Theo dõi là gì?

Theo dõi nói đến cách mà các trang web, các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, các nhà quảng cáo và những người khác tìm hiểu về cách bạn tương tác với các trang. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi những trang bạn ghé thăm, các liên kết bạn bấm, và các sản phẩm bạn mua hoặc xem lại. Điều này giúp các trang cung cấp nội dung cá nhân hóa như các quảng cáo hoặc khuyến cáo, nhưng nó cũng có nghĩa là hoạt động duyệt của bạn đang được thu thập, và thường nó được chia sẻ với các công ty khác.

Chống theo dõi giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn như thế nào

Chống Theo dõi giúp ngăn thông tin duyệt của bạn được gửi tới các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba trên các trang bạn ghé thăm bằng cách chặn nội dụng từ các nhà cung cấp đó. Nó giúp giữ hoạt động duyệt của bạn riêng tư hơn. Để bật Chống Theo dõi, bạn cần cài đặt một Danh sách Chống Theo dõi. Nghĩ về một Danh sách Chống Theo dõi giống như "danh bạ đen". Internet Explorer chặn bất kì nội dung bên thứ ba từ các trang trong danhsách và giới hạn thông tin mà các trang bên thứba đó có thể thu thập được về bạn.

Để thêm Danh sách Chống Theo dõi

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền riêng tư, và dưới mục Chống Theo dõi, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm Danh sách Chống Theo dõi.

 4. Chọn một Danh sách Chống Theo dõi từ Internet Explorer Bộ sưu tấp, gõ hoặc bấm Thêm, sau đó gõ hoặc bấm lại Thêm Danh sách để cài đặt nó.

Cài đặt ít nhất một Danh sách Chống Theo dõi trên Chống theo dõi. Bạn có thể thường xuyên thêm nhiều danh sách bằng cách ghé thăm Internet Explorer Bộ sưu tập.

Hiển thị tất cả

Để thêm một Danh sách Chống Theo dõi trong bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Đến mục Internet Explorer Bộ sưu tập, và chọn một Danh sách Chống Theo dõi bạn muốn cài đặt.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm lại Thêm Danh sách để cài đặt nó.

Để gỡ bỏ hoặc tắt một Danh sách Chống Theo dõi

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý bổ trợ.
 3. Dưới mục Các loại Bổ trợ, chọn Chống Theo dõi.

 4. Chọn danh sách bạn muốn gỡ bỏ, và thực hiện một trong các bước sau:

  • Để tắt tạm thời danh sách, gõ nhẹ hoặc bấm Tắt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

  • Để gỡ bỏ danh sách vĩnh viễn, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ bỏ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Để bật hoặc tắt Chống Theo dõi

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền riêng tư, và dưới mục Chống Theo dõi, thực hiện một trong các bước sau:

  • Bật Chống Theo dõi bằng cách bật Chặn nội dung trên các trang từ những dịch vụ có thể theo dõi duyệt của tôi tới Bật. (Ít nhất một Danh sách Chống Theo dõi phải được cài đặt.)

  • Tắt Chống Theo dõi bằng cách bật Chặn nội dung trên các trang từ những dịch vụ có thể theo dõi duyệt của tôi tới Tắt.

Để bật hoặc tắt Chống Theo dõi trong bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, trỏ đến An toàn, sau đó thực hiện một trong các bước sau:
  • Gõ nhẹ hoặc bấm Bật Chống Theo dõi.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Tắt Chống Theo dõi.

Ghi chú

 • Bật Chống Theo dõi giúp giữ hoạt động duyệt của bạn riêng tư hơn, nhưng nó cũng có thể giới hạn nội dung bạn có thể xem trên một số trang. Bạn có thể chọn để miễn một số trang khỏi Chống Theo dõi bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Chống Theo dõi trong thanh địa chỉ, nơi sẽ cho bạn xem nội dung đã bị khóa trước đây.

Do Not Track giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn như thế nào

Khi Do Not Track được bật, Internet Explorer sẽ gửi một yêu cầu Do Not Track đến trang bạn ghé thăm và đến các bên thứ ba có nội dung được quản lý trên các trang đó để cho các trang biết rằng bạn không muốn bị theo dõi. Tìm hiểu thêm về Do Not TrackBạn cần được trợ giúp thêm?