Renk yönetimi ayarlarını değiştirme

Renk yönetimi sistemleri renk içeriğinin olabildiğince doğru olarak, monitör ekranınız ve yazıcınız gibi aygıtlar da arasında olmak üzere her yerde oluşturulmasını sağlar.

Monitör, yazıcı ve ortasında renk çarkı resmi
Renk yönetimi sistemleri renklerin farklı aygıtlarda aynı görüntülenmesinin sağlanmasına yardımcı olur

Farklı aygıt türleri farklı renk özellikleri ve becerilerine sahiptir. Örneğin, monitör ekranınız yazıcının üretebileceği renk kümesinin aynısını gösteremez. Her aygıtın renk içeriğini üretmek için farklı işlemler kullanması buna neden olur. Tarayıcılar ve dijital kameralar da farklı renk özelliklerine sahiptir. Bazen farklı programlar bile renkleri farklı şekilde yorumlayıp işler. Tutarlı bir renk yönetimi sistemi olmadan, aynı resim bu aygıtların her birinde farklı görünebilir.

Renk içeriğinin nasıl görüntülendiği de görüntüleme koşullarına (çevre aydınlatması gibi) bağlıdır; çünkü insan gözü aynı resim görüntülendiğinde bile farklı aydınlatma koşullarına uyum sağlar. Renk yönetimi sistemleri, farklı renk becerilerine sahip aygıtlarda ve farklı görüntüleme koşullarında rengin kabul edilebilir bir görünümünü korur.

Renk yönetimi ayarları ne zaman değiştirilir

Renk yönetimi ayarlarını çok sık değiştirmeniz gerekmez. Genellikle varsayılan renk yönetimi ayarları iyidir. Bu ayarları yalnızca, geçerli renk ayarlarınız belirli renk yönetimi gereksinimlerinizi karşılamazsa değiştirin. Bu seçenekler genellikle renk uzmanlarının kullanımına yöneliktir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapmak isterseniz renk yönetimi ayarlarını değiştirmeye karar verin:

 • Renk profili ekleme veya kaldırma.

 • Aygıtlarınızdan biriyle farklı bir veya daha çok renk profili ilişkilendirme.

 • Aygıtlarınızdan biri için varsayılan renk profilini değiştirme.

 • Belirli bir aygıtla ilgili varsayılan sistem renk ayarlarını bilgisayardaki tüm kullanıcılar için değiştirme.

 • Varsayılan oluşturma amacını veya varsayılan renk alanını değiştirme.

Renk profili nedir?

Renk profili, bir aygıtın belirli bir durumdayken sahip olduğu renk özeliklerini tanımlayan dosyadır. Profilde ayrıca, görüntüleme koşullarını veya gam eşleme yöntemlerini tanımlayan ek bilgiler de bulunabilir. Renk profilleri, bilgisayarınızın renk yönetimi sistemiyle çalışarak, aygıta veya görüntüleme koşullarına bakılmaksızın renk içeriğinin kabul edilebilir düzeyde oluşturulmasını sağlar.

Renk yönetimi sisteminde renk profilleri, programların rengi bir aygıta ait renk alanından diğerine dönüştürmek için kullandığı renk dönüşümlerini oluşturmak için kullanılır. (Renk alanı, bir aygıtın oluşturma özelliklerini yansıtmak için renklerin ton, ışık ve berraklığının grafik haline getirildiği üç boyutlu bir modeldir.) Bilgisayarınıza yeni bir aygıt takıldığında, bu aygıtın renk profili otomatik olarak yüklenebilir.

Windows programının desteklemeye devam ettiği iki ana tür renk profili vardır: Windows Renk Sistemi (WCS) ve Uluslararası Renk Sistemi (ICC) renk profilleri. Renk yönetimi seçeneklerini ve renk akışlarını özelleştirmek için çok çeşitli seçenekler sağlar. WCS en son Windows sürümlerinde bulunan gelişmiş bir renk yönetimi sistemidir. WCS, ICC profili tabanlı renk yönetimini desteklerken, varolan ICC renk yönetimi sistemlerinde bulunmayan gelişmiş özellikleri de sağlar.

