TV programım Windows Media Center'da neden kaydedilmedi?

Windows Media Center'da bir TV programı kaydedilmezse ve programın yayını tamamlanmışsa, geri dönüp programı kaydetmeniz mümkün değildir. Ancak ayarlarınızı veya donanım yapılandırmanızı değiştirerek, kayıt hatalarının gelecekte oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Kaydedilmeyen program başka bir saatte yeniden yayınlanacaksa, kayıt işlemini yeniden zamanlayabilirsiniz. Kaydedilecek TV programlarının zamanlanması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Media Center'da TV yayınlarını kaydetme.

TV programı aşağıdaki nedenlerle kaydedilemeyebilir:

Tümünü göster

Kayıt çakışması bulunmaktadır

Belirli bir zamanda bilgisayarınızdaki TV tarayıcılarından daha fazla sayıda zamanlanmış kaydınız varsa, Media Center bir kayıt çakışmasının oluşabileceği konusunda sizi uyarır ve yönergeleri izleyerek bu çakışmayı çözümleyebilirsiniz.

Kayıt çakışmasının oluştuğu sırada bilgisayarınızı kullanmıyorsanız, Media Center bu çakışmayı kendi başına çözümlemeye çalışır. Media Center, programlardan biri için başka bir tarih ve saat bulmayı dener ve kayıt zamanlamasını her iki programı da kaydedecek şekilde düzenler. Aksi durumda, hangi programı kaydedeceğini aşağıdaki öncelik sırasına göre seçer:

 1. Bir defalık kayıt (bir dizinin bölümü değil)

 2. Dizi önceliği derecelendirmeleri

 3. İlk zamanlanan program

Media Center, farklı dizi kaydı isteklerinin iki bölümü arasında kayıt çakışmasıyla karşılaşırsa, hangi diziyi kaydedeceğini belirlemek için dizi öncelikleri listesini kullanır. Çakışma oluşması durumunda en sevdiğiniz dizinin kaydedilmesini sağlamak üzere dizi önceliği ayarlarını değiştirebilirsiniz.

 1. Windows Media Center başlangıç ekranında, TV'ye gidin ve sırasıyla TV Kaydı'nı, Zamanlanmışı göster'i, Dizi'yi ve ardından Öncelikleri Değiştir'i tıklatın.

 2. Zamanlanmış bir diziyi dizi öncelikleri listesinde yukarı veya aşağı taşımak için Yukarı oku Yukarı ok resmi veya Aşağı oku Aşağı ok resmi kullanın, sonra da Bitti'yi tıklatın.

  Yeni dizi zamanladığınızda, bu dizi en düşük öncelikle listenin sonuna otomatik olarak eklenir.

Kayıt çakışmaları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows Media Center'da kayıt çakışmalarını çözme.

İpucu

 • Kayıt çakışmaları sık sık oluşuyorsa, farklı kanallardaki iki farklı TV programını aynı anda kaydedebilmek için bilgisayarınıza başka bir TV tarayıcısı ekleyin.

Kullanılabilir sabit disk alanı yoktur

Sabit diskte depolamak için yeterli alan yoksa, Media Center zamanlanmış bir programı kaydedemez. Daha önce kaydedilmiş programların bir bölümünü silerek diskte yer açabilirsiniz. Media Center'daki TV kaydının sınırını da artırabilir veya birden çok sabit sürücünüz varsa Media Center'ın bir sürücü dolduğunda kayıtlı TV programlarınızı kaydedeceği sürücüyü değiştirebilirsiniz.

 1. Windows Media Center başlangıç ekranında Görevler'e gidin ve sırasıyla Ayarlar'ı, TV'yi, Kaydedici'yi ve ardından Kaydedici Deposu'nu tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • TV üst sınırı altında, sürücüdeki TV kaydının üst sınırını artırmak veya azaltmak için artı (+) veya eksi (-) düğmesini tıklatın.

  • Kayıt sürücüsü altında, Media Center'ın kayıtlı TV programlarını saklayacağı yeni bir sürücü seçmek için artı (+) veya eksi (-) düğmesini tıklatın.

