Kết nối tài khoản Microsoft với tài khoản miền của bạn

Bạn có thể kết nối tài khoản Microsoft với tài khoản miền của mình cũng như đồng bộ hóa cài đặt và tùy chọn giữa hai tài khoản này. Ví dụ: nếu sử dụng tài khoản miền tại nơi làm việc, bạn có thể kết nối tài khoản Microsoft với tài khoản miền và thấy cùng một hình nền, cài đặt ứng dụng, lịch sử trình duyệt và mục yêu thích cũng như các cài đặt tài khoản Microsoft khác mà bạn thấy trên PC tại nhà. Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ tài khoản Microsoft từ PC miền của mình mà không cần đăng nhập vào từng dịch vụ.

Để kết nối tài khoản Microsoft của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Người dùng.

 3. Nhấn hoặc bấm Kết nối tài khoản Microsoft của bạn.

 4. Chọn cài đặt từ tài khoản Microsoft mà bạn muốn đồng bộ hóa với tài khoản miền rồi nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 5. Nhập địa chỉ email bạn sử dụng làm tài khoản Microsoft, sau đó nhấn hoặc bấm Tiế́p theo.

  Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, nhấn hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới rồi làm theo hướng dẫn.

 6. Nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 7. Thêm thông tin kiểm chứng bảo mật của bạn, nhấn hoặc bấm Tiếp theo, sau đó nhấn hoặc bấm Hoàn tất.

Ghi chú

 • Tài khoản miền hoặc cài đặt Chính sách Nhóm của bạn có thể không cho phép bạn kết nối tài khoản Microsoft hoặc đồng bộ hóa một số cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với quản trị viên hệ thống của bạn.

 • Bạn có thể ngắt kết nối tài khoản Microsoft khỏi tài khoản miền của mình bất cứ lúc nào bạn muốn. Trong cài đặt PC, chuyển tới Người dùng, nhấn hoặc bấm Ngắt kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Hoàn tất.

 • Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, hãy xem Tài khoản người dùng: Câu hỏi thường gặp.

Bạn cần được trợ giúp thêm?