Aygıtla ilgili renk profili eklemek için

Renk profilleri genellikle yeni renk aygıtları yüklendiğinde otomatik olarak eklenir. Renk profilleri, monitörler için ayarlama aygıtları gibi renk yönetimi araçları tarafından da eklenebilir. Aygıtlarınızla ilgili renk profilleri bilgisayarınıza zaten yüklenmiş gibi görünür. Ancak, yeni renk profili yüklemeniz gerekirse aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Tüm Profiller sekmesini ve Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni renk profilini bulup seçin ve 'ı tıklatın.

 4. Kapat'ı tıklatın.

Renk profillerini aygıtla ilişkilendirme

Aygıtta birden çok renk profili bulunabilir. Renk profili, belirli bir aygıtın belirli bir durumdaki renk özelliklerini göstermesi buna neden olur. Aygıtın renk davranışında değişikliğe neden olan herhangi bir değişiklik için ayrı bir profil gerekebilir. Ayrıca, profiller farklı türde projeler için en iyi hale getirilebilir. Örneğin, yazıcı her biri farklı bir kağıt veya mürekkep türü için tasarlanmış birden çok profille birlikte verilebilir.

Yüklü bir aygıt için birden çok profiliniz varsa belirli bir proje için hangi profili kullanacağınızı belirleyebilirsiniz.

Tümünü göster

Birden çok renk profilini tek aygıtla ilişkilendirmek için

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Aygıtlar sekmesini tıklatın.

 3. Aygıt listesinden bir veya daha çok renk profiliyle ilişkilendirmek istediğiniz renk aygıtını seçin.

 4. Bu aygıt için benim ayarlarımı kullan onay kutusunu seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Renk Profilini İlişkilendir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Bilgisayarınızda zaten yüklü olan renk profilini kullanmak isterseniz listede renk profilini, ardından da Tamam'ı tıklatın.

  • Bilgisayarınızda yüklü olmayan özel bir renk profilini kullanmak isterseniz Gözat'ı tıklatın, kullanmak istediğiniz özel renk profilini bulun ve Ekle'yi tıklatın.

   Seçili renk profili (veya profilleri) artık aygıtla ilişkilendirilmiştir ve bu aygıtın renk özelliklerini açıklamak amacıyla Windows Renk Yönetimi'ni kullanan programlar tarafından kullanılabilir. Yeni ilişkilendirilmiş renk profilini seçili aygıta ait varsayılan renk profili olarak kullanmak için Varsayılan Profil Olarak Ayarla'yı tıklatın.

 6. Kapat'ı tıklatın.

Not

 • Resim veya grafik düzenleme programınız da renk profillerini seçmenizi sağlayabilir. Bu programlardaki renk ayarlarında değişiklik yaptığınızda ayarlar çoğunlukla yalnızca bu programda kullanılır.

Aygıtla renk profilinin ilişkisini kaldırmak için

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Aygıtlar sekmesini tıklatın.

 3. Aygıt listesinden bir veya daha çok renk profiliyle ilişkisini kaldırmak istediğiniz renk aygıtını seçin.

 4. Bu aygıt için benim ayarlarımı kullan onay kutusunu seçin, seçili aygıtla ilişkisini kaldırmak istediğiniz renk profilini, ardından da Kaldır'ı tıklatın.

  Seçili renk profilinin (veya profillerinin) artık aygıtla ilişkisi kaldırılmıştır ve bu aygıtın renk özelliklerini açıklamak amacıyla Windows Renk Yönetimi'ni kullanan programlar tarafından kullanılamaz.

 5. Kapat'ı tıklatın.

Not

 • Resim veya grafik düzenleme programınız da renk profillerini seçmenizi sağlayabilir. Bu programlardaki renk ayarlarında değişiklik yaptığınızda ayarlar çoğunlukla yalnızca bu programda kullanılır.

Aygıt ilişkilendirmesini kaydetmek ve kullanmak için

Renk profilini (veya profillerini) aygıtla ilişkilendirdikten sonra yeni renk aygıtı ilişkilendirmesini farklı az sayıda yolla kaydedebilir ve kullanabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler yalnızca geçerli kullanıcı hesabıyla ve seçili aygıtla ilgili renk ayarlarını etkiler.

