Windows Media dosyaları ve DVD'ler için Windows Media Player'da dil ayarlarını belirlemeyle ilgili bazı yaygın sorular. Bütün Windows Media dosyaları ve DVD'lerin birden çok dili desteklemediğini unutmayın

Yürüt veya Görünüm menüleri görünmüyorsa, Klasik Menüler'i gösterin.

Tümünü göster

Bir dosya veya DVD'nin seslendirme dilini nasıl ayarlarım?

Yürüt menüsünü tıklatın, Ses ve Dil Parçaları üstüne gelin ve ardından uygun dili tıklatın. Seçili olan dilin yanında bir madde imi görünür.

Dosyanın karşıdan yükleme işlemi devam ederken seslendirme dilini değiştirirseniz, dosya baştan başlatılır.

Tüm Windows Media dosyaları veya DVD'lerin seslendirme dilini nasıl değiştiririm?

Yürüt menüsünü tıklatın, Ses ve Dil Parçaları üstüne gelin ve ardından Varsayılanlar'ı tıklatın. Varsayılan Dil Ayarları iletişim kutusu gösterilir. Ses dili listesinden varsayılan olarak yürütmek istediğiniz seslendirme dilini tıklatın.

Dosyanın karşıdan yükleme işlemi devam ederken seslendirme dilini değiştirirseniz, dosya baştan başlatılır.

DVD menüsü dilini nasıl ayarlarım?

Görünüm menüsünü tıklatın, DVD Özellikleri üstüne gelin ve ardından Kök Menüsü'nü tıklatın. Daha fazla yönerge için, varsa, DVD ekran menüsüne başvurun.

Tüm DVD menülerinin dilini nasıl ayarlarım?

Yürüt menüsünü tıklatın, Ses ve Dil Parçaları üstüne gelin ve ardından Varsayılanlar'ı tıklatın. Varsayılan Dil Ayarları iletişim kutusu gösterilir. DVD menüsü listesinden DVD menülerinin gösterilmesini istediğiniz dili tıklatın.

Bir dosya veya DVD'nin açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar dilini nasıl ayarlarım?

Yürüt menüsünü tıklatın, Şarkı Sözleri, Açıklamalı Alt Yazılar ve Alt Yazılar üstüne gelin ve ardından uygun dili veya başka seçeneği tıklatın. Seçili olan dilin veya seçeneğin yanında bir madde işareti görünür.

Tüm açıklamalı alt yazıların ve alt yazıların dilini nasıl ayarlarım?

Yürüt menüsünü tıklatın, Ses ve Dil Parçaları üstüne gelin ve ardından Varsayılanlar'ı tıklatın. Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar listesinden, DVD'lerin açıklamalı alt yazılarının ve alt yazılarının gösterilmesini istediğiniz dili tıklatın. Alt yazıların yerine her zaman kapalı açıklamalı alt yazıları göstermek için, listeden Kapalı Açıklamalı Alt Yazılar'ı tıklatın.

Not

  • Sınırlı video belleği olan bilgisayarlarda kapalı açıklamalı alt yazılar veya alt yazılar gösterildiğinde, Player performansı düşebilir.