Cách làm việc với tệp và thư mục

File Explorer (trước đây gọi là Windows Explorer) giúp bạn làm việc với tệp và thư mục trên OneDrive, PC và mạng.

  • Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

Điều gì đã xảy ra với Máy tính của tôi và thư viện?

Vị trí Máy tính hiện được gọi là "PC Này" và bạn vẫn có thể sử dụng các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh và Video để lưu tệp. Bạn chỉ duyệt đến các thư mục này khác trong File Explorer. Để duyệt vị trí trên PC bao gồm các thư mục thường xuất hiện dưới "Thư viện", mở rộng PC Này trong ngăn trái.

Tìm hiểu về các phần khác nhau của cửa sổ File Explorer

Đây cửa sổ thông thường và các phần của nó:

Cửa sổ File Explorer
File Explorer. Xem bảng sau để biết thêm thông tin về mỗi vùng được đánh số.
Phần của cửa sổ Nó tiện lợi về điều gì
Phần của cửa sổ

1. Ngăn trái

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng ngăn trái để đi đến tất cả loại vị trí: OneDrive, thư mục trên PC, thiết bị và ổ đĩa kết nối với PC và các PC khác trên mạng của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm vào vị trí để xem nội dung của nó trong danh sách tệp hoặc gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên để mở rộng vị trí trong ngăn trái.

Phần của cửa sổ

2. Các nút Lùi, Tiến và Lên

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng nút Lùi để quay lại vị trí hoặc kết quả tìm kiếm cuối bạn đã xem và nút Tiến để đi đến vị trí hoặc kết quả tìm kiếm tiếp theo. Sử dụng nút Lên để mở vị trí nơi tệp bạn đang xem được lưu.

Phần của cửa sổ

3. Ruy-băng

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng ruy-băng cho các tác vụ thông dụng như sao chép và di chuyển, tạo thư mục mới, gửi email và nén mục và thay đổi dạng xem. Các tab thay đổi để hiện tác vụ bổ sung áp dụng cho mục được chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn PC Này trong ngăn trái, ruy-băng sẽ hiện các tab khác với khi bạn chọn thư mục Hình ảnh. Nếu bạn không nhìn thấy ruy-băng, gõ nhẹ hoặc bấm nút Mở rộng Ruy-băng ở góc phải trên hoặc nhấn Ctrl+F1.

Phần của cửa sổ

4. Thanh địa chỉ

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng thanh địa chỉ để nhập hoặc chọn vị trí. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một phần của đường dẫn để đi đến mức đó hoặc gõ nhẹ hoặc bấm vào phần cuối của đường dẫn để chọn đường dẫn để sao chép.

Phần của cửa sổ

5. Danh sách tệp

Nó tiện lợi về điều gì

Đây là nơi nội dung của thư mục hiện tại được hiển thị. Nó cũng là nơi kết quả tìm kiếm xuất hiện khi bạn nhập thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

Phần của cửa sổ

6. Tiêu đề cột

Nó tiện lợi về điều gì

Trong dạng xem Chi tiết, bạn có thể sử dụng tiêu đề cột để thay đổi cách sắp xếp các tệp trong danh sách tệp. Ví dụ, bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào tiêu đề Ngày sửa đổi để lọc theo ngày (với các tệp bạn làm việc thường xuyên nhất ở trên cùng). Nếu bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào tiêu đề cột thêm lần nữa, tệp được sắp xếp theo trình tự tệp cũ nhất ở trên cùng. Nhấn và gữ hoặc bấm chuột phải vào tiêu đề cột để chọn cột khác để thêm vào. Để tìm hiểu cách chuyển sang dạng xem Chi tiết, xem phần tiếp theo, "Thay đổi dạng xem".

Phần của cửa sổ

7. Hộp tìm kiếm

Nó tiện lợi về điều gì

Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp tìm kiếm để tìm mục trong thư mục hiện tại. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn gõ—ví dụ, nếu bạn nhập "B", tất cả tệp có tên bắt đầu với chữ B sẽ xuất hiện trong danh sách tệp.

Phần của cửa sổ

8. Thanh trạng thái

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng thanh trạng thái để xem nhanh tổng số mục trong vị trí hoặc số mục được chọn và tổng kích cỡ của chúng.

Phần của cửa sổ

9. Ngăn Chi tiết/Xem trước

Nó tiện lợi về điều gì

Sử dụng ngăn chi tiết để xem các thuộc tính chung nhất gắn với tệp đã chọn. Thuộc tính tệp cung cấp thêm thông tin chi tiết về tệp, như tác giả, ngày cuối cùng bạn thay đổi tệp và mọi thẻ mô tả khác mà bạn có thể đã thêm vào tệp. Nếu bạn không nhìn thấy ngăn chi tiết, gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngăn chi tiết.

Sử dụng ngăn xem trước để xem nội dung tệp như tài liệu Office mà không cần mở nó trong ứng dụng. Nếu bạn không nhìn thấy ngăn chi tiết, gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Dạng xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngăn xem trước.

