Tại sao tôi không thể kết nối với các PC khác?

Có thể có rất nhiều lý do tại sao bạn không thể kết nối với các PC khác trong mạng nhà của bạn hoặc chia sẻ tệp và máy in với chúng. Tìm sự cố cụ thể và giải pháp có thể trong bảng sau. Để biết thêm thông tin về chia sẻ tệp và thư mục với người khác, xem Chia sẻ tệp và thư mục.

Sự cố
Các giải pháp khả thi

Bạn chưa tạo hoặc gia nhập nhóm nhà.

Nhóm nhà liên kết các PC trong mạng nhà để bạn có thể chia sẻ ảnh, nhạc, video và máy in. Tạo hoặc gia nhập một nhóm nhà là cách dễ nhất để chia sẻ tệp và máy in trong mạng.

Ghi chú

 • Nhóm Nhà có trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên PC chạy Windows RT 8.1 nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà. Nhóm Nhà không có sẵn trong Windows Server 2008 R2.

Để tạo hoặc tham gia nhóm nhà

 1. Mở Nhóm Nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết đặt), gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm Nhà.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo, hoặc nhập mật khẩu nhóm nhà rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tham gia.

Bạn đang không sử dụng một nhóm nhà, và thư mục hoặc máy in mà bạn muốn truy cập không được chia sẻ.

Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một nhóm nhà để chia sẻ các tệp và máy in trên mạng của bạn vì sẽ dễ thiết lập hơn nhiều. Chia sẻ máy in và tệp không sử dụng nhóm nhà là một tiến trình gồm hai phần. Đầu tiên, bạn cần bật con trượt Tìm thiết bị và nội dung lên theo như mô tả trong các bước tiếp theo. Thứ hai, bạn cần đặt thuộc tính chia sẻ cho chính đối tượng.

Con trượt Tìm thiết bị và nội dung bị tắt.

Để tìm các PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, và sau đó bật con trượt Tìm thiết bị và nội dung.

Khám phá mạng bị tắt.

Thực hiện theo các bước ở phần trước để bật con trượt Tìm thiết bị và nội dung.

Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu được bật.

Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu được bật theo mặc định cho các PC trong nhóm làm việc. Khi chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu được bật, những người dùng PC khác trên mạng của bạn không thể truy cập vào các thư mục hay máy in được chia sẻ trừ khi họ có một tài khoản người dùng trên PC của bạn. Có hai cách để bật chia sẻ máy in hoặc tệp:

 • Tạo các tài khoản người dùng giống nhau trên tất cả PC trong nhóm làm việc (khuyến nghị). Để biết thêm thông tin, xem Tạo tài khoản người dùng.

 • Tắt chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu. Để tắt chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu, làm theo các bước sau:

 1. Mở Thiết đặt chia sẻ chuyên sâu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập chia sẻ chuyên sâu vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt chia sẻ chuyên sâu.

 2. Bấm vào chữ v Biểu tượng V để mở rộng hồ cấu hình mạng hiện tại.
 3. Dưới phần Chia sẻ có mật khẩu bảo vệ, bấm Tắt chia sẻ có mật khẩu bảo vệ, rồi bấm Lưu thay đổi. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Ghi chú

 • Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu không dùng được trên các PC nằm trong một miền.

 • Bạn chỉ có thể gia nhập miền nếu PC chạy Windows 8.1 Pro hoặc Windows 8.1 Enterprise.

Các PC không nằm cùng một nhóm làm việc.

Để tham gia hoặc tạo một nhóm làm việc

 1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

 2. Dưới phần Thiết đặt tên máy tính, miền và nhóm làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, trên thẻ Tên Máy tính, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi.

 4. Trong hộp thoại Thay đổi Tên Máy tính/Miền, dưới phần Thành viên của, gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm làm việc, rồi làm một trong các bước sau:

  • Để gia nhập nhóm làm việc có sẵn, nhập tên của nhóm làm việc mà bạn muốn gia nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  • Để tạo một nhóm làm việc mới, nhập tên của nhóm làm việc mà bạn muốn tạo rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Bạn không có quyền hạn truy cập các tệp hoặc thư mục mà bạn đang cố gắng truy cập.

Liên hệ với chủ sở hữu của tệp hoặc thư mục đó để xin quyền hạn.

Nếu bạn đang ở trong mạng công ty, bạn cần liên hệ với người quản trị IT của bạn.

Chính sách Nhóm có thể chặn kết nối.

Nếu PC mà bạn đang cố gắng kết nối thuộc về một miền (ví dụ như trong một mạng công ty), có thể là người quản trị IT đã bật một chính sách chặn các kết nối đến các PC đã tham gia miền. Liên hệ với người quản trị IT để được giúp đỡ.

PC của bạn không có các cập nhật mới nhất cho bộ định tuyến của bạn.

Để chắc chắn bạn có được các cập nhật mới nhất, hãy kiểm tra với nhà sản xuất bộ định tuyến.

Bạn cần được trợ giúp thêm?