Cách quản lý thông báo Thư, Lịch, và Mọi người

Có nhiều cách để xem khi bạn có email, tin nhắn, sự kiện lịch, cập nhật trạng thái và Bài đăng mới. Bạn có thông báo trong góc trên bên phải, cập nhật trạng thái nhanh và trạng thái chi tiết trên màn hình khóa và hình xếp trên Màn hình bắt đầu. Đây là cách để bạn có thể tùy chỉnh cách bạn được thông báo.

Hiển thị tất cả

Thông báo (góc trên bên phải)

Thông báo xuất hiện trong góc trên bên phải và trông như thế này:

Thông báo cho một sự kiện Lịch.

Để thay đổi thông báo nào xuất hiện ở đây

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi đến Thông báo.

 3. Dưới Hiện thông báo từ những ứng dụng này, đặt ứng dụng bạn muốn Bật hoặc Tắt.

Để ẩn tạm thời thông báo trong khu vực này

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi đến Thông báo.

 3. Bật Giờ yên lặng và chọn khoảng thời gian bạn muốn ẩn thông báo.

 4. Nếu muốn bật lại thông báo trước khi hết thời gian đã đặt, bạn hãy tắt Thời gian yên lặng.

Để thay đổi thông báo cho một tài khoản cụ thể

Ứng dụng Thư cho phép bạn quản lý thông báo của từng tài khoản. Cách thực hiện.

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 4. Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi thông báo.

 5. Dưới Hiện thông báo email, gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn bạn muốn.

Cập nhật nhanh và trạng thái chi tiết trên màn hình khóa.

Cập nhật nhanh và cập nhật trạng thái chi tiết xuất hiện khi bạn khóa PC và là một cách hữu ích để xem nhanh sự kiện tiếp theo là gì hoặc xem bạn có email mới không.

Để thay đổi cách bạn xem cập nhật trạng thái nhanh trên màn hình khóa cho Thư và Lịch

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và Thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Màn hình khóa.

  • Để hiện trạng thái nhanh, dưới phần Ứng dụng màn hình khóa, gõ nhẹ hoặc bấm ký hiệu dấu cộng nút cộng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng. Điều này cũng cho phép các ứng dụng chạy tại nền để đảm bảo chúng đồng bộ thường xuyên như ý muốn của bạn.
  • Để loại bỏ một ứng dụng khỏi màn hình khóa, gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng ứng dụng đó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Không hiện trạng thái nhanh ở đây hoặc chọn một ứng dụng khác.

Để thay đổi các chi tiết sự kiện của Lịch trên màn hình khoá.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC rồi gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Màn hình khóa và dưới Chọn một ứng dụng để hiển thị trạng thái chi tiết, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để hiện trạng thái chi tiết cho ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm ký hiệu dấu cộng biểu tượng cộng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Lịch Biểu tượng Lịch.
  • Để loại bỏ một ứng dụng khỏi màn hình khóa, gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng ứng dụng đó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Không hiện trạng thái nhanh ở đây hoặc chọn một ứng dụng khác.

Hình xếp trên Màn hình bắt đầu

Một vài ứng dụng có thể tô sáng nội dung và hiển thị nó trên Màn hình bắt đầu. Thư, Lịch, và Mọi người cũng như nhiều ứng dụng khác đều có thể thực hiện việc này. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ những hình xếp này—ví dụ, tăng kích cỡ để xem nhiều cập nhật hơn trên Bắt đầu.

Để thay đổi cách các ứng dụng cập nhật trên Màn hình bắt đầu.

 1. Trượt nhanh xuống vào hình xếp hoặc hình của cá nhân. Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải vào nó.

 2. Bạn có thể thực hiện các thay đổi sau:

  • Bật hoặc tắt hình xếp trực tiếp.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Đổi cỡ để đặt kích cỡ hình xếp lớn hơn (nhiều chi tiết hơn) hoặc nhỏ hơn (ít chi tiết hơn).

Để ghim các khoản mục vào Bắt đầu

Khi ghim một khoản mục vào Bắt đầu, bạn có thể nhận cập nhật cụ thể về khoản mục đó. Ví dụ, bạn có thể chọn bất kỳ người nào trong Mọi người hoặc bất kỳ thư mục nào trong Thư, sau đó xem các cập nhật và thư mới đến.

 1. Mở ứng dụng.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng bạn muốn ghim vào Màn hình bắt đầu.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu, thay đổi tên nếu muốn, sau đó gõ nhẹ và bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Đổi cỡ hình xếp trên Bắt đầu

 1. Nhấn và giữ hình xếp bạn muốn đổi cỡ. (Nếu dùng chuột, bạn hãy bấm chuột phải vào hình xếp).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Đổi cỡ.

 3. Thử các kích cỡ hình xếp khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy kích cỡ bạn thích nhất.

Bạn cần được trợ giúp thêm?