USB aygıtı sorunlarını çözmeyle ilgili ipuçları

Burada yükleme sorunları da dahil olmak üzere evrensel seri yol (USB) aygıtlarıyla ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunmaktadır.

Bilgisayarınıza yeni bir USB aygıtı bağlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. USB aygıtı takma.

Tümünü göster

USB aygıtım çalışmıyor.

USB aygıtları Tak ve Kullan aygıtlardır; bu nedenle, onları denetlemek veya yapılandırmak için yapabileceğiniz çok fazla şey yoktur. Windows, aygıtları genellikle takıldıkları zaman algılar ve gerekirse sürücü yükler.

USB'niz takıldıktan sonra çalışmıyorsa, aşağıdaki olası nedenlerden kaynaklanabilir:

 • USB aygıtı için Windows sürücü bulamıyor. Bilgisayara takılı bir donanım düzgün çalışmadığında, bu durum genellikle sürücü sorunundan kaynaklanır. USB aygıtınızı taktığınızda, Windows otomatik olarak aygıtı tanımlar ve sürücü aratır.

  Çoğu durumda, Windows'da gerekli sürücü daha önceden yüklenmiştir veya Windows Update'ten otomatik olarak yükleyebilir. Windows aygıt sürücüsünü otomatik olarak yüklerse, aygıtın kullanıma hazır olduğunu gösteren bir bildirim görürsünüz.

  Windows gerekli sürücüyü bulamazsa, aygıtınızla birlikte gelen, sürücüyü içeren diski takmanız istenir.

  Bazen sürücüyü içeren bir diskle gelmeyen ve Windows'un sürücüsünü bulamadığı bir USB aygıtınız olabilir. Bu durumda aygıt üreticisinin web sitesinde sürücüyü arayabilirsiniz. Çoğu kez, bu sitelerin destek bölümünden sürücüleri yükleyebilirsiniz. Sürücüyü web sitesinde de bulamadığınızda üreticiyle iletişime geçmeyi deneyin.

  Üretici ile nasıl iletişime geçeceğinizden emin değilseniz, çoğu donanım tedarikçisinin iletişim bilgilerinin listesi için Microsoft Yardım ve Destek web sayfasına bakın.

  Not

  • Tüm sürücülerinizin bu Windows sürümü ile uyumlu olması gerekir. Farklı bir sürümle uyumlu olarak listelenen sürücüleri yüklemeyin.

 • Windows USB aygıtını tanımaz. Windows USB aygıtınızın sürücüsünü bulup yüklemeden önce, aygıtı doğru şekilde tanıyabilmesi gerekir.

  Bazen Windows'un tanımadığı ve sürücüyü içeren bir diskle birlikte gelmeyen bir USB aygıtınız olabilir. Bu durumda aygıt üreticisinin web sitesinde sürücüyü arayabilirsiniz. Çoğu kez, bu sitelerin destek bölümünden sürücüleri yükleyebilirsiniz. Sürücüyü web sitesinde de bulamıyorsanız üreticiyle iletişime geçmeyi deneyin.

  Üretici ile nasıl iletişime geçeceğinizden emin değilseniz, çoğu donanım tedarikçisinin iletişim bilgilerinin listesi için Microsoft Yardım ve Destek web sayfasına bakın.

  Windows'un tanımlayamadığı bir aygıtın sürücünü bulduktan sonra sürücüyü el ile yüklemeniz gerekir. El ile sürücü yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sürücüyü onarma veya güncelleştirme.

  Not

  • Tüm sürücülerinizin bu Windows sürümü ile uyumlu olması gerekir. Farklı bir sürümle uyumlu olarak listelenen sürücüleri yüklemeyin.

 • Aygıtla ilgili bir sorun var. Düzgün çalışan başka bir bilgisayarınız varsa, aynı sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağınızı görmek için aygıtı o bilgisayara takın. Aynı sorunla karşılaşırsanız aygıtta bir sorun olabilir.

  Aygıtınızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız, üretici ile iletişime geçin.

  Windows'da aygıtınızın durumunu da denetleyebilirsiniz.

  Aygıtın durumunu denetlemek için

  Bu adımları uygulayabilmeniz için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

  1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

  2. Uygun aygıt kategorisini çift tıklatın ve ardından sorun yaşadığınız aygıt için bir giriş arayın.

  3. USB aygıtınızın girişini sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

  4. Genel sekmesini tıklatın ve ardından aygıtla ilgili, —özellikle de sürücüyle ilgili sorunlardan söz edilip edilmediğini görmek için Aygıt durumu kutusuna bakın.

  Üreticiden aldığınız sürücünün hatalı olduğunu düşünüyorsanız, üretici ile iletişime geçin.

 • Aygıt sürücüsü hatalı. Bazen bir üretici aygıtlarından biri için hatalı bir sürücü çıkarmış olabilir.

  Aygıtınız düzgün çalışmıyorsa, sorunun aygıtın kendisinde mi, yoksa sürücüde mi olduğunu söylemek zor olabilir.

  Aygıt düzgün çalışırken sürücüsünü güncelleştirdikten sonra arızalandıysa, sorun yeni sürücüdedir. Önceki yüklenen sürücüye döndürün. Yönergeler için bkz. Sürücüyü önceki sürümüne geri yükleme.

  Aygıtı ilk defa yüklüyorsanız, önceden yüklü sürücü olmadığı için sürücüsünü geri yükleyemezsiniz. Ancak sürücünün hatalı olup olmadığını belirlemeye çalışabilirsiniz.

