Windows Deneyim Dizini, bilgisayarınızın Windows ile ne kadar iyi çalıştığını söyleyen ve bekleyebileceğiniz deneyimi puanlandırmak üzere taban puanı kullanan bir ölçümdür. Taban puanının yüksek olması genellikle bilgisayarınızın daha düşük taban puana sahip bir bilgisayardan daha hızlı ve daha duyarlı olduğu anlamına gelir.

Performans Bilgileri ve Araçları'ndaki Windows Deneyim Dizini numaraları
Performans Bilgileri ve Araçları'ndaki Windows Deneyim Dizini numaraları

Bilgisayarınızdaki her donanım alt puan adı verilen kendi puanını alır. Bilgisayarınızın toplam taban puanı, hepsinin ortalaması yerine en düşük tek alt puana göre belirlenir. En çok önem verdiğiniz donanımların performansını görmek üzere, bilgisayarınızın bazı kısımlarını yükseltmeniz gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olacak alt puanları görüntüleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızın taban puanını öğrenmek için

  1. Ekranın sağ tarafından içeri doğru çekerek Performans Bilgileri ve Araçları'nı açın, Ara'ya dokunun (fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gidin ve Ara'yı tıklatın), arama kutusuna Performans Bilgileri ve Araçları ifadesini girin, Ayarlar'a ve sonra Performans Bilgileri ve Araçları öğesine dokunun veya tıklatın.

  2. Bilgisayarınızın Windows Deneyimi Dizini temel puanını ve alt puanlarını görüntüleyin. Donanımınızı yeni yükselttiyseniz ve puanınızın değişip değişmediğini öğrenmek istiyorsanız Değerlendirmeyi yeniden çalıştır'a dokunun veya tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası girmeniz veya seçiminizi onaylamanız istenebilir.

    Alt puanları ve temel puanı göremiyorsanız Bu bilgisayarı derecelendir'e dokunun veya tıklatın. Yönetici izni gerekli Yönetici parolası girmeniz veya seçiminizi onaylamanız istenebilir.

Not

  • Windows Deneyim Dizini taban puanı genellikle 1,0 ile 7,9 arasındadır. Ancak, bilgisayarınızda 64 bit işlemci ve 4 GB ya da daha az rasgele erişim belleği (RAM) varsa, bilgisayarınızın Bellek (RAM) alt puanı en fazla 5,9 olur. Diğer bir deyişle toplam taban puanınız 5,9 ile sınırlı olacaktır.

Temel puanınız veya alt puanlarınız güncelleştirilemezse

Aşağıdaki koşullar Windows programının Windows Deneyimi Dizini'nden güncelleştirilmesini engelleyebilir:

  • Pil gücüyle çalıştırma.‌ Windows yalnızca pille çalıştırıldığında otomatik olarak güç tasarrufu yapmaya çalışır. Bu nedenle, bilgisayarınız pil gücüyle çalışırsa performans değerlendirmesi doğru kapasitesini yansıtmaz. Bilgisayarınızı fişe takıp değerlendirmeyi yeniden çalıştırın.

  • Yeterli boş sürücü alanı yok. Bilgisayarınızı değerlendirirken, Windows Deneyim Dizini sabit sürücünüzde bir sınama dosyası oluşturur. Sınama dosyasını oluşturmak için yeterli boş alan yoksa değerlendirme tamamlanamaz. Alan boşaltmak için Disk Temizleme aracını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Disk Temizleme'yi kullanarak dosyaları silme.

  • Değerlendirme devam ediyor. Windows Deneyim Dizini değerlendirmesini daha önce başlattıysanız puanlarınız güncelleştirilemez.

  • Video sürücüsü eski. Bilgisayarınız video sürücüsünün daha eski bir sürümünü kullanıyorsa puanlarını güncelleştirilemeyebilir.

  • Multimedya desteği yok. Bilgisayarınızda multimedya desteği yoksa puanlarınız güncelleştirilemez.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?