Sistem dosyalarını ve ayarlarını geri yükleme

Sistem Geri Yükleme, daha önceki bir tarihe ait sistem dosyalarını bilgisayarınıza geri yüklemenize yardımcı olur. Genellikle, bilgisayarınızı sorunları fark etmeye başladığınız tarih ve saatten önce oluşturulmuş bir geri yükleme noktasına geri yüklemek istersiniz. Otomatik olarak oluşturulan geri yükleme noktalarına ait açıklamalar Windows Update'in güncelleştirme yüklemesi gibi bir olay adına karşılık gelir. Sistem Geri Yükleme, bilgisayarınızı seçtiğiniz geri yükleme noktasından önceki duruma döndürür. Sistem Geri Yükleme'nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sistem Geri Yükleme nedir?.

Sistem dosyalarını ve ayarları önerilen geri yükleme noktasını kullanarak geri yüklemek için

 1. Sistem Geri Yükleme'yi açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi tıklatın. Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazın ve sonuç listesinde Sistem Geri Yükleme'yi tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Önerilen geri yükleme'yi ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Önerilen geri yükleme noktası yoksa, belirli bir geri yükleme noktasını seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

 3. Geri yükleme noktasını gözden geçirin ve Son'u tıklatın.

Sistem dosyalarını ve ayarları, belirli bir geri yükleme noktasını kullanarak geri yüklemek için

 1. Sistem Geri Yükleme'yi açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi tıklatın. Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazın ve sonuç listesinde Sistem Geri Yükleme'yi tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önerilen geri yükleme noktası varsa, Farklı bir geri yükleme noktası seç'i ve ardından İleri'yi tıklatın.

  • Önerilen geri yükleme noktası yoksa, İleri'yi tıklatın.

 3. İstediğiniz geri yükleme noktasını tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Etkilenecek programları ve sürücüleri (silinecek programları da içerebilir) görüntülemek için, Etkilenen programları tara'yı tıklatın.

 4. Geri yükleme noktasını gözden geçirin ve Son'u tıklatın.