Çoklu önyüklemeli sistemde Windows 7'yi kaldırma

Windows Vista işletim sistemi gibi Windows'un önceki bir sürümünün de çalıştığı bir bilgisayarda Windows 7 ile çoklu önyüklemeli sistem çalışıyorsa, bilgisayarın nasıl kurulduğuna bağlı olarak Windows 7 sistemini güvenli olarak kaldırabilirsiniz.

Bunu yapmak için Windows 7 programının bulunduğu bölümü biçimlendirmeniz ya da tamamen silmeniz gerekir. Bu işlem önceki işletim sisteminin disk alanını kazanmasına izin verir.

Başlamadan önce, programlarınızı, dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedeklemelisiniz. Bölüm biçimlendirildiğinde veya silindiğinde bölümdeki tüm dosyalar silinir. Verilerin yedeklenmesi hakkında daha fazla bilgi için Yardım ve Destek'te "yedekleme" terimini arayın. Çoklu önyükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarımda birden çok işletim sistemine (çoklu önyükleme) sahip olabilir miyim?

Microsoft Yönetim Konsolu'nda Disk Yönetimi'nin resmi
Çoklu önyüklemeli disk yapılandırması örneği

Uyarılar

  • Çoklu önyüklemeli yapılandırmada önceki Windows'u biçimlendirmeyin veya silmeyin. Böyle yapılması bilgisayarınızın çalışamaz duruma gelmesine neden olabilir. Bunun nedeni, bilgisayarın yüklü olan önceki Windows sürümü başlangıç dosyalarını kullanmasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Birden çok işletim sistemi yükleme (çoklu önyükleme).

  • Önceki Windows sürümü bilgisayara Windows 7 yüklendikten sonra yüklendiyse, bu durumda Windows 7 programının silinmesi bilgisayarın çalışamaz duruma gelmesine neden olabilir.

Tümünü göster

Varolan bölümü (birimi) biçimlendirmek veya silmek için

Windows 7 bölümünü biçimlendirmek veya silmek için önceki Windows sürümünü kullanarak bilgisayarınızı başlatmanız (önyüklemeniz) gerekir.

Bölüm silindiğinde bölümdeki veriler silinir ancak bilgisayarınızın sabit diskindeki bölüm kalır. Bölümün silinmesi sabit diskte ayrılmamış disk alanına neden olur. Alanı kullanabilmesini sağlamak için bu alandan ek bölümler oluşturabilir ya da varolan bölümü genişletebilirsiniz.

Not

  • Hızlı biçimlendir, yeni dosya tablosu oluşturan ancak birimin üzerine tam olarak yazmayan veya silmeyen bir biçimlendirme seçeneğidir. Hızlı biçimlendirme, birim üzerindeki mevcut verilerin tamamını silen normal biçimlendirmeden daha hızlıdır.

  1. Bilgisayar Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası'nı, Sistem ve Güvenlik'i, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın, ardından Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

  2. Sol bölmede, Depolama'nın altında Disk Yönetimi'ni tıklatın.

  3. Windows 7 işletim sisteminin yüklü olduğu birimi sağ tıklatın ve ardından bölümü biçimlendirmek için Biçimlendir'i veya bölümü silmek için Birim sil'i tıklatın.

  4. Birimi varsayılan ayarlarla birlikte biçimlendirmek için, Biçimlendir iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın ve ardından yeniden Tamam'ı tıklatın.

Windows 7 programını çoklu önyükleme ekranından kaldırmak için

Windows 7 işletim sisteminin bulunduğu bölümü silseniz veya biçimlendirseniz bile, bilgisayarınızı başlattığınızda halen işletim sistemi seçeneği olarak görünebilir. Windows 7 programını çoklu önyükleme ekranından kaldırabilirsiniz.

  1. Sistem Yapılandırması'nı açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası'nı, Sistem ve Güvenlik'i, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın, ardından Sistem Yapılandırması'nı çift tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

  2. Önyükleme sekmesini ve ardından ‍Windows 7‍ listesini tıklatın.

  3. Sil'i, Tamam'ı ve ardından Yeniden Başlat'ı tıklatın.

Not