Hiển thị tất cả

Thay đổi dạng xem

Khi bạn mở thư mục, bạn có thể thay đổi cách hiển thị tệp trong cửa sổ. Ví dụ, bạn có thể thích các biểu tượng lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) hoặc một dạng xem cho phép bạn xem các loại thông tin khác nhau về mỗi tệp. Để thực hiện các loại thay đổi này, sử dụng tab Xem.

Tab Dạng xem trên ruy-băng
Tab Dạng xem

Ghi chú

  • File Explorer không được thiết kế để cho phép bạn sắp xếp tệp thủ công trong thư mục. Đối với các quy trình nâng cao về cách thực hiện điều này trong một số dạng xem và vị trí, tìm kiếm trên Microsoft Community.

Tìm kiếm tệp

Tùy vào số lượng tệp và cách chúng được sắp xếp, có thể có rất nhiều việc cần làm để duyệt đến mỗi tệp cụ thể mà bạn cần. Để tiết kiệm thời gian và nỗ lực, hãy dùng hộp tìm kiếm để tìm kiếm tệp.

Hộp tìm kiếm được đặt trên đỉnh của mọi cửa sổ. Để tìm kiếm tệp, mở thư mục như là điểm bắt đầu tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp tìm kiếm và bắt đầu nhập thuật ngữ tìm kiếm. Hộp tìm kiếm lọc dạng xem hiện tại dựa trên văn bạn mà bạn nhập. Các tệp được hiển thị như kết quả tìm kiếm nếu thuật ngữ tìm kiếm của bạn khớp với tên tệp, thẻ hoặc các thuộc tính khác hoặc ngay cả văn bản bên trong tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tìm kiếm trong File Explorer, xem Tìm kiếm tệp trong File Explorer.

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo thư mục để giúp sắp xếp các tệp. Thậm chí bạn có thể tạo thư mục bên trong thư mục (đôi khi gọi là thư mục con).

  • Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Nhà, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục mới.

In tài liệu

Bạn thường có thể in tệp trực tiếp từ File Explorer nhưng cách tốt nhất là mở tệp bạn muốn in trong ứng dụng và sử dụng lệnh ứng dụng để in. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra và thay đổi tùy chọn in nếu cần. Nếu bạn không thể tìm thấy lệnh in trong ứng dụng bạn đang sử dụng, thử nhấn Ctrl+P.

Tạo hoặc xóa tệp

Cách phổ biến nhất để tạo một tệp mới là bằng cách dùng ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể tạo chữ trong chương trình xử lý́ văn bản hoặc tệp phim trong chương trình chỉnh sửa video. Theo mặc định, hầu hết các chương trình sẽ lưu tệp vào các thư mục thường dùng như Tài liệu, Hình ảnh và Nhạc để dễ dàng tìm lại tệp vào lần sau.

Khi bạn không cần tệp nữa, bạn có thể loại bỏ nó khỏi PC để tiết kiệm không gian và giữ cho PC không bị lộn xộn với các tệp bạn không cần. Để xóa, tìm tệp rồi sau đó chọn tệp. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Nhà, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Khi bạn xóa tệp, tệp được chuyển đến Thùng rác nơi nó được lưu giữ tạm thời. Thùng rác như một tấm lưới an toàn cho phép bạn phục hồi tệp hoặc thư mục mà có thể bạn đã vô tình xóa đi. Để mở Thùng rác trong File Explorer, nhập Thùng rác vào thanh địa chỉ. Đôi khi bạn nên xóa sạch Thùng rác để lấy lại tất cả dung lượng lưu trữ đang được sử dụng bởi các tệp bạn không cần nữa. Để xóa sạch Thùng rác, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa sạch Thùng rác.

Mở tệp hiện có

Để mở tệp, gõ đúp hoặc bấm đúp vào nó. Tệp thường sẽ mở trong ứng dụng mà bạn đã dùng để tạo hay sửa nó. Ví dụ, tệp văn bản sẽ mở trong ứng dụng xử lý văn bản. Nếu bạn muốn mở tệp trong ứng dụng khác với ứng dụng bạn thường dùng, chọn tệp, gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Nhà, gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên kế bên Mở, rồi chọn ứng dụng bạn muốn dùng.

Ghi đĩa CD hoặc DVD

Nếu bạn ghi đĩa CD hoặc DVD trên PC, bạn có thể ghi đĩa bằng Windows Media Player. Để biết thêm thông tin, xem Ghi đĩa CD hoặc DVD trong Windows Media Player. Lưu ý rằng Windows Media Player không có trong Windows RT 8.1.

Đổi tên tệp hoặc thư mục

Để đổi tên tệp hoặc thư mục, chọn nó trong danh sách tệp, gõ nhẹ hoặc bấm tab Nhà, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên.

Ghi chú

Bạn cần được trợ giúp thêm?