Windows Media Player'da gelişmiş aramaları nasıl yaparım?

Aramayı kullanarak Windows Media Player Kitaplığı'nızdaki veya belirli ölçütlere uyan bir çevrimiçi müzik hizmetindeki öğeleri bulabilirsiniz. Eşleşebilecek sonuçlar ayrıntılar bölmesinde görüntülenir. Ayrıca arama kutusunun aşağı okunu tıklatarak belirli Kitaplık kategorilerindeki eşleşmelerin bağlantılarına erişebilirsiniz.

Player zaten açıksa ve siz Şimdi Yürütülüyor modundaysanız, Player'ın sağ üst köşesindeki Kitaplığa Geç düğmesini Kitaplığa Geç düğmesinin resmi tıklatın.

Aşağıdaki örneklerde Windows Media Player'daki arama kutusunda yapabileceğiniz gelişmiş aramalar gösterilmektedir:

Tümünü göster

Belirli bir şarkıyı, albümü veya sanatçıyı bulma

Belirli bir şarkıyı, albümü veya sanatçıyı aramak için, arama kutusuna bir veya daha fazla kelime yazın. Örneğin, "Prince" kelimesini içeren tüm şarkı başlıklarını, albüm başlıklarını ve sanatçı adlarını bulmak için, arama kutusuna Prince yazın.

Arama kutusuna yalnızca dört basamaklı bir sayı yazarsanız, Player'ın o sayıyı içeren şarkılara ve albüm başlıklarına ek olarak o yılda yayımlanan şarkıları ve albümleri de arayacağını unutmayın. Arama sonuçlarını, "1999" adlı Prince şarkısı gibi dört basamaklı sayı içeren bir şarkı veya albüm başlığı için daraltmak üzere, arama sorgunuza bir veya daha fazla ek kelime dahil edin. Örneğin, "1999" adlı Prince şarkısını bulmak için, arama kutusuna 1999 Prince yazın.

Bir aramada öğeleri dışlama

Bir öğeyi dışlamak için, NOT kelimesini veya bir kısa çizgiyi (-) kullanın. Örneğin, Wilco'nun "Sky Blue Sky" albümünün dışındaki tüm şarkılarını görüntülemek için "Wilco" NOT "Sky Blue Sky" yazın. Ya da tarzı Rock olanların dışındaki tüm şarkıları görmek için -Rock yazın. NOT kelimesinin büyük harflerle yazılması gerektiğini unutmayın.

Kesin bir ifadeyi aramak için, onu tırnak işaretlerinin (") içine alın. Örneğin, tüm ifadeyi içeren öğeleri aramak için "Easy Listening" yazın.

Bir aramayı birleştirme

Bir aramayı birleştirmek için, OR kelimesini kullanın. Örneğin, Neil Diamond'ın veya Barbra Streisand'in tüm şarkılarını aramak için, "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand" yazın. Ya da tarzı Rock veya Jazz olan tüm şarkıları bulmak için Rock OR Jazz yazın. OR kelimesinin büyük harflerle yazılması gerektiğini unutmayın.

İki özniteliği kullanarak arama

İki öznitelik üzerinde aramak için, AND kelimesini veya bir boşluğu kullanın. Örneğin, Wilco'nun yalnızca "Sky Blue Sky" albümündeki şarkılarını bulmak için "Wilco" AND "Sky Blue Sky" yazın. Ya da Beethoven tarafından bestelenen ve ayrıca Gerard Schwartz'ın orkestra şefi olduğu müziği bulmak için Besteci:Beethoven OrkestraŞefi:"Gerard Schwartz" yazın. AND kelimesinin büyük harflerle yazılması gerektiğini unutmayın.

Medya bilgisi özniteliklerini kullanarak arama

Aramanızı belirli bir medya bilgisi özniteliğine sınırlandırmak için, Öznitelik:Aradığınız öğe biçimini kullanın. Örneğin, tarzı Rock olan şarkıları bulmak için Tarz:Rock yazın. Ya da Beethoven tarafından bestelenen müziği bulmak için Besteci:Beethoven yazın. Aşağıdaki tabloda arama kelimelerinin çeşitli örnekleri ve nasıl kullanıldıkları gösterilmektedir.

Şunu bulmak için Şunu kullanın Örnek
Şunu bulmak için

Albüm veya CD başlığı

Şunu kullanın

Albüm:

Örnek

albüm:"Sky Blue Sky"

Şunu bulmak için

Birincil sanatçı

Şunu kullanın

AlbümSanatçısı:

Örnek

albümsanatçısı:Wilco

Şunu bulmak için

Birincil veya katkıda bulunan sanatçı

Şunu kullanın

Sanatçı:

Örnek

sanatçı:Wilco

Şunu bulmak için

Müzik bestecisi

Şunu kullanın

Besteci:

Örnek

besteci:"Jeff Tweedy"

Şunu bulmak için

Orkestra şefi

Şunu kullanın

OrkestraŞefi:

Örnek

orkestraşefi:"Gerard Schwartz"

Şunu bulmak için

İçerik sağlayıcı

Şunu kullanın

İçerikSağlayıcı:

Örnek

içeriksağlayıcı:MağazaAdı

Şunu bulmak için

Katkıda bulunan sanatçı

Şunu kullanın

KatkıdaBulunanSanatçı:

Örnek

katkıdabulunansanatçı:"Ray Charles"

Şunu bulmak için

Tarz

Şunu kullanın

Tarz:

Örnek

tarz:rock

Şunu bulmak için

İçeriğin saniye cinsinden süresi

Şunu kullanın

Süre:

Örnek

süre:245

Şunu bulmak için

İçerik medya kullanım hakları ile korunuyor mu?

Şunu kullanın

Koruma:

Örnek

koruma:<evet/hayır>

Şunu bulmak için

İçerik derecelendirmeleri (hem kullanıcı hem de sağlayıcı derecelendirmeleri dahil)

Şunu kullanın

Derecelendirme:

Örnek

derecelendirme:4

Şunu bulmak için

Öğe başlığı

Şunu kullanın

Başlık:

Örnek

başlık:"Either Way"

NOT, OR veya AND kelimelerini kullanarak birleşik aramalar yapmanızın dışında, aramanın büyük/küçük harf duyarlı olmadığını unutmayın. Ayrıca arama kelimesi, iki nokta üst üste ve yazdığınız metin arasında boşluk olmadığına dikkat edin. Tırnak işaretleri yalnızca albüm başlıklarıyla sanatçıların tam adlarında yaygın olan çok sözcüklü arama ifadelerinde ve kesin bir ifadeyi aramak istediğinizde gerekir.

Belirttiğiniz arama ölçütünü kullanmayan bir Kitaplık kategorisindeyseniz, örneğin Tarz kategorisinin içinde bir sanatçı adını arıyorsanız, Player, Kitaplık'taki tüm diğer kategorileri arar ve bulunabilecek eşleşmelerin listesini ayrıntılar bölmesinde sağlar. Ayrıca arama kutusunun aşağı okunu tıklatarak bulunabilecek eşleşmeleri görebilirsiniz.

Önceki arama ölçütünün arama kutusunu hızlı bir biçimde temizlemek için Aramayı Temizle düğmesini Aramayı Temizle düğmesinin resmi tıklatın.