Windows Movie Maker'da kliplerle çalışma

Windows Movie Maker'a dosyaları aldıktan sonra film yapmanın ve düzenlemenin asıl kısmına başlamaya hazırsınız. Windows Movie Maker'ı kullanarak kliplerinizi çeşitli yöntemlerle düzenleyebilirsiniz. Uzun bir klibi iki kısa klibe bölebilir, iki klibi tek bir klipte birleştirebilir, bir klibin başını veya sonunu kırpabilir ve hatta yeni klipler oluşturabilirsiniz.

Klipleri bölme ve birleştirme

Kliplerinizle çalışmayı kolaylaştırmak için video ve ses kliplerinizi elle daha küçük kliplere bölebilirsiniz. Örneğin bir video klibinizde iki farklı sahne varsa, video klibini bir sahnenin bitip ötekinin başladığı noktada bölüp bu iki sahnenin arasında bir geçiş yerleştirmek isteyebilirsiniz.

İki video klibini gösteren resim
İki klibe bölünmüş bir video klibi

Bunun tersi olarak, birleştirmek istediğiniz daha küçük kliplere ayrılmış bir dosyanız olabilir. Ancak, yalnızca ardışık klipleri birleştirebilirsiniz. "Ardışık", ikinci klibin başlangıç zamanının birinci klibin bitiş zamanının hemen ardında olması demektir. Örneğin, Windows Movie Maker'a alındığında kliplere ayrılan video veya ses dosyanız varsa ve klipler sırasıyla Klip 1, Klip 2 ve Klip 3 olarak adlandırılmışsa, Klip 1 ve Klip 2'yi veya Klip 2 ve Klip 3'ü birleştirebilir, ancak Klip 1 ve Klip 3'ü birleştiremezsiniz.

Ardışık video kliplerini film şeridinde veya film şeridine/zaman çizelgesine klip veya klipleri eklemeden önce İçindekiler bölmesinde birleştirebilirsiniz.

Tümünü göster

Bir klibi bölmek için

 1. İçindekiler bölmesinde veya film şeridinde/zaman çizelgesinde, bölmek istediğiniz video veya ses klibini tıklatın.

 2. Önizleme monitörünün altındaki Yürüt düğmesini tıklatın Windows Movie Maker'daki Yürüt düğmesinin resmi.
 3. Klip, bölmeyi istediğiniz konumun yakınında bir noktaya geldiğinde Duraklat'ı tıklatın.

 4. Önizleme monitörünün altında, klibi bölmek istediğiniz noktayı bulmak için kayıttan yürütme denetimlerini kullanın.

 5. Önizleme monitöründe Böl'ü tıklatın.

İpucu

 • Kayıttan yürütme göstergesini, araştırma çubuğunda klibi bölmek istediğiniz noktanın tam üzerine sürükleyebilirsiniz.

Klipleri birleştirmek için

 1. İçindekiler bölmesinde veya film şeridinde, CTRL tuşunu basılı tutun ve birleştirmek istediğiniz ardışık klipleri tıklatın.

 2. Klip'i ve ardından Birleştir'i tıklatın.

  Gruptaki ilk klibin adı ve özellik bilgileri yeni klip için kullanılır ve süre buna göre ayarlanır.

İpucu

 • Ardışık olmaları şartıyla, ikiden fazla klibi birleştirebilirsiniz. Birden fazla klibi seçmek için, ilk klibi tıklatın, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak son klibi tıklatın.

Video klibinin bölümlerini kırpma (gizleme)

Bir klibi kırptığınızda, yeni başlangıç ve/veya son kırpma noktası oluşturursunuz. Projenizde veya son filminizde başlangıç kırpma noktası klibin ne zaman başlayacağını ve son kırpma noktası klibin yürütülmesinin ne zaman durdurulacağını belirler. Bir klibi kırptığınızda, klibin kırpılan bölümü gerçekte kaynak dosyadan kaldırılmaz, ancak projenizde veya yayımlanan filminizde görüntülenmemesi için gizlenmiştir.