 3. Kaydet'i tıklatın.

Notlar

 • Media Center kayıtlı TV programları için birden çok sürücüyü izleyebilir, ancak kayıtlı TV programlarını yalnızca Kaydedici Deposu'nda belirtilen sürücüde saklayabilir.

 • Yüksek tanımlı TV programları, standart tanımlı kayıtlardan çok daha fazla sabit disk alanı kullanır ve sürücünüzün daha hızlı dolmasına neden olur.

 • Sabit disk alanı yeterli değilse bazı durumlarda program kaydedilir, ancak sonraki kayıt için yer açmak üzere otomatik olarak silinir. Bunları ve diğer ayarları değiştirmek için, Windows Media Center başlangıç ekranında Görevler'e gidin ve sırasıyla Ayarlar'ı, TV'yi, Kaydedici'yi ve ardından Kayıt Varsayılanları'nı tıklatın.

TV sinyali yoktur

Media Center'da TV sinyali almıyorsanız, ilk önce TV sinyal kablosunu denetleyerek TV tarayıcınızı düzgün şekilde takılı olduğunu doğrulayın. Tüm kablolar düzgün bağlanmış olmasına karşın yine de sinyal alamıyorsanız, bunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

 • TV sinyaliniz düzgün çalışmıyordur. Bunun nedeni, TV hizmet sağlayıcınızdan gelen sinyalin geçici olarak kullanılamaması olabilir; bu durumda sinyal düzgün çalışıncaya kadar kaydı iptal etmeniz veya yeniden zamanlamanız gerekebilir. TV sinyalinizle ilgili başka sorunlar yaşıyorsanız, bkz. Windows Media Center'da televizyon izleme: sık sorulan sorular.

 • TV tarayıcınız düzgün çalışmıyordur. Bilgisayarınızda TV tarayıcınız için en güncel sürücünün yüklü olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Düzgün çalışmayan donanım sürücüsünü güncelleştirme.

 • Media Center'da teknik sorunlar yaşanmaktadır. Media Center kayıt için bir TV sinyali algılayamıyorsa ama diğer tüm işlevler düzgün çalışıyorsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

Bilgisayarınız kapanmıştır veya dizüstü bilgisayarınızın pili bitmiştir

Bilgisayarınız uyku modunda, karma uyku modunda veya hazırda beklet modunda olsa da Media Center bir TV programını kaydedebilir. Ancak zamanlanmış kayıt sırasında bilgisayarınız kapalıysa program kaydedilmez.

Dizüstü bilgisayarda bir TV programını kaydediyorsanız, dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalıştığı sırada uyku modunda, karma uyku modunda veya hazırda beklet modunda olsa da zamanlanmış kayıt gerçekleştirilir. Pil gücü tükenirse kayıt durdurulur.

Media Center kanalı bulamamaktadır veya yanlış kanalı kaydetmiştir

Media Center, programı kaydetmeye başlamak için kanalları değiştirirken bir hatayla karşılaşabilir veya yanlış kanalı kaydedebilir. TV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa bu sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz. Alıcıdaki kanal değiştirme hatası aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı ortaya çıkabilir:

 • Alıcınızdaki IR (kızılötesi) denetim kablosu hatalı yerleştirilmiştir. Alıcının önündeki IR denetim kablosu hatalı yerleştirilmişse veya bağlı değilse, Media Center kanalı değiştirmek için alıcıya sinyal gönderemez.

 • Alıcının TV kanalı değiştirme hızı çok yüksek veya çok düşüktür. Hatalı bir kanal değiştirme hızı seçilirse, alıcı Media Center tarafından iletilen üç kanal numarasından yalnızca ikisi için sinyal alabilir ve bu nedenle de üç basamaklı kanal yerine iki basamaklı bir kanalı değiştirebilir. TV sinyalinizi tekrar ayarlayabilir ve farklı bir kanal değiştirme hızı seçebilirsiniz.

