Bắt đầu với chủ đề

Trong Windows, bạn có thể sử dụng chủ đề để giúp làm cho màn hình nền trở nên cá tính hơn. Chủ đề thay đổi hình nền, màu viền cửa sổ, âm thanh và bộ bảo vệ màn hình trên PC ngay lập tức và bạn có thể chuyển qua lại giữa các chủ đề bao nhiêu lần tùy thích. Bạn còn có thể tạo chủ đề riêng và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

Chủ đề là gì?

Chủ đề là sự kết hợp của hình ảnh, màu sắc và âm thanh. Chủ đề bao gồm:

Các phần của chủ đề
Các phần của chủ đề
 • Hình nền. Hình ảnh, màu sắc hoặc thiết kế hoạt động như một phông nền để mở cửa sổ trên màn hình nền của bạn. Hình nền có thể là một ảnh hoặc trình chiếu. Bạn có thể chọn hình nền đi kèm với Windows, hoặc bạn có thể dùng ảnh của chính bạn.

 • Màu viền cửa sổ. Màu của viền cửa sổ và thanh tác vụ. Chủ đề có thể bao gồm một màu viền cửa sổ cụ thể hoặc màu có thể được chọn tự động dựa trên màu trên hình nền.

 • Âm thanh. Tập hợp âm thanh liên quan bạn nghe thấy khi xảy ra một sự kiện trên PC. Sự kiện có thể là một thao tác bạn thực hiện như đăng nhập PC hoặc điều gì đó PC bạn thực hiện như cho bạn biết khi bạn có email mới.

 • Bộ bảo vệ màn hình. Mẫu hình hoặc ảnh động xuất hiện trên màn hình PC khi bạn không sử dụng chuột hoặc bàn phím trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ bảo vệ màn hình được tắt trong các chủ đề đi kèm với Windows nhưng bạn có thể bật chúng lên và thêm vào chủ đề.

Bạn có thể tìm thấy tất cả chủ đề trong phần Cá nhân hóa trong Panel Điều khiển. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ chủ đề nào để áp dụng cho màn hình nền của bạn.

Mở Cá nhân hóa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cá nhân hóa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa.

Mẹo

 • Trên màn hình nền, bạn có thể nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa để mở phần Cá nhân hóa.

Trong Cá nhân hóa trong Panel Điều khiển, có bốn loại chủ đề.

 • Chủ đề của tôi. Chủ đề mà bạn tạo, thay đổi, lưu hoặc tải xuống. Bất kỳ lúc nào bạn thay đổi chủ đề, thiết đặt mới xuất hiện là một chủ đề chưa lưu.

 • Chủ đề Mặc định của Windows. Bạn có thể sử dụng chủ đề Windows để cá nhân hóa PC. Đa số các chủ đề này có trình chiếu hình nền.

 • Chủ đề Cài đặt. Chủ đề được tạo bởi nhà sản xuất PC hoặc các nhà cung cấp không thuộc Microsoft khác.

 • Chủ đề Độ tương phản Cao. Chủ đề làm cho các mục trên màn hình dễ nhìn hơn. Chủ đề Độ tương phản Cao không tự động bao gồm màu viền cửa sổ hoặc trình chiếu hình nền.

Tạo chủ đề

Bạn không bị giới hạn chủ đề đi kèm với Windows—bạn có thể tạo chủ đề tùy chỉnh bằng ảnh và bộ bảo vệ của chính bạn và chọn màu cùng với âm thanh đi cùng với chúng. Để bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ chủ đề nào để áp dụng cho màn hình nền của bạn. Sau đó thay đổi mỗi phần của chủ đề cho đến khi hình nền, màu viền cửa sổ, âm thanh và bộ bảo vệ màn hình phù hợp với những gì bạn muốn. Tất cả thay đổi sẽ xuất hiện dưới phần Chủ đề Của tôi như chủ đề chưa được lưu.

Chủ đề chưa lưu
Chủ đề chưa lưu

Để tạo chủ đề

 1. Mở Cá nhân hóa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cá nhân hóa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa.

 2. Để thay đổi hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm Hình nền ở cuối trang, duyệt đến ảnh bạn muốn dùng, chọn hộp kiểm cho ảnh bạn muốn đưa vào trình chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi.

 3. Để thay đổi màu của viền cửa sổ và thanh tác vụ, gõ nhẹ hoặc bấm Màu ở cuối trang, rồi làm một trong các thao tác sau:

  Gõ nhẹ hoặc bấm Tự động để cho phép Windows chọn màu tự động dựa trên màu hình nền của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi.
  – hoặc –
  Gõ nhẹ hoặc bấm vào màu bạn muốn dùng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi.

