Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp thông báo lỗi về vấn đề chứng chỉ bảo mật của trang web. Chứng chỉ của một trang cho phép Internet Explorer thiết lập kết nối bảo mật với trang đó. Lỗi chứng chỉ xuất hiện khi có vấn đề với một chứng chỉ hoặc việc sử dụng chứng chỉ của một máy chủ web. Internet Explorer giúp thông tin của bạn được bảo mật hơn bằng cách cảnh báo về các lỗi chứng chỉ.

Lỗi chứng chỉ là gì?

Thông báo lỗi Ý nghĩa của nó
Thông báo lỗi

Chứng chỉ bảo mật của trang web này đã bị thu hồi

Ý nghĩa của nó

Bạn không nên tin trang web này. Điều này thường có nghĩa là chứng chỉ bảo mật đã bị trang web lấy hoặc sử dụng một cách gian lận.

Thông báo lỗi

Địa chỉ trang web này không khớp với địa chỉ trong chứng chỉ bảo mật

Ý nghĩa của nó

Một trang web đang sử dụng chứng chỉ được cấp cho một địa chỉ web khác. Lỗi này có thể xuất hiện nếu một công ty sở hữu nhiều trang web và sử dụng cùng một chứng chỉ cho nhiều trang web.

Thông báo lỗi

Chứng chỉ bảo mật của trang web này đã hết hạn.

Ý nghĩa của nó

Ngày hiện tại không nằm trong khoảng thời gian mà chứng chỉ có hiệu lực. Trang web phải gia hạn lại chứng chỉ với bộ phận cấp chứng chỉ để có hiệu lực. Chứng chỉ hết hạn có thể là rủi ro bảo mật.

Thông báo lỗi

Chứng chỉ bảo mật trang web không phải từ một nguồn đáng tin cậy.

Ý nghĩa của nó

Chứng chỉ được ban hành bởi một thẩm quyền xác thực không được Internet Explorer công nhận. Các trang web lừa đảo thường dùng chứng chỉ giả mạo khiến lỗi này xuất hiện.

Thông báo lỗi

Internet Explorer đã phát hiện vấn đề với chứng chỉ bảo mật của trang web này

Ý nghĩa của nó

Internet Explorer phát hiện lỗi với chứng chỉ mà không trùng khớp với lỗi nào khác. Việc này có thể do chứng chỉ đã bị hỏng, bị can thiệp vào, được viết dưới định dạng không nhận ra hoặc không đọc được. Bạn không nên tin vào danh tính của một trang web nếu chứng chỉ có lỗi này.

Có an toàn không khi bỏ qua lỗi về chứng chỉ?

Tất cả chứng chỉ trang web đều cung cấp danh tính của máy chủ web. Nếu chứng chỉ có lỗi, hệ thống có thể báo rằng kết nối của bạn đã bị chặn hoặc máy chủ web đã đưa sai danh tính của nó. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng vào danh tính của trang web, bạn biết rằng kết nối của mình không bị xâm hại và hiểu rõ những rủi ro thì bạn có thể chọn tiếp tục đi vào trang web. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên bỏ qua cảnh báo về chứng chỉ.

Tôi có thể truy cập một trang web ngay cả khi nhận được báo lỗi về chứng chỉ không?

Có. Tuy việc này không được khuyến khích nhưng bạn vẫn có thể bấm vào Tiếp tục vào trang web (không khuyến khích) tại trang cảnh báo lỗi chứng chỉ để truy cập vào trang web. Nếu bỏ qua trang cảnh báo và truy cập vào trang web với chứng chỉ bị lỗi, Internet Explorer sẽ nhớ chứng chỉ đó khi bạn mở trình duyệt. Bạn có thể quay lại trang web mà không phải nhận thêm cảnh báo về chứng chỉ đó cho đến khi Internet Explorer khởi động lại.

Tôi có thể tắt các lỗi chứng chỉ không?

Không, bạn không thể tắt kiểm tra chứng chỉ trong Internet Explorer. Nếu bạn nhận được báo lỗi chứng chỉ thì có nghĩa trang web bạn đang truy cập có vấn đề về chứng chỉ và nó không chỉ ra vấn đề với Internet Explorer.

Bạn cần được trợ giúp thêm?