Thanh thẻ hiện lén tóm tắt các trang web bạn đã mở, và cho phép bạn dễ dàng mở một thẻ mới, đóng thẻ, hoặc chuyển đổi giữa các thẻ.

Xem thanh thẻ

Để xem thanh thẻ trong Internet Explorer, trượt nhanh lên từ cuối màn hình (hoặc bấm chuột phải). Tất cả các thẻ bạn mở sẽ được hiện trong thanh thẻ.

Mở một thẻ mới

Để mở một thẻ mới, mở thanh thẻ, và gõ nhẹ hoặc bấm nút Thẻ mới Thẻ Mới . Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+T để mở một thẻ mới.

Mở một thẻ InPrivate

Mở một thẻ Duyệt InPrivate mới bằng cách trượt nhanh lên từ cuối màn hình (hoặc bấm chuột phải). Trên thanh thẻ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ thẻ Công cụ thẻ, sau đó Thẻ InPrivate mới.

Đóng các thẻ

Để đóng từng thẻ, trong thanh thẻ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Đóng Đóng trong góc phải phía dưới của thẻ bạn muốn đóng.

Mở và đóng thẻ trong bàn làm việc

Để mở một thẻ mới trong Internet Explorer, gõ nhẹ hoặc bấm nút Thẻ mới trên thanh địa chỉ. Bạn có thể đóng từng thẻ bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm nút Đóng trên thẻ bạn muốn đóng. Xóa sạch thanh địa chỉ nhanh chóng bằng cách đóng tất cả các thẻ trừ một thẻ. Để làm điều này, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) thẻ mà bạn muốn giữ mở, sau đó bấm Đóng các thẻ khác.

Khi bạn mở một thẻ mới, bạn sẽ nhìn thấy trang thẻ mới. Từ trang thẻ mới, bạn có thể nhanh chóng mở các trang bạn thường ghé thăm, hoặc làm một trong các tùy chọn sau:

  • Mở một trang mới bằng cách nhập hoặc dán địa chỉ vào thanh địa chỉ.

  • Ẩn thông tin về các trang thường truy cập bằng cách bấm Ẩn trang web. Khôi phục thông tin bằng cách bấm Hiện trang web.

  • Bật Duyệt InPrivate bằng cách bấm Bắt đầu InPrivate Duyệt.

  • Mở lại các thẻ bạn vừa đóng bằng cách bấm Mở lại các thẻ đã đóng.

  • Mở lại các thẻ ở phiên duyệt web cuối bằng cách bấm Mở lại phiên cuối.

  • Mở Trang đề xuất bằng cách bấm Khám phá những trang web khác mà bạn có thể thích.

Nếu bạn muốn thấy trang chủ khi mở một tab mới, làm như sau:

  1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn Internet.
  3. Trên thẻ Chung, dưới mục Thẻ, gõ nhẹ hoặc bấm Thẻ.

  4. Chọn Trang chủ đầu tiên của bạn thành trang để mở khi một thẻ mới được mở ra, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.Bạn cần được trợ giúp thêm?