Farklı Windows sürümlerini çalıştıran ev bilgisayarları ağı kurmaDaha önce Windows XP çalıştıran bilgisayarları kullanarak bir ev ağı kurduysanız, Windows XP ve Windows Vista çalıştıran bilgisayarlarla ağ kurmanın da buna benzer olacağını göreceksiniz. Yine de arada bir kaç önemli ufak fark var ve farkları anlamanız bazı sık karşılaşılan sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacak.

Bu makale, aynı zamanda ağınızda dosya ve yazıcı paylaşımını kurmanız için gereken ayarları da kapsamaktadır.

Windows XP'den sonra neler değişti

Windows XP ile Windows Vista arasında ağla ilgili başlıca farklar şunlardır:

Özellik Windows XP Windows Vista
Özellik

Varsayılan çalışma grubu adı

Windows XP

Windows XP Home Edition'da MSHOME; diğer tüm sürümlerde WORKGROUP

Windows Vista

WORKGROUP

Özellik

Paylaşılan klasör adı

Windows XP

Paylaşılan Belgeler

Windows Vista

Ortak

Özellik

Basit dosya paylaşımı

Windows XP

Varsayılan olarak izin verilir

Windows Vista

Varsayılan olarak, paylaştırılmışsa Ortak klasör de dahil olmak üzere paylaşılan klasörlere erişime izin verilmez, kullanıcı adı ve parola gerektirir

Özellik

Ağdaki bilgisayarları algılama ve onlara erişme

Windows XP

Yalnızca aynı çalışma grubundaki bilgisayarları algılar ve erişir

Windows Vista

Çalıştırdıkları işletim sisteminden veya ait oldukları çalışma grubundan bağımsız olarak ağdaki tüm bilgisayarları algılar ve erişir

Özellik

Ayar ve tercihlerin değiştirildiği yer

Windows XP

Ağ Bağlantılarım

Windows Vista

Ağ klasörü

Özellik

Ağ denetimleri

Windows XP

İşletim sistemindeki çeşitli yerlerde

Windows Vista

Çoğunlukla Ağ ve Paylaşım Merkezi'nde

Ancak bunlardan yılmayın. Tüm bilgisayarlarınızı Windows Vista'ya yükseltmeye hazır değilseniz, ağınızın düzgün çalışması için bu farkların üstesinden gelebilirsiniz. Yukarıda listelenen farklara eğilecek ve onlara ne işlem yapacağınızı belirteceğiz. Ayrıca değiştirmeniz gereken ayarları bulacağınız yerleri de söyleyeceğiz.

Fiziksel ağın kendisini zaten kurduğunuzu varsayalım. Kurmadıysanız, şu iki konu bunu yapmanıza yardım edecektir:

Tüm bilgisayarların aynı çalışma grubunda olduğundan emin olma

Ağınız kurulduğunda, sonraki adım tüm bilgisayarlar birbirini "görecek" şekilde onu ayarlamaktır. Bu, dosya ve yazıcıları paylaşmak istediğinizde gerekecektir.

Ağınızdaki tüm bilgisayarlar için aynı çalışma grubu adını kullanmak önemlidir. Bu, farklı Windows sürümlerini çalıştıran bilgisayarların birbirlerini algılayıp erişmesine olanak tanır. Varsayılan çalışma grubu adının tüm Windows sürümlerinde aynı olmadığını unutmayın.

Windows XP çalıştıran bilgisayardaki çalışma grubu adını bulmak veya değiştirmek için:

 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 2. Sistem Özellikleri'nde, çalışma grubu adını görmek için Bilgisayar Adı sekmesini tıklatın. Adı değiştirmek için Değiştir'i tıklatın, Bilgisayar adı'na yeni adı yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Windows Vista çalıştıran bilgisayardaki çalışma grubu adını bulmak için:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Sistem'i tıklatarak Sistem'i açın.

 2. Çalışma grubu adı Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında görüntülenir.

Windows Vista çalıştıran bilgisayardaki çalışma grubu adını değiştirmek için:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Sistem'i tıklatarak Sistem'i açın.

 2. Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında, Ayarları değiştir'i tıklatın.

 3. Sistem Özellikleri'nde, Bilgisayar Adı sekmesinde, Değiştir'i tıklatın.

 4. Bilgisayar Adı/Etki Alanı Değişiklikleri'nde Çalışma Grubu kutusuna, kullanmak istediğiniz çalışma grubunun adını yazın ve Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenir.

