Denetim Masası'ndaki Sorun Giderme aracı, bilgisayarınızla ilgili ağ, donanım ve aygıtlar, web'i kullanma ve program uyumluluğu gibi genel sorunları otomatik olarak giderebilen birkaç sorun giderme programı içerir.

Bir video izlemek için bkz. Yürüt düğmesinin resmiVideo: Solving common problems using troubleshooters.

Sorun gidericiler tüm sorunları giderecek şekilde tasarlanmamıştır, ancak daha az zaman ve çaba harcamanızı sağladıkları için ilk önce denenmelerinde yarar vardır.

Sorun Giderme'yi açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası'nı ve ardından Sistem ve Güvenlik altından Sorunları bulur ve düzeltir'i tıklatın.

Yazıcı sorun gidericisinin resmi
Sorun gidericiler, çeşitli genel sorunları bulabilir ve giderebilir

Sorun gidericiyi çalıştırdığınızda, sorunun giderilmeye çalışıldığı sırada size bazı sorular yöneltilebilir veya genel ayarlar sıfırlanabilir. Sorun giderici tarafından sorun giderilirse, sorun gidericiyi kapatabilirsiniz. Sorun giderilemezse, aradığınız yanıtı bulmak üzere çevrimiçi kaynaklara başvurmak için birkaç seçenek sunulur. Her iki durumda da her zaman yapılan değişikliklerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Notlar

  • Sorun gidericide Gelişmiş bağlantısını tıklatır ve Onarımları otomatik uygula onay kutusunu temizlerseniz, herhangi bir sorun bulunduğunda sorun giderici aralarından seçim yapabileceğiniz bir düzeltme listesi görüntüler.

  • Windows çeşitli sorun gidericiler içerir ve Sorun Giderme aracının altındaki Windows Çevrimiçi Sorun Giderme hizmetinden en güncel sorun gidericileri alın onay kutusunu işaretlediğinizde çevrimiçi olarak başka sorun gidericileri de kullanabilirsiniz. (Sistem ayarlarınıza bağlı olarak, bu onay kutusunun yerine Sorun giderme için en güncel içeriği mi istiyorsunuz? kutusu görüntülenebilir. Bu durumda, çevrimiçi sorun gidericilere erişim için Evet'i tıklatın.)

Makale No: MSW700042