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Aygıtlar sekmesini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Aygıtın kullandığı geçerli sistem varsayılan renk ayarlarını aygıtla ilişkilendirdiğiniz geçerli profil kümesiyle birleştirmek için Profiller'i ve Ayarlarımı sistem varsayılanlarıyla birleştir'i tıklatın.

  • Aygıtla ilişkilendirdiğiniz renk profillerini kullanmak istemediğinize ve bunların yerine sistem varsayılan renk ayarlarını kullanmak istediğinize karar verirseniz Profiller'i tıklattıktan sonra, Ayarlarımı sistem varsayılanlarını kullanarak sıfırla'yı tıklatın ya da Bu aygıt için benim ayarlarımı kullan onay kutusunu temizleyin.

  • Seçili aygıt ve bunu kullanan geçerli profil kümesi arasındaki ilişkilendirmeyi kaydetmek için Profiller'i ve İlişkilendirmeleri kaydet'i tıklatın. Dosya adı kutusuna aygıt ilişkilendirmesi için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.

   Aygıt ilişkilendirme dosyası kaydedildikten sonra, seçili aygıt için bu renk ayarlarına dönmek amacıyla daha sonra bunu yükleyebilirsiniz. Örneğin, birden çok proje için farklı aygıt ilişkilendirme dosyaları kaydetmiş olabilir ve farklı bir aygıt ilişkilendirme dosyası yükleyerek renk ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Her aygıt ilişkilendirme dosyasında, dosya kaydedildiğinde hangi renk profilinin varsayılan olduğu hakkında bilgiler vardır.

  • Seçili aygıtın ilişkilendirme dosyasında belirtilen renk ayarlarını kullanacağı şekilde aygıt ilişkilendirme dosyasını yüklemek için Profiller'i ve İlişkilendirmeleri yükle'yi tıklatın. Kaydedilen ilişkilendirme dosyasını bulup seçin ve 'ı tıklatın.

 4. Kapat'ı tıklatın.

Aygıtla ilgili renk ayarlarını bilgisayardaki tüm kullanıcılar için değiştirin.

Yapılan renk ayarı değişiklikleri yalnızca geçerli kullanıcıyı etkiler. Ancak, sistem varsayılan renk ayarlarını belirli bir aygıt için değiştirebilirsiniz; böylece, renk ayarları bilgisayardaki tüm kullanıcılar (bu aygıt için Renk Yönetimi'nde Bu aygıt için benim ayarlarımı kullan onay kutusunu seçmemiş olanlar) tarafından kullanılır. Sistem varsayılan renk ayarlarını değiştirmek için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabıyla oturum açmalısınız.

Tüm kullanıcıların renk ayarlarını değiştirmek için

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesini ve Sistem varsayılanlarını değiştir'i tıklatın.

 3. Renk Yönetimi - Sistem Varsayılanları iletişim kutusundaki Aygıt listesinden, bu aygıtla ilgili varsayılan renk ayarlarını kullanan bilgisayardaki tüm kullanıcılar için bir veya daha fazla renk profiliyle ilişkilendirmek istediğiniz renk aygıtını seçin.

 4. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Seçili aygıta yeni renk profili eklemek isterseniz Ekle'yi tıklatıp 5. adıma geçin.

  • Seçili aygıtla bir renk profilinin ilişkilendirilmemesini isterseniz profilin aygıtla ilişkisini kaldırmak amacıyla renk profilini, Kaldır'ı ve Evet'i tıklatın. Devam etmek için 6. adıma geçin.

  • Aygıt için birden çok renk profili seçiliyse, bu aygıt için varsayılan olarak seçmek istediğiniz renk profilini, ardından da Varsayılan Profil Olarak Ayarla'yı tıklatın. Devam etmek için 6. adıma geçin.

 5. Renk Profilini İlişkilendir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Bilgisayarda zaten yüklü olan renk profilini belirtmek isterseniz listede renk profilini, ardından da Tamam'ı tıklatın.

  • Bilgisayarda yüklü olmayan özel bir renk profilini belirtmek isterseniz Gözat'ı tıklatın, kullanmak istediğiniz özel renk profilini bulun ve Ekle'yi tıklatın.

