Windows Media Center klavye kısayolları


Windows Media Center'daki herhangi bir özelliğe yalnızca klavyeyi kullanarak erişebilirsiniz. Media Center ayrıca klavyeyle gezinmeyi kolaylaştırması için çeşitli klavye kısayolları sağlar.

Ekran Okuyucusu ve Büyüteç gibi Erişim Kolaylığı özelliklerini kullanma hakkında bilgi için bkz. Windows Media Center'daki Erişim Kolaylığı özelliklerini kullanma.

Aşağıdaki tablolarda, Media Center'daki çeşitli klavye kısayolları gösterilmektedir. Daha fazla Windows klavye kısayolu için bkz. Klavye kısayolları.

Temel gezinme kısayollarını kullanma

Aşağıdaki tabloda, Media Center'da temel gezinme kısayollarının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Yaptığı işlem
Tuş veya klavye kısayolu

Media Center'ı açma veya Media Center başlangıç ekranına dönme

Windows logosu tuşu Windows logo tuşunun resmi+Alt+Enter

Seçimi kabul etme

Enter

Önceki ekrana dönme

Geri al

Listedeki ilk öğeye gitme

Home

Listedeki son öğeye gitme

End

Sola, sağa, yukarı veya aşağı gitme

Ok tuşları

Tam ekran moduna geçme veya bu moddan çıkma

Alt+Enter

Sesi denetlemek için kısayolları kullanma

Aşağıdaki tablo, ses denetlemek için kısayolların nasıl kullanılacağını gösterir.

Yaptığı işlem
Tuş veya klavye kısayolu

Sesi kapatma veya açma

F8

Sesi kısma

F9

Sesi artırma

F10

Müzik kitaplığı sayfasına gitme

Ctrl+M

Şarkıyı yürütme

Ctrl+Shift+P

Şarkıyı yürütmeyi durdurma

Ctrl+Shift+S

Şarkıyı duraklatma veya sürdürme

Ctrl+P

Geçerli sayfanın başına gitme

Ctrl+B

Sonraki şarkıya atlama

Ctrl+F

Şarkıyı ileri sarma

Ctrl+Shift+F

CD kopyalama

Ctrl+R

Kısayol menüsünü görüntüleme

Ctrl+D

TV izlemek veya TV'den kayıt yapmak için kısayolları kullanma

Aşağıdaki tabloda, TV izlemek ve TV'den kayıt yapmak için kısayolların nasıl kullanılacağını gösterilir.

Yaptığı işlem
Tuş veya klavye kısayolu

Recorded TV'ye gitme

Ctrl+O

Rehber'e gitme

Ctrl+G

Canlı TV'ye gitme

Ctrl+T

Ekranın en boy oranını değiştirme (yakınlaştırma)

Ctrl+Shift+Z

TV programı kaydetme

Ctrl+R

Canlı TV veya TV kayıtları'nı duraklatma veya sürdürme

Ctrl+P

TV programını kaydetmeyi veya oynatmayı durdurma

Ctrl+Shift+S

TV programını oynatmayı sürdürme

Ctrl+Shift+P

Canlı TV'yi veya TV kayıtlarını geri sarma

Ctrl+Shift+B

Canlı TV veya TV kayıtlarını ileri sarma

Ctrl+Shift+F

Geri atlama

Ctrl+B

İleri atlama

Ctrl+F

Kısayol menüsünü görüntüleme

Ctrl+D

Sonraki kanala gitme

Page Up

Önceki kanala gitme

Page Down

Resimleri görüntülemek için kısayolları kullanma

Aşağıdaki tablo, resimleri görüntülemek için kısayolların nasıl kullanılacağını gösterir.

Yaptığı işlem
Tuş veya klavye kısayolu

Resimlere gitme

Ctrl+I

Resmi yakınlaştırma

Enter

Slayt gösterisi oynatma

Ctrl+Shift+P

Slayt gösterisini durdurma

Ctrl+Shift+S

Slayt gösterisini duraklatma veya sürdürme

Ctrl+P

Önceki resme geri atlama

Yukarı Ok veya Sol Ok

Sonraki resme ileri atlama

Aşağı Ok veya Sağ Ok

Kısayol menüsünü görüntüleme

Ctrl+D

Video oynatmak için kısayolları kullanma

Aşağıdaki tablo, video oynatmak için kısayolların nasıl kullanılacağını gösterir.

Yaptığı işlem
Kullanılan klavye kısayolu

Videolar'a gitme

Ctrl+E

Video oynatma

Ctrl+Shift+P

Videoyu duraklatma veya sürdürme

Ctrl+P

Videoyu durdurma

Ctrl+Shift+S

Videoyu geri sarma

Ctrl+Shift+B

Videoyu ileri sarma

Ctrl+Shift+F

Geri atlama

Ctrl+B

İleri atlama

Ctrl+F

Ekranın en boy oranını değiştirme (yakınlaştırma)

Ctrl+Shift+Z

DVD oynatmak için kısayolları kullanma

Aşağıdaki tabloda, DVD oynatırken kısayolların nasıl kullanılacağı gösterilir.

Yaptığı işlem
Tuş veya klavye kısayolu

DVD menüsüne gitme

Ctrl+Shift+M

DVD'yi yürütme

Ctrl+Shift+P

DVD'yi duraklatma veya sürdürme

Ctrl+P

DVD'yi durdurma

Ctrl+Shift+S

DVD'yi geri sarma

Ctrl+Shift+B

DVD'yi ileri sarma

Ctrl+Shift+F

Önceki bölüme gitme

Ctrl+B

Sonraki bölüme gitme

Ctrl+F

Ekranın en boy oranını değiştirme (yakınlaştırma)

Ctrl+Shift+Z

DVD ses seçimini değiştirme

Ctrl+Shift+A

Not

  • Burada listelenen klavye kısayollarının bir bölümü, bilgisayar donanımınıza veya yürütmekte olduğunuz medyanın türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Örneğin bir TV tarayıcısı kurmadıysanız Rehber'i görüntüleyemezsiniz.Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?