Làm thế nào để tôi đóng ứng dụng?

Xem video về cách đóng ứng dụng. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Ứng dụng trong Windows Store được tích hợp để chúng không làm chậm PC khi bạn không sử dụng. Khi bạn dừng sử dụng ứng dụng, Windows sẽ để nó chạy trong nền rồi đóng trong chốc lát.

Nhưng nếu bạn muốn đóng ứng dụng, hãy kéo nó từ đỉnh màn hình xuống đáy. (Nếu bạn dùng chuột, di chuyển con trỏ chuột đến đỉnh màn hình rồi bấm nút Đóng ở thanh tiêu đề.)

Ghi chú

Để dừng hoàn toàn tất cả quy trình liên quan đến ứng dụng, kéo ứng dụng xuống phía dưới cùng màn hình và giữ ứng dụng ở đó cho đến khi ứng dụng lật qua.

Sẽ là một ý tưởng hay khi đóng ứng dụng trên máy tính lúc bạn đã sử dụng xong, đặc biệt là trước khi tắt PC.

Bạn cần được trợ giúp thêm?