  • Windows Media Center başlangıç ekranında Görevler'e gidin ve sırasıyla Ayarlar'ı, TV'yi ve ardından TV Sinyalini Ayarla'yı tıklatın, sonra da yönergeleri izleyin.

 • Media Center, TV servis sağlayıcınızın parçası olmayan bir kanala geçmeye çalışmaktadır. Alıcı kullanıyorsanız, Media Center ile eşitlenmemiş olduğu için Media Center'ın yanlış kanalı kaydetmesine neden olabilir. Media Center'da istenmeyen kanalları gizleyerek, almadığınız kanalları kaydetmesini engelleyebilirsiniz. Aldığınız gizli kanalları da göstererek, Media Center'ın bunlara erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

  1. Windows Media Center başlangıç ekranında Görevler'e gidin ve sırasıyla Ayarlar'ı, TV'yi, Rehber'i ve ardından Kanalları Düzenle'yi tıklatın.

  2. Listede gezinerek, göstermek veya gizlemek istediğiniz kanalları bulun.

  3. Her kanalın yanındaki onay kutusunu işaretleyerek ayarını değiştirin ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

   Onay kutusu işaretlendiğinde, kanal Rehber'de görüntülenir; onay kutusu temizlendiğinde kanal görüntülenmez.

Not

 • Alıcı kullanıyorsanız ve ekranda bir ileti görüntülenirse, Media Center'da kanal değiştirmeden önce alıcı uzaktan kumandanızı kullanarak işlem gerçekleştirmeniz gerekir.

Programın kaydedilmemesinin diğer olası nedenleri

 • Rehber güncel değildir. Media Center, Rehber'i otomatik olarak güncelleştirir; ancak en son Rehber bilgilerini el ile de karşıdan yükleyebilirsiniz.

  • Windows Media Center başlangıç ekranında Görevler'e gidin ve sırasıyla Ayarlar'ı, TV'yi, Rehber'i, En Son Rehber Listelerini Al'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   Rehber listeleri güncelleştirildiğinde size bildirilir. Rehber hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows Media Center'da Rehber'i kullanma.

 • Belirli bir program için kısıtlamalar bulunmaktadır. Yayıncı bir programın kaydedilmesini yasaklayan kısıtlamalar belirlerse, Media Center bu programı kaydedemez.

 • Bir dizi için saklanabilen kayıt sayısı sınırına ulaşmışsınızdır. Media Center varsayılan olarak, kaydedilen TV dizileri için olabildiğince çok sayıda bölümü saklar. Ancak belirli bir dizinin bölümleri kaydedilemiyorsa, bu diziyle ilgili ayarlarınızı denetlemeyi deneyin.

  1. Windows Media Center başlangıç ekranında TV'ye gidin ve sırasıyla TV Kaydı'nı, Zamanlanmışı göster'i ve ardından Dizi'yi tıklatın.

  2. Dizinin adını tıklatın ve sonra da belirli bir dizinin ayarlarını görüntülemek ve ayarlamak üzere Dizi ayarları'nı tıklatın.

Programın neden kaydedilmediğini yine de anlayamadıysanız, kayıt geçmişini denetleyebilirsiniz.

 1. Windows Media Center başlangıç ekranında TV'ye gidin ve sırasıyla TV Kaydı'nı, Zamanlanmışı göster'i ve ardından Geçmiş'i tıklatın.

 2. Listeyi düzenlemek için Tarihe Göre Sırala, Duruma Göre Sırala veya Başlığa Göre Sırala'yı tıklatın.

  Her programın durum bilgisi, program başlığının yanında listelenir.

  Kayıt durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için programın başlığını tıklatın.

Not

 • Windows Media Center'da canlı TV izlemek ve kaydetmek için analog veya dijital TV tarayıcısı gerekmektedir. Bilgisayarınızla birlikte bir TV tarayıcısı gelmediyse, siz bir kart ekleyebilirsiniz. TV tarayıcısı kartı alma hakkında daha fazla bilgi için TV tarayıcınız için yardım alma konusuna bakın veya bilgisayar üreticinize başvurun.