista'nın üstün görsel deneyimi Windows Aero'yu çalıştırmıyorsa, görev çubuğu önizlemeleri çalışmaz. Aero Windows Vista Starter veya Windows Vista Home Basic'te yoktur. Daha fazla bilgi için bkz. Windows Aero nedir?

Hızlı Başlat araç çubuğu

Başlat düğmesinin hemen sağında Hızlı Başlat araç çubuğu bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi, tek tıklatmayla programları başlatmanızı sağlar. Örneğin, Internet Explorer'ı başlatmak için Internet Explorer simgesini Internet Explorer simgesinin resmi tıklatın.
Hızlı Başlat araç çubuğunun resmi
Hızlı Başlat araç çubuğu Başlat düğmesinin sağında bulunur

Hızlı Başlat araç çubuğunu en sık kullandığınız programları ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Programı Başlat menüsünde bulun, sağ tıklatın ve ardından Hızlı Başlat'a Ekle'yi tıklatın. (Bu seçeneği görmezseniz, programın simgesini Hızlı Başlat araç çubuğuna sürükleyebilirsiniz.) Programın simgesi artık araç çubuğunda görünür. Bir simgeyi Hızlı Başlat araç çubuğundan kaldırmak için sağ tıklatın, Sil'i ve ardından Evet'i tıklatın.

Varsayılan olarak, Hızlı Başlat araç çubuğu iki özel düğme içerir. Tüm açık pencereleri geçici olarak gizlemek ve masaüstünü göstermek için Masaüstünü Göster düğmesini Masaüstünü Göster simgesinin resmi tıklatın; tüm pencereleri yeniden göstermek için düğmeyi tekrar tıklatın. Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kullanarak açık pencereler arasında geçiş yapmak için Pencereler arasında geçiş yap düğmesini Pencereler arasında geçiş yap düğmesinin resmi tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Pencerelerle çalışma.

Notlar

 • Hızlı Başlat araç çubuğuna eklediğiniz simgeleri göremiyor ve bunun yerine köşeli çift ayraç simgesi Hızlı Başlat araç çubuğundaki köşeli çift ayracın resmi görüyorsanız, simgeler araç çubuğuna sığmıyor demektir. Gizli araç çubuğu programlarına erişmek için köşeli çift ayraç simgelerini tıklatabilirsiniz, ancak tek tıklatmayla erişimi devam ettirmek için araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak daha iyi olur.

  Hızlı Başlat araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için

  1. Onay işaretini temizlemek ve araç çubuğunun kilidini açmak için, araç çubuğunun boş bir alanını sağ tıklatın ve ardından Araç Çubuğunu Kilitle'yi tıklatın.

  2. Araç çubuğunu boyutlandırma tutamacını tüm simgelerini görene kadar sağa hareket ettirin.

   Boyutlandıma tutamağını gösteren Hızlı Başlat araç çubuğunun resmi
   Hızlı Başlat araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için tutamacı sürükleyin
 • Bilgisayarınız Windows Aero çalıştırmıyorsa, Pencereler arasında geçiş yap düğmesini tıklattığınızda 3B Hızlı Uygulama Geçişi açılmaz. Bunun yerine, klavyenizde ALT+SEKME tuşlarına basmış olsaydınız göreceğiniz pencere görüntülenir.

Bildirim alanı

Araç çubuğunun sağ tarafından bulunan bildirim alanı saat ve simgeler grubunu içermektedir. Bu şekilde görünür:

Görev çubuğu bildirim alanının resmi
Görev çubuğu bildirim alanı

Bu simgeler, bilgisayarınızdaki bazı öğelerin durumunu iletir ya da belirli ayarlara erişmeyi sağlar. Gördüğünüz simge kümesi, yüklediğiniz program ve hizmetlere ve bilgisayar üreticinizin bilgisayarınızı nasıl yapılandırdığına bağlıdır.

İşaretçinizi belirli bir simgenin üstüne getirdiğinizde simge adını ya da ayarın durumunu görürsünüz. Örneğin, ses ayarı simgesinin Görev çubuğu bildirim alanındaki ses simgesinin resmi üstüne gelindiğinde, bilgisayarınızın geçerli ses ayarı düzeyi gösterilir. Ağ simgesinin Görev çubuğu bildirim alanındaki ağ simgesinin resmi üstüne geldiğinizde, ağa bağlı olup olmadığınız, bağlantı hızı ve sinyal gücü gösterilir.

Bildirim alanındaki bir simgenin çift tıklatılması durumunda, genellikle ilişkili program ya da ayar açılır. Örneğin, ses ayarı simgesini çift tıklattığınızda ses ayarı denetimleri açılır. Ağ simgesini çift tıklattığınızda Ağ ve Paylaşım Merkezi açılır.

Bazen, bir şey hakkında sizi bilgilendirmek için bildirim alanındaki bir simge küçük bir açılan pencere (bildirim olarak adlandırılır) görüntüler. Örneğin, bilgisayarınıza yeni bir donanım ekledikten sonra şunu görebilirsiniz:

"Your devices are ready to use" (Aygıtlarınız kullanılmaya hazır) iletisini görüntüleyen bildirimin resmi
Yeni donanım takıldıktan sonra bildirim alanında bir ileti gösterilir
Bildirimi kapatmak için sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini Bildirimime yönelik kapat düğmesinin resmi tıklatın. Hiçbir şey yapmazsanız, bildirim birkaç saniye sonra kendiliğinden yavaş yavaş kaybolacaktır.

Dağınıklığı azaltmak için, bir süre kullanmadığınızda, Windows bildirim alanındaki simgeleri gizler. Simgeler gizlenirse, gizlenen simgeleri geçici olarak göstermek için, Gizli simgeleri göster düğmesini tıklatın.

Gizli simgeleri göster düğmesini gösteren görev çubuğunun bildirim alanının resmi
Bildirim alanındaki tüm simgeleri göstermek için Gizli simgeleri göster düğmesini tıklatın

Araç çubuğunu özelleştirme

Tercihlerinize uydurmak amacıyla görev çubuğunu özelleştirmek için birçok yol vardır. Örneğin, araç çubuğunun tamamını ekranın soluna, sağına veya üst kenarına taşıyabilirsiniz. Araç çubuğunu büyütebilir, kullanmadığınızda Windows'un otomatik olarak gizlemesini sağlayabilir ve araç çubukları ekleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki konulara bakın: