Sistem Yapılandırması (msconfig), Windows'un doğru şekilde başlamasını önleyebilecek sorunları tanımlamaya yardımcı olabilen bir araçtır. Sistem Yapılandırmasını kullanarak, Windows'u sık kullanılan hizmetler ve başlangıç uygulamaları kapalı olarak başlatıp, bunlar birer birer etkinleştirebilirsiniz. Bir uygulama ya da hizmet kapatıldığında sorun oluşmazken hizmet açıldığında oluşuyorsa, sorunun nedeni bu hizmet olabilir.

 • Ekranın sağ tarafından içeri doğru çekerek Sistem Yapılandırması'nı açın, Ara'ya dokunun (fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gidin ve Ara'ya tıklayın), arama kutusuna msconfig ifadesini girin ve sonra msconfig öğesine dokunun veya tıklayın. Yönetici izni gereklidir Yönetici parolası girmeniz veya seçiminizi doğrulamanız istenebilir.

Aşağıdaki tabloda, Sistem Yapılandırması'ndaki sekmeler ve seçenekler açıklanmaktadır:

Tab Açıklama
Tab

Genel

Açıklama

Başlangıç yapılandırması modları ile ilgili seçenekleri içerir:

 • Normal başlangıç. Windows'u her zamanki biçimde başlatır. Bu modu, sorunu gidermek üzere diğer iki modu kullandıktan sonra Windows'u başlatmak için kullanın.


 • Tanılama başlangıcı. Windows'u yalnızca temel hizmet ve sürücülerle başlatır. Bu mod, sorunun temel Windows dosyalarından kaynaklanıyor olup olmadığını bulmaya yardımcı olur.

  Windows'u Tanılama başlangıç modunda başlatmak için

  • Genel sekmesinden Tanılama başlangıcı ve Tamam'a, ardından da Yeniden Başlat'a dokunun veya tıklayın.

   Sorun oluşuyorsa, temel Windows dosyaları veya sürücüleri bozulmuş olabilir. Bu sorunu giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarınızı yenileme, sıfırlama veya geri yükleme.

   Sorun oluşmuyorsa, tek tek hizmetleri ve başlangıç uygulamalarını açıp kapatarak sorunu bulmaya çalışmak üzere Seçmeli başlangıç modunu kullanın.

 • Seçmeli başlangıç. Windows'u başlatırken temel hizmetleri, sürücüleri, sizin seçtiğiniz diğer hizmetleri ve başlangıç uygulamalarını kullanır.

  Windows'u Seçmeli başlangıç modunda başlatmak için

  1. Genel sekmesinden Seçmeli başlangıç'a dokunduktan veya tıkladıktan sonra Sistem hizmetlerini yükle ve Başlangıç öğelerini yükle onay kutularının işaretlerini kaldırın.

  2. Sistem hizmetlerini yükle onay kutusunu işaretleyin, Tamam ve ardından Yeniden başlat öğesine dokunun veya tıklatın.

  3. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra sorun yine oluşuyorsa, aşağıdakilerden birini veya gerekirse her ikisini birden yapın:

   Soruna neden olan sistem hizmetini belirleyin.

   • Hizmetler sekmesine ve Tümünü devre dışı bırak öğesine dokunun veya tıklatın, listedeki ilk hizmetin onay kutusunu işaretleyin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun oluşmuyorsa, ilk hizmeti sorunun olası nedenleri arasından çıkarabilirsiniz.

   • İlk hizmet seçili durumda iken, ikinci hizmetin onay kutusunu da işaretleyin ve bilgisayarı yeniden başlatın.

   • Bu işlemi sorun tekrar ortaya çıkana kadar tekrarlayın. Sorunu yeniden oluşturamıyorsanız, sistem hizmetlerini sorunun olası nedenleri arasından çıkarabilirsiniz.

   Soruna neden olan başlangıç öğesini belirleyin.

   • Başlangıç sekmesine ve Görev Yöneticisi'ni Aç öğesine dokunun veya tıklatın.

