Internet Explorer 8 Eklenti Yöneticisi'ni kullanma

Bu bilgiler Windows Internet Explorer 8 için geçerlidir.

Eklentileri Yönet öğesini kullanarak araç çubuklarını, uzantıları, arama sağlayıcılarını, Hızlandırıclar'ı ve InPrivate Filtreleme listelerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Eklentileri Yönet'i açma

Eklentileri Yönet'i açmak için aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Araçlar düğmesini, sonra Eklentileri Yönet'i tıklatın.

 3. Buradan aşağıdaki eklenti türlerinden herhangi birini görüntüleyebilir veya yönetebilirsiniz:

  • Araç Çubukları ve Uzantılar. Araç çubuklarını, ActiveX denetimlerini, tarayıcı yardımcısı nesnesi (TYN) ve tarayıcı uzantılarını görüntüleyin, etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  • Arama Sağlayıcıları. Varsayılanları görüntüleyin ve değiştirin, arama sağlayıcılarını ekleyin veya kaldırın. Programların varsayılan arama sağlayıcınızı değiştirmesini önleyebilirsiniz.

  • Hızlandırıcılar. Varsayılanları görüntüleyin, değiştirin, Hızlandırıcılar ekleyin veya kaldırın.

  • InPrivate Filtreleme Listesi. Durumu görüntüleyin ve engellenen web sitelerinin listesini yönetin.

Eklentileri Yönet'te sütunlarla çalışma

Eklentileri Yönet görüntülemeyi veya gizlemeyi seçebileceğiniz sütunlarda eklenti bilgilerini görüntüler. Bazı eklenti türlerinde varsayılan olarak görüntülenen daha çok sütun vardır. Ek sütunları göstermek veya gizlemek için şu adımları izleyin:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Araçlar düğmesini, sonra Eklentileri Yönet'i tıklatın.

 3. Eklenti Türleri altında bir kategori tıklatın.

 4. Sütun başlıklarından herhangi birini sağ tıklatın ve ardından kullanılabilir sütunların listesini görmek için Sütunlar'a gidin.

 5. Eklemek istediğiniz sütunu tıklatın.

 6. Eklemek istediğiniz her sütun için 4. ile 5. adımlar arasını yineleyin.

Aşağıdaki tablo Eklentileri Yönet sayfasında listelenen bütün eklenti türleri için kullanılabilen sütunları açıklar:

Araç Çubukları ve Uzantılar

Sütun Görüntülenen bilgi
Sütun

Ad

Görüntülenen bilgi

Eklentinin kolay adı.

Sütun

Uygulama

Görüntülenen bilgi

Eklentinin birlikte çalıştığı programın adı. Bu her zaman Internet Explorer olacaktır.

Sütun

Yayımcı

Görüntülenen bilgi

Eklentiyi oluşturan veya yayınlayan şirket veya web sitesinin adı (biliniyorsa).

Sütun

Durum

Görüntülenen bilgi

Eklentinin etkin mi, yoksa devre dışı mı olduğunu gösterir. Etkin eklentilerin her zaman çalışmadığını veya bellekte olmadığını unutmayın (örneğin, eklenti göz atma oturumunuzda kullanılmadığında).

Sütun

Tür

Görüntülenen bilgi

Tarayıcı yardımcısı nesnesi (TYN) veya ActiveX denetimi gibi eklenti türlerini tanımlar.

Sütun

Son Erişim Tarihi

Görüntülenen bilgi

Eklentinin en son kullanıldığı tarih ve saat. ActiveX denetimi gibi eklentiler için geçerli gözatma oturumunu açtığınız tarih ve saattir.

Sütun

Dosya Tarihi

Görüntülenen bilgi

Eklentiyi içeren dosyanın oluşturulduğu tarih ve saat.

Sütun

Kullanma

Görüntülenen bilgi

Eklentinin Internet Explorer veya web sitesi tarafından erişilme sayısı.

Sütun

Engellenme

Görüntülenen bilgi

Eklentinin çalıştırılmasının engellenme sayısı.

Sütun

Sınıf kimliği

Görüntülenen bilgi

Internet Explorer ve Windows tarafından kullanılan her eklenti için benzersiz tanımlayıcı.

Sütun

Dosya

Görüntülenen bilgi

Genellikle .DLL uzantısına sahip eklentinin dosya adı.

Sütun

Klasörde

Görüntülenen bilgi

Eklenti dosyasının bilgisayarınızda depolandığı klasör.

Sütun

Sürüm

Görüntülenen bilgi

Yayımcının sürüm numarası. Süresi geçmiş olabilecek bir eklenti ya da denetimle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yayımcının web sitesindeki en son sürüm numarası ile elinizdeki sürüm numarasını karşılaştırmak yardımcı olabilir.

Sütun

Yükleme zamanı

Görüntülenen bilgi

Son 10 yükleme zamanına göre bir eklentinin yüklenip başlatılmasının tamamlanması için geçen sürenin saniye olarak ortalama miktarı. Eklentiler yeni bir pencere ya da sekme açıldığında yüklenir.

Arama sağlayıcıları

Sütun Görüntülenen bilgi
Sütun

Ad

Görüntülenen bilgi

Internet Explorer arama kutusunda görünen arama sağlayıcısının adı.

Sütun

Durum

Görüntülenen bilgi

Varsayılan arama sağlayıcısı.

Sütun

Listeleme sırası

Görüntülenen bilgi

Arama kutusunu veya arama kutusunun yanındaki oku tıklattığınızda arama sağlayıcılarının görüntülenme sırası.

Sütun

Arama önerileri

Görüntülenen bilgi

Arama sağlayıcısının arama önerileri sunup sunmadığını gösterir. Bunlar sağlayıcının sunduğu ilgili arama terimleridir.

Sütun

Arama adresi

Görüntülenen bilgi

Arama terimlerinizin gönderileceği web adresi.

Sütun

Öneriler adresi

Görüntülenen bilgi

Söz konusu arama sağlayıcısının arama önerisi almak üzere yazdıklarınızı gönderdiği web adresi.

Hızlandırıcılar

Sütun Görüntülenen bilgi
Sütun

Ad

Görüntülenen bilgi

Hızlandırıcı menüsünde ve yeni sekme sayfasında görüntülenen addır.

Sütun

Adres

Görüntülenen bilgi

Hızlandırıcının seçtiğinizde gittiği adrestir.

Sütun

Kategori

Görüntülenen bilgi

Hızlandırıcı'nın kopyalanan metne sağladığı hizmet türü (örneğin; Web Günlüğü, Tanımla, Eşle veya Çevir).

Sütun

Durum

Görüntülenen bilgi

Hızlandırıcı'nın kategori için varsayılan olup olmadığını ve etkin veya devre dışı olma durumunu gösterir.

InPrivate Filtreleme Listesi

Sütun Görüntülenen bilgi
Sütun

Durum

Görüntülenen bilgi

Web adresinin engellenmiş veya izin verilmiş olduğunu gösterir.

Sütun

Adres

Görüntülenen bilgi

Birden çok web sitesinde paylaşılan içeriğin adresidir.

Sütun

Dosya

Görüntülenen bilgi

Paylaşılan içeriğin dosya adı.