Які відомості відображаються в журналах подій? (Переглядач подій)


Для виконання цих кроків потрібно ввійти до системи із правами адміністратора. Якщо ви не маєте прав адміністратора, можна змінити лише настройки, які застосовуються до вашого облікового запису користувача, а деякі файли журналів подій будуть недоступні.

Журнали подій — це особливі файли, в які записуються відомості про значні події на комп’ютері, наприклад, вхід користувача до системи або помилка у програмі. Коли трапляються ці типи подій, Windows записує їх у журнал подій, який можна прочитати за допомогою засобу «Перегляд подій». Досвідчені користувачі можуть знайти в журналі подій корисні відомості для виправлення неполадок із Windows та іншими програмами.

Засіб «Перегляд подій» записує відомості в кілька різних журналів. Журнали Windows включають:

  • Події застосунків (програм). Подія поділяються на помилки, попередження та повідомлення, залежно від серйозності події. Помилка — це значна проблема, наприклад, втрата даних. Попередження – це подія, яка необов’язково є значною, але може вказувати на можливу проблему в майбутньому. Інформаційна подія описує успішну операцію програми, драйвера або служби.

  • Події, пов’язані з безпекою. Ці події називаються аудитами й описуються як успішні або невдалі, залежно від події, наприклад, чи успішний був вхід користувача в систему Windows.

  • Події настроювання. Для комп’ютерів, настроєних як контролери домену, тут відображатимуться додаткові журнали.

  • Системні події. Системні події реєструються системою Windows і системними службами Windows і класифікуються як помилки, попередження або повідомлення.

  • Переадресовані події. Це події, переадресовані до журналу іншими комп’ютерами.

Журнали застосунків і служб різняться. Вони включають окремі журнали про запущені на комп’ютері програми, а також більш деталізовані журнали, які стосуються окремих служб Windows.

  1. Відкрийте діалогове вікно «Перегляд подій». Для цього натисніть кнопку ПускЗображення кнопки «Пуск» і послідовно клацніть Панель керування, Система та безпека, Адміністрування та двічі клацніть Перегляд подій. Потрібен дозвіл адміністратораЯкщо буде запропоновано ввести пароль адміністратора або підтвердити видалення, введіть пароль або надайте підтвердження.

  2. На лівій панелі виберіть журнал подій.

  3. Двічі клацніть подію для її докладнішого перегляду.

Примітка

  • Для отримання додаткових відомостей про журнали подій перейдіть у меню Довідка і виберіть пункт Виклик довідки.Потрібна додаткова довідка?