   Seçili renk profili (veya profilleri) artık aygıtla ilişkilendirilmiştir ve bu aygıtın renk özelliklerini açıklamak amacıyla kullanılır.

 6. (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili aygıt ve bunu kullanan geçerli profil kümesi arasındaki ilişkilendirmeyi kaydetmek için Profiller'i ve İlişkilendirmeleri kaydet'i tıklatın. Dosya adı kutusuna aygıt ilişkilendirmesi için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.

  • Seçili aygıtın ilişkilendirme dosyasında belirtilen renk ayarlarını kullanacağı şekilde aygıt ilişkilendirme dosyasını yüklemek için Profiller düğmesini ve İlişkilendirmeleri yükle'yi tıklatın. Kaydedilen ilişkilendirme dosyasını bulup seçin ve 'ı tıklatın.

 7. Renk Yönetimi - Sistem Varsayılanları iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.

 8. Renk Yönetimi iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.

  Varsayılan renk ayarları henüz kullanılmıyorsa (Bu aygıt için benim ayarlarımı kullan onay kutusunun seçildiği durum), Windows Renk Yönetimi'ni açtığınızda sistem varsayılan renk ayarlarının değiştiği bilgisini alırsınız. Bu arada, bu değişiklikleri kendi ayarlarınızla birleştirmeyi veya seçili aygıtla ilgili yeni sistem varsayılan renk ayarlarıyla eşleştirmek için renk ayarlarlarınızı sıfırlamayı seçebilirsiniz.

Varsayılan oluşturma amacı nedir?

Oluşturma amacı, bir aygıttan (dolayısıyla renk alanından) bir diğerine geçiş yapıldığında renklerin nasıl gösterileceğini saptar. Oluşturma amacını renkleri oluşturma stili olarak düşünebilirsiniz; Windows programının doğru renkleri seçmek için renkler bir aygıttan diğerine çevrilirken kullandığı yaklaşımdır.

Windows Renk Yönetimi'ndeki Gelişmiş sekmesi, WCS skala eşleştirme modeli profilleriyle dört genel oluşturma amacı arasında bir eşleme belirtmenizi sağlar. Genel olarak, bu oluşturma amacı eşleşmelerini yalnızca, üçüncü taraf WCS eklenti skala eşleştirme modellerini yüklediyseniz ve varsayılan WCS skala eşleştirmesi yerine bunları kullanmak istiyorsanız değiştirmeniz gerekir. Çoğu kullanıcı bu ayarları değiştirme gereğini hiçbir zaman duymayacaktır.

Çoğu grafik düzenleme programı resim için oluşturma amacı belirtmenizi sağlar. Programınız bunu yapmazsa kullanılan varsayılan oluşturma amacını belirtebilirsiniz. En yaygın kullanımları kapsayan dört ortak oluşturma amacı vardır. Oluşturma amacına bağlı olarak, Windows bir resmi oluşturmak için farklı bir kullanılabilir renk aralığı kullanacağından resmin görünümü farklı olabilir. Yaygın kullanımı olan dört oluşturma amacı bulunmaktadır:

Oluşturma amacı Yaygın kullanımı
Oluşturma amacı

Algısal (fotoğraflar)

Yaygın kullanımı

Fotoğraf görüntüleri için en iyisidir. Renkler bir aygıtın renk alanından başka bir aygıtın renk alanına dönüştürüldüğünde, renkler arasındaki ilişkiler korunur. Windows için başlangıç varsayılan oluşturma amacıdır.

Oluşturma amacı

Göreli renkölçer (resim)

Yaygın kullanımı

Logo grafiklerinin oluşturulması gibi, belirli renklerin tam olarak eşleşmesi gereken durumlar için en iyi seçenektir. Ayrıca, baskı önizlemelerde son dönüştürme aşaması için de en iyisi seçenektir. Her iki aygıtın da izin verilebilir renk alanı içindeki renkler değiştirilmeden bırakılır; ancak diğer renkler değiştirilebilir; bu da sıkıştırılmış renk tonuna neden olabilir. Göreli renkölçer oluşturma amacı, kaynak aygıtın renk alanındaki beyaz rengi hedef aygıtın renk alanındaki beyaz renkle eşler.

