Ağ sorunlarını çözmek için Windows Ağ Tanılama olay günlükleri kullanma

Bu adımları uygulayabilmeniz için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

Windows Ağ Tanılama'yı çalıştırdığınızda, sorun bulunduğunda Windows Ağ Tanılama iletişim kutusunda çözümleriyle birlikte görüntülenir. Sorunlarla ve olası çözümleriyle ilgili ayrıntılı veya teknik daha çok bilgi varsa, bir veya daha fazla olay günlüğüne kaydedilir. Ağ yöneticileri ve teknik destek elemanları bağlantı sorunlarını çözümlemek veya sonuçları yorumlamaya yardımcı olmak için olay günlüklerindeki bilgileri kullanabilir.

Ağ Tanılama olay günlüklerini Olay Görüntüleyicisi'nde görebilirsiniz. Olay günlükleri Windows günlük klasörüne sistem olayları olarak kaydedilir ve Olay Kimliği 6100'dür.

  1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım, Yönetimsel Araçlar ve ardından Olay Görüntüleyicisi'ni çift tıklatarak Olay Görüntüleyicisi'ni açın.  Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

    Yalnızca Ağ Tanılama'daki olayların görüntülenmesi için olaylara filtre uygulanmalıdır.

  2. Olayı açmak için çift tıklatın.

    Açıklama kutusunda, sorunlar ana nedenler ve çözümler onarım seçenekleri olarak etiketlenir.

Kablosuz tanılama olaylarıyla çalışma

Ağ Tanılama kablosuz ağ ile ilgili bir sorun belirlediğinde, bilgileri olay günlüklerine yardımcı sınıfı olayları veya bilgi olayları olarak kaydeder. Tanılama oturumu başına bir veya birkaç yardımcı sınıfı olabilir, ancak yalnızca bir bilgi olayı vardır.

  • Yardımcı sınıfı olayları. Bu olaylar tanılama sonuçlarının özetini sunar ve Windows Ağ Tanılama iletişim kutusunda görüntülenen bazı bilgileri yineleyebilir, ancak sorun gidermek için tanılanan bağlantı hakkındaki bilgiler, tanılama sonuçları, kablosuz ağın ve tanılanan bağdaştırıcının özellikleri gibi ek bilgiler de sağlayabilir.

  • Bilgi olayları. Bu olaylar tanılanan bağlantı hakkındaki bilgileri, bilgisayardaki ve ağdaki kablosuz ağ ayarlarını, görülebilen ağları ve yönlendiricileri veya tanılama sırasında erişim alanı içindeki erişim noktalarını, bilgisayarın tercih edilen kablosuz ağ listesini, bağlantı geçmişini ve paket istatistikleri ve dolaşım geçmişi gibi bağlantı istatistiklerini içerebilir. Ayrıca bağlantı denemelerinin özetini ve durumlarını ve bağlantının başarılı olan, hatalı olan veya başlatılmayan aşamalarını da (ilişkilendirme öncesi, ilişkilendirme ve güvenlik ayarları gibi) sağlar.