Sistem penceresinin resmi
Çalışma grubu adı Sistem penceresinde görüntülenir

Ağ konumu türünü Özel olarak ayarlama

Ardından, Windows Vista çalıştıran tüm bilgisayarlarda ağ konumu türünü denetleyin. Ağ konumu türü, Windows Vista'nın güvenlik ayarlarını ve diğer ayarları otomatik olarak bilgisayarın bağlı olduğu ağ türüne göre ayarlamasına olanak tanıyan bir ayardır. Daha fazla bilgi için bkz. Ağ konumu seçme.

Üç ağ konumu türü vardır:

 • Ortak. Bilgisayar ortak kullanıma açık bir ağa bağlıdır. Ortak ağ türlerine örnekler, havaalanları, kütüphaneler ve kafeteryalar gibi ortak Internet erişim ağlarıdır. (Bu konum türü "Genel alan" ağ türüne karşılık gelir.)

 • Özel. Bilgisayar, belirli bir düzeyde Internet'ten korunan ağa bağlıdır (örneğin, yönlendirici ve güvenlik duvarı) ve bilinen ya da güvenilir bilgisayarları içerir. Ev ağlarının çoğu bu kategoriye girer. (Bu konum türü "Ev" veya "İş" ağ türüne karşılık gelir.)

 • Etki alanı. Bilgisayar, Active Directory etki alanı denetleyicisi içeren bir ağa bağlıdır. Etki alanı ağ türüne bir örnek, işyerindeki ağdır.

Ev ağınız için ağ konumu türünün Özel olarak ayarlandığından emin olun. Bunu şöyle denetleyebilirsiniz:

 • Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Ağ ve Internet ve ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni tıklatarak Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın.

Ağ konumu türü ağ adının yanında parantez içinde görüntülenir.

Ağ ve Paylaşım Merkezi'nin resmi
Ağ konumu türü Ağ ve Paylaşım Merkezi'nde görüntülenir

Ağ türünüz Ortak ise, onu Özel'e şöyle değiştirebilirsiniz:

 1. Ağ adı ve konumu türünün sağında Özelleştir'i tıklatın.

 2. Ağ Konumu Ayarla'da, Konum türü'nün yanında, Özel'i tıklatın, İleri'yi tıklatın ve ardından Kapat'ı tıklatın.

Uyarı

 • Bir ağı Özel'e, yalnızca ev ağınız gibi bilinen ve güvenilir bir ağsa değiştirmelisiniz. Genel alandaki bir ağı Özel'e değiştirmek bir güvenlik riski olabilir.

Dosya ve yazıcı paylaşımına izin vermek için güvenlik duvarınızda bağlantı noktaları açma

Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanıyorsanız, bu bölümü atlayabilirsiniz; çünkü ağ bulma özelliğini açtığınızda Windows Güvenlik Duvarı doğru bağlantı noktalarını dosya ve yazıcı paylaşımı için otomatik olarak açar. Başka bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, bilgisayarınızın paylaşmak istediğiniz dosya ve yazıcıları olan diğer bilgisayarları bulabilmesi için bu bağlantı noktalarını kendiniz açmanız gerekir.

Windows Vista çalıştıran diğer bilgisayarları bulmak için şu bağlantı noktalarını açın:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Windows'un önceki sürümlerini çalıştıran diğer bilgisayarları bulmak ve herhangi bir Windows sürümünde dosya ve yazıcı paylaşımını kullanmak için şu bağlantı noktalarını açın:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Ağ aygıtlarını bulmak için şu bağlantı noktalarını açın:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Ek dosya ve yazıcı paylaşım seçeneklerini açma

Ağ konumu türünüzü Özel'e değiştirdiğinizde, ağ bulma özelliği Ağ ve Paylaşım Merkezi'nin Paylaşma ve Bulma bölümünde otomatik olarak açılır. (Ağ bulmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Ağ bulma nedir?) Şu paylaşma ve bulma seçeneklerini de açmanız gerekir:

 • Dosya paylaşımı

 • Ortak klasör paylaşımı

 • Yazıcı paylaşımı

Bu seçenekleri açtığınızda, bilgisayarınız şunları yapabilir:

 • Ev ağınızdaki diğer bilgisayar ve aygıtları bulabilir ve diğer bilgisayarlar da bilgisayarınızı bulabilir.

 • Klasörlerini paylaştırabilir.

 • Ortak klasörünü paylaştırabilir.

