Yönlendirici kullanmadan Windows XP'de kablosuz ev ağı bağlantısı kurma

Kablosuz yönlendirici veya tek başına kablosuz erişim noktası (WAP) kullanmadan ikinci veya üçüncü bir bilgisayarla kablosuz ağ oluşturma geçici kablosuz ağ kabul edilir. Windows XP'deki grafik kullanıcı arabirimini kullanarak geçici bir 802.11b kablosuz ağı oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde ana bilgisayara Internet Bağlantı Paylaşımı ekleyebilir ve geçici bir kablosuz ağ oluşturabilirsiniz.

Tümünü göster

Ana bilgisayarı yapılandırma

Önce ana bilgisayara 802.11b kablosuz kartını takmanız ve bilgisayardan bilgisayara (geçici) kablosuz bağlantısı olarak yapılandırmanız gerekir. Bilgisayarınıza bir 802.11b bağdaştırıcısı takmanızdan sonra, Windows XP kartı otomatik olarak algılar, sürücüleri yükler ve bildirim alanında bir simge görüntüler. Bilgisayar kapsama alanında başka kablosuz ağlar bulunan bir ortamdaysa, Windows kullanılabilen ağların listesini otomatik olarak görüntüleyecektir. Ancak, kapsama alanında hiç kablosuz ağ yoksa, kablosuz bağlantı simgesinde kırmızı bir "X" görüntülenebilir ve Kablosuz Ağları Görüntüle penceresi otomatik olarak açılmayabilir. Bu pencereyi açmak için kablosuz ağın simgesini tıklatın.

Kullanılabilir ağlar listesinde kullanılabilen ağlar görüntülendiyse şimdilik bunlardan birini seçmeyin. Bilgisayarınız daha önce bir tercih edilen erişim noktasına bağlanmışsa, tüm tercih edilen erişim noktalarını kaldırın. Bu, yalnızca yapılandırmaya çalıştığınız geçici ağa bağlantı kurulduğundan emin olmayı sağlar.

Pencerenin en üstündeki Gelişmiş sekmesini tıklatın. Sadece bilgisayardan bilgisayara ağlar'ı seçin ve Tercih edilmeyen ağlara otomatik olarak bağlan kutusu seçiliyse seçimi temizleyin. Tercih edilen ağları kaldırmaya ek olarak bu ayar geçici ağa bağlandığınızdan emin olmayı sağlar.

Kablosuz Ağlar sekmesini yeniden tıklatın. Tercih Edilen Ağlar altında, Ekle'yi tıklatın. Kablosuz Ağ Özellikleri iletişim kutusunda bir Ağ adı (SSID) belirtin. İstediğiniz herhangi bir adı kullanın, ancak tüm bilgisayarları bunu kullanarak yapılandırdığınızdan emin olun. Ağ adının bilgisayardan bilgisayara ağ olarak ayarlanmış olduğuna ve yalnızca geçici ağlara bağlantı kurulacağı belirtildiği için bunun değiştirilemediğine dikkat edin.

Ağ adını (SSID) yapılandırdıktan sonra, Kablosuz Ağ Özellikleri iletişim kutusunda yeni geçici ağ bilgisayardan bilgisayara bir ağ olduğunu belirtmek için bir PC kartı simgesiyle görüntülenir.

İstemci bilgisayarı yapılandırma

İkinci bilgisayara bir 802.11b Silver PC Kartı taktıktan sonra, Kablosuz Ağlar sekmesinde kapsama alanı içindeki kablosuz erişim noktaları ve geçici kablosuz ağlar görüntülenir.

Yeni geçici ağ listelenmiş olmalıdır. Ağ adını vurgulayın ve sonra Yapılandır'ı tıklatın. Şu anda WEB yapılandırılmayacağından Tamam'ı tıklatın.

Bağlantıyı paylaşma

Internet bağlantısını paylaşmak için şu adımları izleyin:

  1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Klasik görünüme geç'i tıklatın ve sonra Ağ Bağlantıları'nı tıklatın.

  2. Paylaşılacak ağı tıklatın ve sonra Ağ Görevleri altında, Bu bağlantının ayarlarını değiştir'i tıklatın.

  3. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve Diğer ağ kullanıcıları, bu bilgisayarın Internet bağlantısı yoluyla bağlansın onay kutusunu seçin.

  4. Üçüncü taraf ürünü bir güvenlik duvarı kullanmıyorsanız ve henüz Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı'nı ayarlamadıysanız bu özelliği etkinleştirmek için Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) onay kutusunu seçin.

  5. Diğer kullanıcıların bu bağlantıyı denetlemesine veya etkinleştirmesine izin vermek için bu ayarı etkinleştirin.

ICF yapılandırmasını tamamladıktan sonra, ana bilgisayardaki Ağ Bağlantısı penceresinde özgün kablolu Ethernet bağlantısı görüntülenir ve durumu Paylaşılıyor ve Etkin olarak görünür. İstemci bilgisayardaki Ağ Bağlantısı penceresinde, ana bilgisayardaki bağlantı Internet Ağ Geçidi olarak görüntülenir.

İstemci bilgisayarlar şimdi ana bilgisayardaki DHCP hizmetinden 192.168.0.* adres aralığında özel sınıf, yönlendirilemeyen bir IP adresi almalıdır ve tam Internet bağlantısına sahip olmalıdır.

WEP'yi yapılandırma

Başarıyla bağlantı kurulduysa, Ağ Bağlantıları'na dönün ve geçici ağın güvenliğini sağlamak için WEP ayarlarını yapılandırın.

Ana bilgisayarda Kablosuz Ağ Özellikleri iletişim kutusunu açın ve Veri şifrelemesi (WEP etkin) onay kutusunu seçin. Anahtar biçimi ve anahtar uzunluğu için kablosuz kart yöneticinizin sağladığı belgelere bakın.

Donanımınız ve sürücüleriniz tarafından desteklenen mümkün olan en yüksek şifreleme düzeyini (anahtar uzunluğu) kullanın. Bir ASCII ağ anahtarı kullanıyorsanız kolayca tahmin edilemeyen rastgele karakterler ve harfler seçtiğinizden emin olun. Son adım aynı anahtarı ve şifreleme ayarlarını kullanmak ve istemci bilgisayarları yapılandırmaktır.

Not

  • Ek güvenlik için anahtarı her hafta düzenli olarak değiştirmeyi düşünün.