  Sürücünün hatalı olup olmadığına bakmak için

  Bu adımları uygulayabilmeniz için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

  1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

  2. Uygun aygıt kategorisini çift tıklatın ve ardından sorun yaşadığınız aygıt için bir giriş arayın.

  3. USB aygıtınızın girişini sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

  4. Genel sekmesini tıklatın ve ardından aygıtla ilgili, —özellikle de sürücüyle ilgili sorunlardan söz edilip edilmediğini görmek için Aygıt durumu kutusuna bakın.

  Üreticiden aldığınız sürücünün hatalı olduğunu düşünüyorsanız, üretici ile iletişime geçin.

 • USB bağlantı noktası arızalı. USB aygıtını arızalı bir bağlantı noktasına bağladıysanız, aygıt çalışmaz. Aygıtı farklı bir bağlantı noktasına takın. Bütün USB bağlantı noktaları kullanılıyorsa, diğer aygıtlardan birini çıkarın ve sorunlu aygıtı bu bağlantı noktasına takın.

  Aygıt bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktası yerine ikincil USB hub'ına takılıysa, aygıtı hub'dan çıkarın ve doğrudan bilgisayardaki bağlantı noktasına takın.

 • Aygıt yeterli güç alamıyor. USB hub'ları bazı aygıtlar için her zaman yeterli güç sağlamaz. Kullanmaya çalıştığınız aygıtın, bilgisayarınızın sağlayabildiği bütün elektriği veya bant genişliğini kullanması gerekebilir. Aygıt USB hub'ına takılıysa ve doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takılı değilse, aygıtı doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

  Aygıtı UB hub'ına takılı bırakabilirsiniz ve diğer aygıtları hub'dan çıkararak aygıtınızın çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Bu işlem sorunu çözerse, takılan bütün aygıtlara yetecek kadar elektrik sağlaması için kendi elektrik kaynağı olan bir USB hub edinebilirsiniz.

"Yüksek hızlı olmayan olmayan USB hub'ına yüksek hızlı USB aygıtı takıldı" iletisini alıyorum.

Dış sabit diskler ve medya yürütücüleri gibi pek çok USB aygıtı düzgün çalışmak için yüksek hızlı bir USB 2.0 bağlantısı gerektirir.

Bilgisayarımın USB 2.0 bağlantı noktası olup olmadığını nasıl anlarım?

Dış sabit diskler ve medya çalarlar gibi pek çok USB aygıtı bilgisayarınıza USB 2.0 bağlantı noktası kullanarak bağlanmayı gerektirir. USB 2.0 önceki sürümlerden daha hızlıdır ve büyük miktarda dosya aktarımına olanak sağlar.

Bilgisayarınızın USB 2.0 bağlantı noktası olup olmadığını belirlemek için

Bu adımları uygulayabilmeniz için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Evrensel Seri Yol denetleyicileri'ni çift tıklatın.

 3. Listelenen denetleyicilerin herhangi birine Gelişmiş sözcüğü eklenmişse, bilgisayarınızda USB 2.0 denetleyici sürücüleri yüklü demektir.

USB 2.0 bağlantı noktalarım çalışıyor gibi görünmüyor.

Yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktanız çalışmıyorsa, bilgisayarınızdaki bağlantı noktaları için doğru sürücü yüklenmemiş olabilir veya bağlantı noktaları arızalı olabilir. Bilgisayarınıza takılı bir dış USB hub kullanıyorsanız, o da bozuk olabilir veya gerekli sürücüleri olmayabilir. Bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarının veya hub'larının düzgün çalışıp çalışmadığına Aygıt Yöneticisi'nden bakın.

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Tüm USB bağlantı noktalarınızın, hub'larınızın ve denetleyicilerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için Evrensel Seri Yol denetleyicileri'ni çift tıklatın. Çalışmayan tüm aygıtların önünde sarı bir ünlem işareti olur.

 3. Aygıt Yöneticisi düzgün çalışmayan USB bağlantı noktaları gösteriyorsa, hub'lar ve denetleyiciler çalışmıyorsa, güncelleştirilmiş sürücüleri arayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Düzgün çalışmayan donanımın sürücüsünü güncelleştirme.

"Bant Genişliği Aşıldı" iletisi alıyorum.

Bilgisayarınıza bağlı bir USB kamera varsa ve "Bant Genişliği Aşıldı" iletisi alırsanız video akışını görüntülemek için kullandığınız programda kamera çözünürlüğünü düşürün. Daha düşük çözünürlük ayarı daha düşük bant genişliği gerektirir. Bu ayarı belirleme konusunda bilgi için video akışını görüntülemede kullandığınız programın bilgilerine bakın.

Bir aygıt taktığım zaman, Otomatik Kullan işlevi kullanmak istemediğim bir programı otomatik olarak açıyor.

Şu adımları izleyin:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Donanım ve Ses ve ardından Otomatik Yürütme'yi tıklatarak Otomatik Yürütme'yi açın.

 2. Otomatik Kullan iletişim kutusunu görmek istemiyorsanız, aygıtın veya diskin yanındaki Eylem yok'u seçin. Bir aygıt taktığınız veya disk yerleştirdiğiniz her seferinde bir eylem seçmek Her seferinde bana sor'u seçin. Bir programın her seferinde otomatik olarak açılmasını istiyorsanız o programı seçin.