   • Her bir başlangıç öğesine ve ardından Devre dışı bırak seçeneğine dokunarak veya tıklatarak birincisi hariç tüm başlangıç öğelerini devre dışı bırakın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sorun oluşmuyorsa, ilk başlangıç öğesini sorunun olası nedenleri arasından çıkarabilirsiniz.

   • İlk başlangıç öğesi seçiliyken ikinci başlangıç öğesine ve ardından Etkinleştir seçeneğine dokunun veya tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu işlemi sorun tekrar ortaya çıkana kadar tekrarlayın.

Tab

Önyükleme

Açıklama

İşletim sisteminin yapılandırma seçeneklerini ve gelişmiş hata ayıklama ayarlarını gösterir:

 • Güvenli önyükleme: En az. Başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak Windows grafik kullanıcı arabirimini (Dosya Gezgini) güvenli modda açar. Ağ devre dışıdır.

 • Güvenli önyükleme: Diğer kabuk. Başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak Windows komut istemini güvenli modda açar. Ağ iletişimi ve Dosya Gezgini devre dışıdır.

 • Güvenli önyükleme: Active Directory Onarım. Başlangıç sırasında Dosya Gezgini'ni önemli sistem hizmetlerini ve Active Directory hizmetini çalıştırarak açar.

 • Güvenli önyükleme: Ağ. Başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak Dosya Gezgini'ni güvenli modda açar. Ağ devre dışıdır.

 • GUI önyüklemesi yok Başlangıç sırasında Windows Hoş Geldiniz ekranı görüntülenmez.

 • Önyükleme günlüğü Başlangıç işlemi ile ilgili tüm bilgileri %SystemRoot%Ntbtlog.txt dosyasında saklar.

 • Temel video Başlangıç sırasında Dosya Gezgini'ni en düşük VGA modunda açar. Böylece, bilgisayardaki video donanımına özgü video sürücüleri yerine standart VGA sürücüleri yüklenir.

 • İşletim Sistemi önyükleme bilgileri Başlangıç işlemi sırasında sürücüler yüklenirken, sürücü adlarını gösterir.

 • Zaman Aşımı. Önyükleme menüsünün varsayılan önyükleme girişi otomatik olarak seçilmeden önce ne kadar görüntüleneceğini belirler. Varsayılan olarak bu 30 saniye olarak ayarlanmıştır.

 • Tüm önyükleme ayarlarını kalıcı yap Sistem Yapılandırması'nda yapılan değişiklikleri izlemez. Seçenekler daha sonra Sistem Yapılandırması kullanılarak değiştirilebilir, ancak elle değiştirilmelidir. Bu seçenek işaretlendiğinde, yaptığınız değişiklikleri Genel sekmesinde Normal başlangıç ayarını seçerek geri alamazsınız.

Gelişmiş seçenekler:

 • İşlemci sayısı Çok işlemcili bir sistemde işlemci sayısını sınırlar. Bu onay kutusu seçiliyse, sistem yalnızca açılan listede bulunan sayıda işlemciyi kullanarak önyükleme yapar.

 • Bellek üst sınırı Yetersiz bellek yapılandırmasına öykünmek üzere işletim sistemi tarafından kullanılan fiziksel bellek üst sınırını belirtir. Metin kutusundaki değer megabayt (MB) cinsindendir.

 • PCI Kilidi Windows'un PCI veri yolundaki G/Ç ve IRQ kaynaklarını yeniden dağıtmasını engeller. BIOS veya UEFI tarafından ayarlanan G/Ç ve bellek kaynakları korunur.

 • Hata Ayıklama Aygıt sürücüsü geliştirme için çekirdek modu hata ayıklamayı etkinleştirir. Daha fazla bilgi için Windows Sürücü Seti web sitesine gidin.

 • Genel hata ayıklama ayarları Çekirdek hata ayıklayıcısının bir hata ayıklayıcısı ana bilgisayarıyla iletişim kurabilmesi için bu bilgisayarda kullanılan hata ayıklayıcısı bağlantı ayarlarını belirtir. Ana bilgisayar ile hedef bilgisayarlar arasındaki hata ayıklayıcısı bağlantısı Seri, IEEE 1394 veya USB olabilir.

