Tuyên bố từ chối của Windows 8

Một số thiết bị có thể bao gồm bộ xử lý đồ họa hỗ trợ DirectX 9. Một số trò chơi và chương trình có thể yêu cầu DirectX 10 để cung cấp đồ họa và hiệu suất vượt trội.

Một số tính năng của Windows 8, chẳng hạn như cảm ứng và đính vào ứng dụng cạnh nhau, có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao.

Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 8. Chức năng DVR có thể yêu cầu phần cứng bổ sung và không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Codec của DVD không được bao gồm trong Windows 8. Việc xem DVD bằng Windows 8 yêu cầu có phần mềm phát lại riêng.

Một số ứng dụng được bán riêng.

Có thể áp dụng phí truy cập Internet hoặc các phí dịch vụ khác.

Các tính năng sau đây chỉ có sẵn trong Windows 8 ProWindows 8 Enterprise:

  • BitLocker và BitLocker To Go

  • Máy chủ Để bàn Từ xa

  • Gia nhập miền

  • Kết nối với máy chiếu mạng

  • Tệp ngoại tuyến

  • Trung tâm Đồng bộ

  • Tự nhận biết vị trí máy in

  • Dịch vụ nhận biết vị trí mạng

  • Cài đặt Bản trình bày

Để biết thêm thông tin về Windows 8, hãy xem phần Nâng cấp lên Windows 8.