Thêm bố trí bàn phím

Nếu bạn thêm một ngôn ngữ mới vào Windows, bàn phím mặc định cũng được thêm vào để bạn có thể gõ bằng ngôn ngữ đó. Nếu bạn không muốn sử dụng bàn phím mặc định, bạn có thể thêm bố trí bàn phím khác hoặc trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) để nhập văn bản.

Để thêm bố trí bàn phím cho ngôn ngữ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngôn ngữ, chọn Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm một ngôn ngữ.

 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm bố trí bàn phím vào, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn kế bên tên ngôn ngữ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm phương pháp nhập liệu.

 4. Duyệt danh sách phương pháp nhập liệu hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm bố trí bàn phím bạn muốn sử dụng.

 5. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào bố trí bàn phím, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Để đặt bàn phím làm mặc định

Để đặt bàn phím làm mặc định, làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngôn ngữ, chọn Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm một ngôn ngữ.

 3. Nhấn hoặc bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Dưới phần Ghi đè phương pháp nhập liệu mặc định, chọn bố trí bàn phím bạn muốn làm bàn phím mặc định rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Bạn cần được trợ giúp thêm?