ActiveXĐiều khiển

ActiveXĐiều khiển là những ứng dụng nhỏ cho phép trang web cung cấp các nội dung chẳng hạn như video và trò chơi. Chúng cũng cho phép bạn tương tác với nội dung như thanh công cụ và tín hiệu báo giá cổ phiếu khi bạn duyệt web. Tuy nhiên, những ứng dụng này thỉnh thoảng có thể bị trục trặc hoặc cung cấp nội dung bạn không mong muốn. Trong một số trường hợp, những ứng dụng này có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ PC của bạn, phá hỏng thông tin trên PC, cài đặt phần mềm trên PC mà không có sự đồng ý của bạn hoặc cho phép người khác điều khiển PC của bạn từ xa.

ActiveXBộ lọc

Bộ lọc ActiveX trong Internet Explorer ngăn trang cài đặt và sử dụng những ứng dụng này. Điều này có thể giúp bạn duyệt an toàn hơn nhưng nó cũng ảnh hưởng đến hiệu năng của một số trang. Ví dụ, khi bật Bộ lọc ActiveX, video, trò chơi và nội dung tương tác khác có thể không hoạt động.

Hiển thị tất cả

Để bật Bộ lọc ActiveX cho tất cả trang

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, trỏ đến An toàn trong trình đơn thả xuống, rồi gõ nhẹ hoặc bấm ActiveX Bộ lọc. Bây giờ sẽ có dấu chọn kế bên Bộ lọc ActiveX.

Tắt Bộ lọc ActiveX cho từng trang

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Đến trang bạn muốn cho phép chạy điều khiển ActiveX.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Bộ lọc trên thanh địa chỉ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tắt ActiveX Bộ lọc. Nếu nút Bộ lọc không xuất hiện trong thanh địa chỉ, không có nội dung ActiveX được lọc trên trang.

Tắt Bộ lọc ActiveX cho tất cả trang

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, trỏ đến An toàn trong trình đơn thả xuống, rồi gõ nhẹ hoặc bấm ActiveX Bộ lọc. Sẽ không còn dấu chọn kế bên Bộ lọc ActiveX.

Điều chỉnh thiết đặt ActiveX trong Internet Explorer

Internet Explorer có thể không được thiết lập để tải xuống hoặc chạy điều khiển ActiveX vì lý do bảo mật. Thay đổi một số thiết đặt bảo mật nâng cao sẽ cho phép bạn tải xuống, cài đặt hoặc chạy điều khiển nhưng PC có thể dễ bị tấn công hơn bởi các mối đe dọa về bảo mật. Chỉ thay đổi các thiết đặt ActiveX nâng cao nếu bạn chắc chắn về việc tăng mức rủi ro cho PC.

Để thay đổi thiết đặt ActiveX

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Mức tùy chỉnh, dưới phần bổ sung và điều khiển ActiveX, thực hiện một trong các điều sau:

  • Cho phép Tự động nhắc về điều khiển ActiveX bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Bật.

  • Cho phép Internet Explorer Hiển thị video và ảnh động trên trang web mà không sử dụng trình phát phương tiện bên ngoài bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Bật.

  • Cho phép Internet Explorer Tải xuống điều khiển ActiveX đã ký bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Bật, hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.

  • Cho phép Internet Explorer Chạy phần bổ sung và điều khiển ActiveX bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Bật, hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.

  • Cho phép Internet Explorer Tạo tập lệnh cho điều khiển ActiveX được đánh dấu là an toàn để tạo tập lệnh bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Bật, hoặc Nhắc nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi điều này xảy ra.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa.

Ghi chú

 • Nếu bạn không thể thay đổi thiết đặt ActiveX, có thể bạn không có quyền và nên kiểm tra lại với người quản trị hệ thống.Bạn cần được trợ giúp thêm?