  Tùy chọn màu tự động trong Cá nhân hóa
  Tùy chọn màu cửa sổ tự động
 4. Để thay đổi âm thanh bạn nghe khi có gì đó xảy ra trên máy tính của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Âm thanh ở cuối trang, gõ nhẹ hoặc bấm vào mục trong danh sách Lược đồ Âm thanh rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 5. Để thêm hoặc thay đổi bộ bảo vệ màn hình, gõ nhẹ hoặc bấm Bộ bảo vệ Màn hình ở cuối trang, gõ nhẹ hoặc bấm vào mục trong danh sách Bộ bảo vệ màn hình, thay đổi bất kỳ thiết đặt nào để phù hợp với tùy chọn của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Mẹo

 • Trong File Explorer, bạn có thể chọn ảnh muốn sử dụng cho chủ đề, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ảnh rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm hình nền để tạo chủ đề chưa lưu. Sau đó mở Cá nhân hóa trong Panel Điều khiển để thực hiện thay đổi cho chủ đề và lưu lại.

Khi bạn đã hài lòng với giao diện chủ đề và âm thanh mới, lưu lại để bạn có thể sử dụng vào bất kỳ lúc nào.

Để lưu chủ đề

 1. Mở Cá nhân hóa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cá nhân hóa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa.

 2. Dưới Chủ đề của tôi, gõ nhẹ hoặc bấm vào chủ đề chưa lưu để áp dụng cho màn hình nền.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Lưu chủ đề.

 4. Nhập tên cho chủ đề của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

  Tên chủ đề mới sẽ xuất hiện dưới phần Chủ đề của tôi.

Chia sẻ chủ đề

Khi bạn đã lưu chủ đề, bạn có thể chia sẻ với bạn bè và gia đình. Để gửi chủ đề đến người khác, trước tiên bạn cần lưu chủ đề ở định dạng tệp có thể chia sẻ gọi là tệp .themepack.

 1. Mở Cá nhân hóa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cá nhân hóa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chủ đề đã tùy chỉnh để áp dụng cho màn hình nền.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tên chủ đề, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu chủ đề để chia sẻ.

  Bấm chuột phải vào chủ đề
  Lưu chủ đề
 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho chủ đề của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

  Bạn có thể chia sẻ chủ đề bằng email, mạng hoặc ổ đĩa rời.

Xóa chủ đề

Nếu bạn không còn sử dụng chủ đề đã tạo hay tải xuống nữa, bạn có thể xóa khỏi PC để tiết kiệm dung lượng đĩa. (Không thể xóa chủ đề đi kèm với Windows.)

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chủ đề khác để áp dụng cho màn hình nền. Bạn không thể xóa chủ đề khi nó đang được sử dụng.

 2. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào chủ đề bạn muốn xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa chủ đề.

Lấy thêm chủ đề

Bạn có thể tìm thêm chủ để để thêm vào bộ sưu tập của mình trong Thư viện Cá nhân hóa trên trang web Windows. Xem chủ đề mới và thông dụng, hoặc duyệt các thể loại như Động vật, Ô tô, và Phim ảnh.

Tìm chủ đề bạn đã tải xuống

Nếu bạn đã tải xuống chủ đề từ Thư viện Cá nhân hóa, đây là cách tìm và thêm nó vào phần Chủ đề của tôi trong Cá nhân hóa.

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Ở ngăn bên trái, gõ nhẹ hoặc bấm Tải xuống.

 3. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào chủ đề bạn đã tải xuống để áp dụng cho màn hình nền. Chủ đề sẽ được tự động thêm vào Chủ đề của tôi trong Cá nhân hóa.

Lấy thêm thông tin về ảnh

Nếu bạn hiếu kỳ về ảnh có trong một chủ đề cụ thể, bạn có thể xem thêm thông tin về chúng bao gồm tiêu đề và vị trí ảnh đã được chụp. (Thông tin này có thể không có đối với một số ảnh.)

 1. Mở Cá nhân hóa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cá nhân hóa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cá nhân hóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chủ đề để áp dụng cho màn hình nền rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hình Nền.

 3. Nhấn và giữ hoặc trỏ chuột vào ảnh để xem thêm thông tin về nó.

Xem ảnh trên Màn hình bắt đầu và màn hình khóa

Trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1, bạn cũng có thể thấy ảnh yêu thích trên Màn hình bắt đầu và màn hình khóa. Để tìm hiểu cách thực hiện, xem Xem ảnh trên bàn làm việc, màn hình Bắt đầu và màn hình khóa.

Ghi chú

 • Bạn không thể thay đổi màu phông chữ hoặc phông chữ mặc định được dùng cho các mục trong Windows (như thanh tiêu đề cửa sổ, menu hoặc chú giải công cụ). Nhưng bạn có thể làm cho tất cả văn bản (và những thứ khác như biểu tượng) trên màn hình lớn hơn hoặc bạn có thể thay đổi cỡ văn bản cho các mục cụ thể mà không cần thay đổi cỡ của bất kỳ thứ gì khác trên màn hình. Để tìm hiểu thêm, xem Có được hiển thị tốt nhất trên màn hình của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?