Bảo vệ PC của bạn

Windows 8, Windows RT

BitLocker Mã hoá Ổ đĩa trong Pa-nen Điều khiển

Khoá dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng Mã hoá Ổ đĩa BitLocker

Bạn có thể mã hoá—hoặc "đổi tần số"—dữ liệu trên PC của mình bằng cách sử dụng BitLocker Mã hoá Ổ đĩa để giữ bảo mật PC. Chỉ người nào có đúng khoá mã hoá (như mật khẩu hoặc mã PIN) mới có thể giải mã và đọc dữ liệu đó. BitLocker có thể mã hoá toàn bộ ổ đĩa trên PC và giúp chặn tin tặc lấy cắp mật khẩu của bạn. Nếu PC của bạn bị thất lạc hoặc mất trộm, BitLocker cũng giúp ngăn người khác truy cập dữ liệu của bạn bằng cách lắp ổ đĩa đã khóa vào một PC khác.

Chú ý

Chuẩn bị sẵn sàng cho BitLocker

Khi bạn định sử dụng BitLocker, có một vài điều sau bạn cần suy nghĩ:

 • Loại ổ đĩa nào bạn muốn khoá. Bạn có thể bật BitLocker cho ổ đĩa hệ điều hành (ổ đĩa cài đặt Windows), ổ dữ liệu cố định (như ổ đĩa cứng bên trong) hoặc ổ dữ liệu di động (như ổ đĩa flash USB).

 • Cách bạn muốn mở khoá ổ đĩa. Tuỳ vào loại ổ đĩa bạn chọn khoá, bạn có thể được yêu cầu:

  • Tạo mật khẩu hoặc mã PIN bạn phải nhập để mở khoá ổ đĩa.

  • Liên kết thẻ bảo mật với ổ đĩa, để chỉ người nào có thẻ và mã PIN đó mới cỏ thể mở khoá.

  • Lưu bản sao khoá mã hoá vào ổ đĩa flash USB, để chỉ người nào lắp ổ đĩa flash mới có thể mở khoá.

  Để biết thêm thông tin về tùy chọn mở khóa khác, hãy xem Mở khóa ổ đĩa được bảo vệ bởi BitLocker.

 • Cách bạn muốn lưu trữ khoá phục hồi. Nếu bạn quên mật khẩu BitLocker hoặc nếu có sự cố với PC ngăn bạn truy cập ổ đĩa đã mã hoá, bạn vẫn có thể sử dụng khoá phục hồi (một chuỗi số ngẫu nhiên gồm 48 số) để truy cập lại ổ đĩa. Có thể lưu trữ khoá phục hồi vào nhiều chỗ khác nhau cho từng loại ổ đĩa, nhưng đảm bảo bạn sao lưu bản sao để phòng ngừa (thậm chí là in ra).

  Cảnh báo

  • Bạn nên lưu trữ khoá phục hồi ở nơi an toàn, riêng biệt với PC. Nếu để mất khoá phục hồi này, bạn có thể vĩnh viễn không truy cập được các tệp của mình.

Bật BitLocker

BitLocker nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không quá phức tạp. Khi bạn đã quyết định loại ổ đĩa nào muốn khoá, thuật sĩ Mã hoá Ổ đĩa BitLocker sẽ hướng dẫn bạn các bước còn lại của quá trình.

Hiển thị tất cả

Khoá ổ đĩa hệ điều hành

Cách khoá ổ đĩa cài đặt Windows:

 1. Sử dụng nút Tìm kiếm để tìm và mở Mã hoá Ổ đĩa BitLocker.

 2. Trong Ổ đĩa hệ điều hành, mở rộng thông tin ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Bật BitLocker. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Thuật sĩ Mã hoá Ổ đĩa BitLocker sẽ mất giây lát để chuẩn bị PC của bạn. Làm theo hướng dẫn cho đến khi màn hình Chọn cách mở khoá ổ đĩa khi khởi động xuất hiện.

 3. Chọn cách bạn muốn mở khoá ổ đĩa, sau đó làm theo hướng dẫn cho đến khi màn hình Cách bạn muốn sao lưu khoá phục hồi? xuất hiện.

 4. Chọn cách bạn muốn sao lưu khoá phục hồi, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Bạn có thể muốn in bản sao khoá phục hồi để phòng ngừa.

 5. Chọn mức mã hoá ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 6. Thực hiện một trong các bước sau:

  • Để bắt đầu mã hoá ngay ổ đĩa, nhấn hoặc bấm Bắt đầu mã hoá.

  • Để đảm bảo PC của bạn có thể đọc cả khoá mã hoá và khoá phục hồi, chọn hộp kiểm Chạy BitLocker kiểm tra hệ thống, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp tục.

   Chạy kiểm tra hệ thống là một cách khác để đảm bảo BitLocker hoạt động tốt cho bạn, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn và cần khởi động lại PC. Nếu bạn quyết định chạy kiểm tra hệ thống, đảm bảo bạn đã lưu công việc trước khi khởi động lại. Khi PC khởi động lại, nó sẽ nhắc bạn mở khoá ổ đĩa hệ điều hành bằng phương thức bạn vừa chọn.

Khoá ổ dữ liệu cố định

Cách khoá ổ dữ liệu bên trong PC:

 1. Sử dụng nút Tìm kiếm để tìm và mở Mã hoá Ổ đĩa BitLocker.

 2. Trong Ổ dữ liệu cố định, mở rộng thông tin ổ đĩa cho ổ đĩa bạn muốn khoá, sau đó nhấn hoặc bấm BậtBitLocker. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Chọn cách bạn muốn mở khoá ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Bạn có thể chọn nhiều phương thức mở khoá.

 4. Chọn cách bạn muốn sao lưu khoá phục hồi, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Bạn có thể muốn in bản sao khoá phục hồi để phòng ngừa.

 5. Chọn mức mã hoá ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 6. Nhấn hoặc bấm Bắt đầu mã hoá.

Khoá ổ dữ liệu di động

Cách khoá ổ đĩa bạn có thể cắm vào cổng USB trên PC:

 1. Lắp ổ đĩa bạn muốn khoá vào cổng USB trên PC.

 2. Sử dụng nút Tìm kiếm để tìm và mở Mã hoá Ổ đĩa BitLocker.

 3. Trong Ổ dữ liệu di động - BitLocker To Go, mở rộng thông tin ổ đĩa cho ổ đĩa bạn muốn khoá, sau đó nhấn hoặc bấm Bật BitLocker.

 4. Chọn cách bạn muốn mở khoá ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Bạn có thể chọn nhiều phương thức mở khoá.

 5. Chọn cách bạn muốn sao lưu khoá phục hồi, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Bạn có thể muốn in bản sao khoá phục hồi để phòng ngừa.

 6. Chọn mức mã hoá ổ đĩa, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 7. Nhấn hoặc bấm Bắt đầu mã hoá.

Xem thêm

Nhận hỗ trợ dành cho an toàn, bảo mật và tài khoản.

Giúp bảo vệ tệp của bạn nếu có sự cố với ổ đĩa.

Sử dụng sức mạnh của đám mây để giúp bảo vệ các tệp của bạn.