Kırpılan bölümü vurgulanmış gösterilen kırpılmış bir video klibinin resmi
Kırpılan bölümü vurgulanmış gösterilen kırpılmış bir video klibi
Tümünü göster

Video klibini kırpmak için

 1. Film şeridi görünümündeyseniz, Görünüm'ü ve ardından Zaman Çizelgesi'ni tıklatın.

 2. Zaman çizelgesinde, kırpmak istediğiniz klibi tıklatın.

 3. Önizleme monitörünün altındaki kayıttan yürütme denetimlerini kullanarak klibi kırpmak istediğiniz noktayı bulun.

 4. Aşağıdakileri yapın:

  • Kayıttan yürütme göstergesi seçili video veya ses klibinin kayıttan yürütülmesinin başlamasını istediğiniz noktadayken Klip'i ve ardından Başlangıcı Kırp'ı tıklatın.

  • Kayıttan yürütme göstergesi seçili video veya ses klibinin kayıttan yürütülmesinin durdurulmasını istediğiniz noktadayken Klip'i ve ardından Bitişi Kırp'ı tıklatın.

Notlar

 • Ayrıca, kırpma başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlamak için kırpma tutamaçlarını klip üzerinde sürükleyebilirsiniz. Kırpma tutamaçları, zaman çizelgesinde klibi tıklattıktan sonra klibin başında ve sonunda siyah küçük üçgenler biçiminde görüntülenir. İşaretçinizi bir kırpma tutamacı üzerinde tuttuğunuzda, işaretçi kırmızı çift başlı bir oka dönüşür. Klibin yeni başlangıç ve bitiş noktasını ayarlamak için kırpma tutamacını sürükleyin.

  Klibi kırpmanın resmi
  Kırpma tutamacıyla klibi kırpma
 • Zaman çizelgesinde klipleri daha iyi görebilmek için Zaman Çizelgesini Yaklaştır düğmesini bir veya birkaç kez tıklatmanız gerekebilir. Zaman Çizelgesini Yaklaştır düğmesi, zaman çizelgesi araç çubuğunda, içinde artı işareti (+) olan büyüteç olarak görüntülenir.

Video klibini kırpma işlemini geri almak için

 1. Film şeridi görünümündeyseniz, Görünüm'ü ve ardından Zaman Çizelgesi'ni tıklatın.

 2. Zaman çizelgesinde kırpılan klibi tıklatın, ardından Klip'i ve Kırpma Noktalarını Temizle'yi tıklatın.

Klipler oluşturma

Projenizde daha kolay çalışmak için varolan tek bir video klibinden birden fazla daha küçük ve daha rahat yönetilebilir klipler oluşturmak isteyebilirsiniz. Windows Movie Maker klibin kaynağına bağlı olarak klipleri farklı yöntemlerle oluşturur. Kaynak klibiniz dijital video (DV) kameradan alındıysa, Windows Movie Maker, videodaki önemli kare değişikliklerinin yanı sıra kaynak video ilk olarak kaydedildiğinde DV kameranın eklediği zaman damgalarını temel alan klipler oluşturur.

 1. İçindekiler bölmesinde, kliplerini oluşturmak istediğiniz video klibini seçin.

 2. Araçlar'ı ve ardından Klip Oluştur'u tıklatın.

Not

 • Klipler, otomatik olarak DV codec kullanan Windows Media Video (WMV) dosyaları ve AVI video dosyaları için oluşturulabilir. Diğer video dosyası biçimlerinde, klipler klip oluşturucu kullanılarak her zaman otomatik olarak oluşturulamayabilir, bu nedenle video dosyası Windows Movie Maker'da tek bir büyük video klibi olarak görüntülenir. Bu büyük video kliplerini daha küçük kliplere ayırmak için klibi elle bölün.