 • Yazıcılarını paylaştırabilir.

Not

 • Parola korumalı paylaşım, aşağıda ele alınacak özel bir seçenektir.

Dosya paylaşımını, ortak klasör paylaşımını ve yazıcı paylaşımını açmak için şu adımları izleyin:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Ağ ve Internet ve ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni tıklatarak Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın.

 2. Paylaşma ve Bulma altında, Dosya paylaşımı'nın yanındaki ok düğmesini Ok düğmesinin resmi tıklatarak bölümü genişletin, Dosya paylaşımını aç'ı tıklatın ve ardından Uygula'yı tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.
 3. Ortak klasör paylaşımı'nın yanındaki ok düğmesini Ok düğmesinin resmi tıklatarak bölümü genişletin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ağdaki diğer bilgisayarlardaki kişiler Ortak klasördeki dosyaları açabilecek, ancak onları oluşturamayacak veya değiştiremeyecek şekilde Ortak klasörü paylaşmak için Ağ erişimi olan herkesin dosyaları açabilmesi için paylaşımı aç'ı tıklatın ve ardından Uygula'yı tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin. Varsayılan ayar budur.

  • Ağdaki diğer bilgisayarlardaki kişiler Ortak klasördeki dosyaları açabilecek ve ayrıca onları oluşturabilecek veya değiştirebilecek şekilde Ortak klasörü paylaşmak için Ağ erişimi olan herkesin dosya açabilmesi, değiştirebilmesi ve oluşturabilmesi için paylaşımı aç'ı tıklatın ve ardından Uygula'yı tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

 4. Yazıcı paylaşımı'nın yanındaki ok düğmesini Ok düğmesinin resmi tıklatarak bölümü genişletin, Yazıcı paylaşımını aç'ı tıklatın ve sonra Uygula'yı tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

Parola korumalı paylaşımı kullanma seçeneği

Parola korumalı paylaşım etkinleştirildiğinde, ağınızdaki diğer bilgisayarları kullanan kişiler, bilgisayarınızdaki bir kullanıcı hesabına karşılık gelen bir kullanıcı adı ve parola olmadan Ortak klasör dahil paylaşılan klasörlerinize erişemez. (Bu nedenle, parola korumalı paylaşımı kullanıyorsanız, tüm bilgisayarlarınızda bunlara karşılık gelen kullanıcı hesaplarınızın olması gerekir.)

Parola korumalı paylaşımı açmak için şu adımları izleyin:

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Ağ ve Internet ve ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni tıklatarak Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın.

 2. Paylaşma ve Bulma altında, Parola korumalı paylaşım'ın yanındaki ok düğmesini Ok düğmesinin resmi tıklatarak bölümü genişletin, Parola korumalı paylaşımı aç'ı tıklatın ve ardından Uygula'yı tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

Parola korumalı paylaşımı devre dışı bırakmak Windows XP'de kullanılan basit dosya paylaşımına eşdeğerdir.

Ağ eşlemesini kullanma

Ağ ve Paylaşım Merkezi'ndeki ağ eşlemesi, sorunlu alanlar dahil ağınızdaki bilgisayar ve aygıtların nasıl bağlandıklarını gösteren grafiksel bir görünümdür. Bu görünüm sorun gidermede yardımcı olabilir. Windows XP çalıştıran bilgisayarın algılanabilmesi ve ağ eşlemesinde görülebilmesi için, söz konusu bilgisayara Bağlantı Katmanı Topolojisi Bulma (LLTD) protokolünü yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft web sitesinde Ağ Eşlemesi Windows XP Çalıştıran Bilgisayarları Görüntülemiyor sayfasına bakın.

LLTD protokolü yüklenmişse, ancak Windows XP çalıştıran bilgisayarlar ağ eşlemesinde yine de görünmüyorsa, güvenlik ayarları Windows'un onu algılamasını önlüyor olabilir. Güvenlik duvarı ayarlarını denetleyin ve dosya ve yazıcı paylaşımının etkinleştirildiğinden emin olun. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için, Windows Firewall kullanıyorsanız, Yardım ve Destek'i açın ve "Dosya ve yazıcı paylaşımını etkinleştirme" yazın. Yardım konusunu açın ve sonuna kadar gidin. Başka bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, güvenlik duvarınızla birlikte verilen bilgilere bakın. Daha fazla bilgi için bkz. Ağ eşlemesinde görünmeyen bilgisayarla ilgili sorunları giderme.