Oluşturma amacı

Mutlak renkölçer (kağıt benzetimi)

Yaygın kullanımı

Çıkışta kağıt rengini göstermek istediğinizde, sayfa denemesi yaparken son dönüştürme aşamasında kullanmak için en iyi seçenektir. Mutlak renkölçer amacı, kaynak renk alanındaki beyaz renk, hedef renk alanındaki beyaz renkle eşlenmediği için göreli renkölçer amacından farklıdır.

Oluşturma amacı

İş grafikleri (tablolar ve grafikler)

Yaygın kullanımı

Canlılığın gerçekçi renklerden daha önemli olduğu iş tabloları veya grafikleri gibi iş grafikleri için en iyi seçenektir. Renkler bir aygıtın renk alanından başka bir aygıtın renk alanına dönüştürüldüğünde göreli ton korunur, ancak renkler değişebilir.

Varsayılan oluşturma amacını değiştirmek için

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. WCS Skala Eşleştirmeye Yönelik ICC Oluşturma Amacı alanında bir veya daha fazla ayarı değiştirin.

Ekran ayarlama

Ekran ayarlama renk yönetiminin bir parçasıdır ve bilinen duruma ayarlayarak ekranınızda renklerin doğru görüntülendiğinden emin olmanıza yardımcı olur. Ekranınız için ayar oluşturma ve burada renklerin görünümünü iyileştirme amacıyla ayar oluşturmak üzere bir dizi adıma gitmek için Windows programında Ekran Renk Ayarı'nı kullanabilirsiniz. Ekran Renk Ayarı'nı kullanarak ekranınızın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekranınızı ayarlama.

Bilgisayarınızda yüklü başka bir yazılım sağlayıcısına ait ekran ayarlama yazılımınız zaten varsa ekranı ayarlamak için bu yazılımı kullanabilirsiniz. çoğu zaman, ekran ayarlama aygıtı ayarlama yazılımıyla birlikte paketlenir. Genellikle birlikte verilen ayarlama yazılımıyla gelen ayarlama aygıtının kullanılması ekranınızda en iyi rengi elde etmenize yardımcı olabilir. Genellikle, ekranınızı ayarlamak için renk ölçüm aleti kullanılması gözle ayarlamaya göre yapılmasından daha iyi sonuç verir.

Ekranınız ayarlandıktan sonra ayarlanmış yeni renk profili oluşturulup ekranınızla ilişkilendirilir. Ayarlama bilgilerinin renk profilinden ekran sistemine yüklenmesi gerekir. Ayar Windows veya üçüncü taraf yazılım sağlayıcısına ait ayarlama yazılımı (bilgisayarda yüklüyse) tarafından yüklenebilir.

Üçüncü taraf ekran ayarlama yazılımı, özellikle de renk ölçüm aracı kullanan yazılımı kullanıyorsanız, çoğunlukla üçüncü taraf ayarlama yazılımıyla yüklenmiş olan ekran ayarlama yükleyicisini kullanmanız gerekir. Bu yazılım Windows 7 programında otomatik olarak ekran ayarlama yükleyicisini devre dışı bırakabilir; bu nedenle, ayar yüklemek için bunun yerine üçüncü taraf yazılımı kullanılır. Ancak, Windows programında ekran ayarlama yükleyicisini el ile etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Üçüncü taraf ekran ayarlama aracı kullanıyorsanız Windows programındaki ekran ayarlama yükleyicisinin devre dışı olmasını sağlayın.

Windows tarafından yüklenen ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Windows tarafından yüklenen ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabıyla oturum açmalısınız.

 1. Renk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın. Arama kutusuna renk yönetimi yazın ve Renk Yönetimi'ni tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesini ve Sistem varsayılanlarını değiştir'i tıklatın.

 3. Renk Yönetimi - Sistem Varsayılanları iletişim kutusundaki Gelişmiş sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ekran ayarlarını yüklemek amacıyla Windows programını etkinleştirmek için Windows'un görüntü birimi ayarlamasını kullan onay kutusunu seçin.

  • Windows programının ekran ayarlarını yüklemesini engellemek için Windows'un görüntü birimi ayarlamasını kullan onay kutusunu temizleyin.

 4. Renk Yönetimi - Sistem Varsayılanları iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.

 5. Renk Yönetimi iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.