Sabit disk bölümü oluşturma ve biçimlendirme


Sabit diskte bölüm veya birim (iki terim genellikle birbirinin yerine kullanılır) oluşturmak için, yönetici olarak oturum açmalısınız ve sabit diskte ayrılmamış disk alanı bulunmalı ya da bir genişletilmiş bölüm içinde boş alan olmalıdır.

Ayrılmamış disk alanı yoksa, varolan bir bölümü küçülterek, bölüm silerek veya üçüncü taraf bölümlendirme programı kullanarak alan açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Sabit diskimi yeniden bölümlendirebilir miyim?

Sabit diskin yeniden biçimlendirilmesine ilişkin bilgi için bkz. Diskleri ve sürücüleri biçimlendirme: sık sorulan sorular.

Tümünü göster

Yeni bir bölüm (birim) oluşturmak ve biçimlendirmek için

 1. Bilgisayar Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası'nı, Sistem ve Güvenlik'i, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın, ardından Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Sol bölmede, Depolama'nın altında Disk Yönetimi'ni tıklatın.

 3. Sabit diskinizde ayrılmamış bir bölümü sağ tıklatın ve ardından Yeni Basit Birim'i tıklatın.

 4. Yeni Basit Birim Sihirbazı'nda İleri'yi tıklatın.

 5. Oluşturmak istediğiniz birimin boyutunu megabayt (MB) biçiminde yazın veya varsayılan en fazla boyutu kabul edin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Varsayılan sürücü harfini kabul edin veya bölümü tanımlamak için farklı bir sürücü harfi seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Bölümü Biçimlendir iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bölümü o anda biçimlendirmek istemiyorsanız, Bu birimi biçimlendirme'yi ve ardından İleri'yi tıklatın.

  • Bölümü varsayılan ayarlarla birlikte biçimlendirmek için İleri'yi tıklatın.

 8. Seçimlerinizi gözden geçirin ve Son'u tıklatın.

Not

 • Temel diskte yeni bölümler oluştururken, oluşturulan ilk üç bölüm birincil bölümler olarak biçimlendirilir. Dördüncü bölümden başlayarak, bölümlerin her biri genişletilmiş bölüm içindeki mantıksal sürücüler olarak yapılandırılır.

Varolan bir bölümü (birim) biçimlendirmek için:

Uyarı

 • Bir birim biçimlendirildiğinde, bölüm üzerindeki bütün veriler silinir. İşleme başlamadan önce, korumak istediğiniz verileri yedeklediğinizden emin olun.

 1. Bilgisayar Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası'nı, Sistem ve Güvenlik'i, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın, ardından Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 2. Sol bölmede, Depolama'nın altında Disk Yönetimi'ni tıklatın.

 3. Biçimlendirmek istediğiniz birimi sağ tıklatın ve ardından Biçimlendir'i tıklatın.

 4. Birimi varsayılan ayarlarla birlikte biçimlendirmek için, Biçimlendir iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın ve ardından yeniden Tamam'ı tıklatın.

Notlar

 • Windows'u içeren bölüm de dahil o sırada kullanılmakta olan bir diski veya bölümü biçimlendiremezsiniz.

 • Hızlı biçimlendirme gerçekleştir seçeneği yeni bir dosya tablosu oluşturur, ancak tümüyle birimin üzerine yazmaz veya birimi temizlemez. Hızlı biçimlendirme, birimde varolan tüm verilerin silindiği normal biçimlendirmeden çok daha hızlı bir işlemdir.