 • Hata ayıklama bağlantı noktası Bağlantı türü ve seri bağlantı noktası olarak Seri kullanılarak belirtilir. Varsayılan bağlantı noktası COM1’dir.

 • Baud hızı Hata ayıklama bağlantı noktası seçildiğinde ve hata ayıklama bağlantı türü Seri olduğunda kullanılacak baud hızını belirtir. Bu ayar isteğe bağlıdır. Geçerli baud değerleri 9600, 19.200, 38.400, 57.600 ve 115.200'dür. Varsayılan baud hızı 115.200 bps'dir.

 • Kanal Hata ayıklama bağlantı türü olarak 1394 kullanılacağını ve kullanılacak kanal numarasını belirtir. Kanalın değeri 0 ve 62 dahil olmak üzere bu değerler arasında bir ondalık tamsayı olmalıdır ve ana bilgisayar tarafından kullanılan kanal numarasıyla eşleşmelidir. Belirtilen kanal, bağdaştırıcıda seçilen fiziksel 1394 bağlantı noktasına bağlı değildir. Kanalın varsayılan değeri 0'dır.

 • USB hedefi adı Hata ayıklama bağlantısının türü USB olduğunda kullanılacak dize değerini belirtir. Bu dize herhangi bir değer olabilir.

Tab

Hizmetler

Açıklama

Bilgisayar başlatıldığında başlayan tüm hizmetleri ve bunların geçerli durumunu (Çalışıyor veya Durduruldu) listeler. Başlatma ile ilgili sorunlara hangi hizmetlerin neden olduğunu bulmak üzere, başlatma sırasında hizmetleri tek tek etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere Hizmetler sekmesini kullanın.

Hizmetler listesinde yalnızca üçüncü taraf uygulamalarının görüntülenmesini istiyorsanız Tüm Microsoft hizmetlerini gizle'yi seçin. Bilgisayarın bir sonraki başlatılışında bir hizmeti devre dışı bırakmak üzere ilgili onay kutusunu temizleyin. Genel sekmesinde Seçmeli başlangıç ayarını seçtiyseniz, başlatma sırasında hizmetin yeniden başlatılması için Genel sekmesinde Normal başlangıç ayarını veya hizmetin onay kutusunu seçmelisiniz.

Uyarı  Normalde başlangıç sırasında çalıştırılan hizmetleri devre dışı bırakmak, bazı uygulamaların çalışmasının durmasına veya sistemde kararsızlığa neden olabilir. Bu listedeki hizmetleri, bilgisayarınızın çalışması açısından mutlak bir önem taşıyorlarsa devre dışı bırakmayın. Tümünü devre dışı bırak seçeneği belirlenirse, işletim sisteminin başlatılabilmesi için gerekli olan bazı Microsoft hizmetleri devre dışı bırakılmaz.

Tab

Başlangıç

Açıklama

Artık başlangıç öğelerini Görev Yöneticisi'nden yönetebilirsiniz. Görev Yöneticisi'ndeki Başlangıç sekmesinde, bilgisayar başlatılırken çalışan tüm uygulama ve hizmetler, yayımcılarının adları, durumları ve başlangıca olan etkileriyle birlikte listelenir.


 • Görev Yöneticisi'ni açmak için ekranın sağ kenarından içeri doğru çekin, Ara'ya dokunun (fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gidin, fare işaretçisi aşağı doğru indirin ve Ara'ya tıklayın), arama kutusuna Görev Yöneticisi girin ve sonra da Görev Yöneticisi'ne dokunun veya tıklayın.

Not  Normalde Başlangıçta çalışmaya başlayan uygulama veya hizmetleri devre dışı bırakmanız durumunda, ilgili uygulama ve hizmetler daha yavaş başlayabilir veya beklendiği gibi çalışmayabilir.

Tab

Araçlar

Açıklama

Tanılama araçlarının ve kullanabileceğiniz diğer gelişmiş araçların bir listesini sağlar.

Gelişmiş başlangıç seçenekleri hakkında bilgi edinmek için bkz. Windows Başlangıç Ayarları (güvenli mod dahil). Daha derinlemesine bilgi edinmek için BT uzmanları için Microsoft web sitesine gidin.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?