Що таке теги?

Теги — це одна з кількох властивостей, які користувач може додавати до файлів, щоб їх було легше знаходити та впорядковувати. Крім тегів, файли мають також інші властивості, такі як дата змінення, ім’я автора та оцінювання. Теги не входять до вмісту файлу. Натомість, теги надають інформацію щодо файлів, на підставі якої користувач може ефективніше шукати та впорядковувати файли. На відміну від інших властивостей, які зазвичай є заздалегідь визначеними, теги можна задавати довільно (наприклад,«фактури», «відпустка» або «особисті документи» тощо). Створені та додані до файлу теги стають однією з його властивостей.

Теги та інші властивості можна використовувати для пошуку та впорядкування файлів. Простіше знайти файл за тегом, який було йому надано, ніж намагатися пригадати, в якій папці цей файл зберігається або його точну назву.

Зображення тегів у області відомостей
Теги в області відомостей