Lấy lại tài khoản Microsoft của bạn nếu nó bị chặn hoặc xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn bị xâm hại—hay xâm nhập—điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp mật khẩu và có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp khôi phục tài khoản của bạn và ngăn nó bị xâm phạm thêm lần nữa.

Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, xem mục Tài khoản Microsoft là gì?

Xem video để tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu của bạn. (Để xem chú thích bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Chú thích đóng Nút Chú thích đóng.)

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên đăng nhập trực tuyến.

Để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trực tuyến.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay để bất kỳ ai đánh cắp mật khẩu cũ của bạn đều không thể sử dụng. Gõ nhẹ hoặc bấm trang Bảo mật & mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mật khẩu, và sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, tin tặc có thể đã thay đổi mật khẩu và kiểm soát tài khoản của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Không thể truy nhập tài khoản của bạn?, chọn Tôi nghĩ ai đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi, gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp, và thực hiện theo hướng dẫn.

   Bạn cũng có thể trực tiếp vào trang Đặt lại mật khẩu, và thực hiện theo hướng dẫn.

Giúp tài khoản của bạn an toàn hơn về sau

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản để dễ dàng khôi phục hơn nếu ai đó kiểm soát nó hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được dùng để đảm bảo an toàn cho bạn, do đó bạn nên thêm càng nhiều thông tin càng tốt.

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, và vào trang Bảo mật & mật khẩu.

 2. Bên dưới Thông tin bảo mật giúp bảo mật tài khoản của bạn, thực hiện theo hướng dẫn để thêm hoặc cập nhật nhiều kiểu thông tin bảo mật khác nhau (chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế).

Cần thêm trợ giúp?