Sao hoặc di chuyển tệp và thư mục

Bạn có thể sao và di chuyển tệp và thư mục bằng một vài cách khác nhau sử dụng File Explorer.

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Duyệt đến thư mục hoặc vị trí có chứa tệp hoặc thư mục bạn muốn sao hoặc di chuyển.

 3. Sao hoặc di chuyển thư mục bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

  • Chọn khoản mục bạn muốn sao hoặc di chuyển, gõ nhẹ hoặc bấm Trang đầu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sao để sao chúng hoặc Cắt để di chuyển chúng.

   Tùy chọn bảng tạm trong File Explorer
   Tùy chọn bảng tạm trong File Explorer

   Duyệt đến vị trí mới mà bạn muốn tệp hoặc thư mục chuyển đến, gõ nhẹ hoặc bấm Trang đầu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Dán.

  • Mở hai cửa sổ File Explorer cạnh nhau, rồi kéo các mục từ cửa sổ này sang cửa sổ kia. Để mở cửa sổ File Explorer mới, gõ nhẹ hoặc bấm Tệp, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở cửa sổ mới.

   Mẹo

   • Cách dễ nhất để sắp xếp hai cửa sổ cạnh nhau trên bàn làm việc là kéo thanh tiêu đề của một cửa sổ tất cả sang trái hoặc phải của màn hình cho đến khi bạn thấy đường viền của cửa sổ chiếm nửa màn hình. Lặp lại bước này với cửa sổ ở bên kia của màn hình để sắp xếp hai cửa sổ cạnh nhau.

  • Nhấn Ctrl+C để sao các khoản mục hoặc Ctrl+X để cắt chúng, rồi duyệt đến vị trí mới và nhấn Ctrl+V để dán các khoản mục.

  • Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào khoản mục bạn muốn sao hoặc di chuyển, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cắt hoặc Sao. Duyệt đến vị trí mới, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Dán.

Bạn cần được trợ giúp thêm?