Làm cách nào để thay thế tất cả thông tin bảo mật của tôi?

Đôi khi, Microsoft sẽ yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình. Chúng tôi thực hiện việc này để giúp bảo vệ bạn và đảm bảo rằng bạn đúng là người cố gắng truy cập vào thông tin của mình. Tuy nhiên, nếu tất cả thông tin bảo mật của bạn đều không đúng hoặc không còn cập nhật—ví dụ: nếu bạn không còn sử dụng bất kỳ số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế nào được liên kết với tài khoản của mình—bạn cần xóa thông tin không còn cập nhật và cập nhật tài khoản bằng thông tin bảo mật mới.

Tôi nên biết gì về khoảng thời gian chờ đợi 30 ngày?

Ngay cả khi bạn chọn xóa thông tin bảo mật không còn cập nhật, chúng tôi cũng không xóa hoàn toàn thông tin đó trong 30 ngày. Khoảng thời gian chờ đợi này giúp ngăn chặn tin tặc cập nhật thông tin bảo mật của bạn và giành quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà bạn không biết. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi không có nghĩa là bạn bị khóa với tài khoản Microsoft của mình.

Hiển thị tất cả

Tôi chưa bật xác minh hai bước

Nếu bạn chưa bật xác minh hai bước, bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản của mình bình thường:

  • Bạn sẽ có thể truy cập email của mình, Skype, OneDrive và các thiết bị như bình thường.

  • Chỉ các hành động yêu cầu thông tin bảo mật (như kiểm tra chi tiết thanh toán của bạn) sẽ không khả dụng.

  • Trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh rằng bạn đã yêu cầu những thay đổi này.

Tôi đã bật xác minh hai bước

Nếu bạn đã bật xác minh hai bước, bạn cần cập nhật thông tin bảo mật để đăng nhập vào tài khoản của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bạn sẽ không thể đăng nhập vào các trang web hoặc dịch vụ (như Outlook.com) bằng tài khoản Microsoft của bạn, nhưng bạn vẫn có thể đăng nhập vào các thiết bị (như PC hoặc Windows Phone của bạn) và sử dụng mật khẩu ứng dụng hiện có của mình.

Bạn có thể tránh việc chờ đợi bằng cách:

  • Sử dụng một thiết bị đáng tin cậy. Nếu bạn có một thiết bị không yêu cầu mã khi đăng nhập, hãy sử dụng thiết bị đó ngay bây giờ để cập nhật thông tin bảo mật của bạn.

  • Tìm thông tin bảo mật. Có khả năng điện thoại hoặc địa chỉ email cũ của bạn không bị mất vĩnh viễn không? Nếu bạn có thể tìm lại, hãy sử dụng điện thoại hoặc địa chỉ email cũ đó để khôi phục tài khoản của bạn.

Để thay thế tất cả thông tin bảo mật của bạn

  1. Truy cập trang Giúp chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

    Lời nhắc nhập mã bảo mật sẽ xuất hiện.

  2. Chọn Tôi không có quyền truy cập này nữa từ danh sách thả xuống rồi chạm hoặc bấm vào Tiếp theo.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm và xác minh thông tin bảo mật mới.

Cần thêm trợ giúp?